Skip to content

Skip to secondary menu

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਪੰਜਾਬੀ

ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ

ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ: “ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।” (ਲੂਕਾ 22:19) ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ:

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 31 ਮਾਰਚ 2018.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।