Skip to content

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਪੰਜਾਬੀ
 • ਆਪਿਆ, ਸਮੋਆ—ਸਮੋਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ

  ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ—ਸਮੋਆ

  • 1,96,006​—ਆਬਾਦੀ

  • 510​—ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

  • 13​—ਮੰਡਲੀਆਂ

  • 384 ਵਿੱਚੋਂ 1​—ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ

 • ਢਾਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼—ਮੈਂਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ

  ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ—ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼

  • 16,12,00,886​—ਆਬਾਦੀ

  • 307​—ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

  • 6​—ਮੰਡਲੀਆਂ

  • 5,25,084 ਵਿੱਚੋਂ 1​—ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ

 • ਲਾੱਮੇ, ਟੋਗੋ—ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

  ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ—ਟੋਗੋ

  • 76,91,915​—ਆਬਾਦੀ

  • 20,683​—ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

  • 297​—ਮੰਡਲੀਆਂ

  • 372 ਵਿੱਚੋਂ 1​—ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ

 • ਜ਼ੇਰਵਨਾ, ਬਲਗੇਰੀਆ—ਇਕ ਪਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ

  ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ—ਬਲਗੇਰੀਆ

  • 70,85,000​—ਆਬਾਦੀ

  • 2,475​—ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

  • 56​—ਮੰਡਲੀਆਂ

  • 2,863 ਵਿੱਚੋਂ 1​—ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ

ਖੋਲ੍ਹੋ

“ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”—ਮੱਤੀ 24:14.

ਬੰਦ ਕਰੋ

“ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”—ਮੱਤੀ 24:14.

“ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”—ਮੱਤੀ 24:14.

ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ—ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ

ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ

ਨੰ. 1 2018 | ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਅੱਜ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ?

ਜਾਗਰੂਕ ਬਣੋ!

ਨੰ. 4 2017 | ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ—ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ?

ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

 

ਪਤੀ-ਪਤਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਬਣਨਾ ਸਿਖਾਓ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਿਮਰ ਬਣਨਾ ਸਿਖਾਓ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ

ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ?

ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਗ਼ਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾਏ

ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਦੂਤ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ?

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਵੀਡੀਓ ਲੱਭੋ

ਸਾਡੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇਖੋ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਜਾਣੋ ਕਿ ਦਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗੇ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਖ਼ਾਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ

ਨਵੇਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖੋ।

ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ

ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੁਆਰਾ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ।