Skip to content

ਖ਼ਾਸ ਭਾਸ਼ਣ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 30 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ

ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਗੀਤ, ਲੇਖ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਦੇਖੋ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਓ

ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ—ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ?

ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.