Skip to content

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣੋ! ਮੈਗਜ਼ੀਨ

ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ। ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕ ਬਣੋ! ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਵੇਗਾ।

ਭਾਸ਼ਾ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਲੱਭੋ ʼਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇਖੋ।

 

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ—ਸਟੱਡੀ ਐਡੀਸ਼ਨ

ਅਪ੍ਰੈਲ 2024

ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ 10 ਜੂਨ–7 ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲੇਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ

ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ

ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦੇਖੋ

ਜਾਗਰੂਕ ਬਣੋ!

ਜਾਗਰੂਕ ਬਣੋ!

ਜਾਗਰੂਕ ਬਣੋ!

ਜਾਗਰੂਕ ਬਣੋ!

ਜਾਗਰੂਕ ਬਣੋ!

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ—ਸਟੱਡੀ ਐਡੀਸ਼ਨ

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ—ਸਟੱਡੀ ਐਡੀਸ਼ਨ

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ—ਸਟੱਡੀ ਐਡੀਸ਼ਨ

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ—ਸਟੱਡੀ ਐਡੀਸ਼ਨ

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ—ਸਟੱਡੀ ਐਡੀਸ਼ਨ

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ—ਸਟੱਡੀ ਐਡੀਸ਼ਨ

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ—ਸਟੱਡੀ ਐਡੀਸ਼ਨ

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ—ਸਟੱਡੀ ਐਡੀਸ਼ਨ

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ—ਸਟੱਡੀ ਐਡੀਸ਼ਨ