Skip to content

ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ

ਹਰ ਸਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤਜਰਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਅਸੂਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਨਿੱਘਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

 

ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੋ