Skip to content

“ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ”!

2023 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ • ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ

ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ: ਜਾਣੋ ਕਿ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ: ਜਾਣੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਐਤਵਾਰ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣੋ, “ਕੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ?”

ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ

ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ।

ਜਾਣੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ʼਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

2023 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ: “ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ”!

ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਢੁਕਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਝਲਕ: “ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ”

ਅਮਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ʼਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ʼਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ?