Skip to content

ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਓ

2022 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ jw.org ʼਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ʼਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦੇਖੋ। ਲਾਗ-ਇਨ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ: ਜਾਣੋ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੇ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ʼਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ: ਕੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਤਵਾਰ: ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਰੱਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣੋ, “ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?”

ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੱਦਾ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 
ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇਖੋ