Skip to content

ਲੜੀਵਾਰ ਲੇਖ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ, ਇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਲੜੀਵਾਰ ਲੇਖ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।