Skip to content

ਭਗਤੀ ਲਈ ਸੰਗੀਤ

ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੀਤ ਚਲਾਓ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਗਾਣੇ, ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਤੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰ-ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਓ

Original Songs

ਆਓ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ