Skip to content

Skip to secondary menu

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਪੰਜਾਬੀ

ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ?

 

2017-12-08

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਪੁਸਤਿਕਾ

ਮਾਰਚ 2018

2017-12-07

ਜਾਗਰੂਕ ਬਣੋ!

ਨੰ. 1 2018

2017-12-07

ਬਾਈਬਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਝਲਕ—ਵੀਡੀਓ

ਜ਼ਕਰਯਾਹ—ਇਕ ਝਲਕ

ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਰਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।

2017-12-06

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣੋ

ਸ਼ੇਖ਼ੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ

ਸੋਨੂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

2017-12-05

ਦਿਲਚਸਪ ਬਾਈਬਲ ਕਹਾਣੀਆਂ

ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਮਤਲਬੀ ਬਣ ਗਏ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ?

2017-11-30

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ—ਸਟੱਡੀ ਐਡੀਸ਼ਨ

ਮਾਰਚ 2018

ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ–3 ਜੂਨ 2018 ਦੇ ਲੇਖ ਹਨ।

2017-11-28

ਬਾਈਬਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਝਲਕ—ਵੀਡੀਓ

ਹੱਜਈ—ਇਕ ਝਲਕ

ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2017-11-28

ਬਾਈਬਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਝਲਕ—ਵੀਡੀਓ

ਸਫ਼ਨਯਾਹ—ਇਕ ਝਲਕ

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ?

2017-11-27

ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ

ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੋਏ।

2017-11-24

ਬਾਈਬਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਝਲਕ—ਵੀਡੀਓ

ਹਬੱਕੂਕ—ਇਕ ਝਲਕ

ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

2017-11-20

ਬਾਈਬਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਝਲਕ—ਵੀਡੀਓ

ਨਹੂਮ—ਇਕ ਝਲਕ

ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

2017-11-17

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣੋ

ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣੇ

ਤੁਸੀਂ ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

2017-11-16

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣੋ

ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖੋ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?