Skip to content

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣੋ! ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਆਡੀਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ।

 

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ—ਸਟੱਡੀ ਐਡੀਸ਼ਨ

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ

ਜਾਗਰੂਕ ਬਣੋ!

ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਬਰੋਸ਼ਰ

ਡਿਜਿਟਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ।

ਹੋਰ ਔਜ਼ਾਰ

JW Library

ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਕੇ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ।

ਆਨ-ਲਾਈਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (opens new window)

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਖੋਜ ਕਰੋ।