Skip to content

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ

ਬਾਈਬਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।—2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 3:16, 17.

 

ਖ਼ਾਸ

ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ

ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਦੱਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ—ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇਕ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖੋ।

ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ

ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਦੱਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ—ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇਕ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖੋ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ

ਸਿੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ

ਕਿਸੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ।

ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ

ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਓ ਜਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ।

ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਔਜ਼ਾਰ

ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਔਜ਼ਾਰ ਚੁਣੋ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕੋ।

ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ

ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਣਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰੱਬ ʼਤੇ ਨਿਹਚਾ

ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ

ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ

ਜਾਣੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹਿਣ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮਿਆਰ ਸਿਖਾਓ।

ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ

ਜਾਣੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਰੱਬ, ਯਿਸੂ, ਪਰਿਵਾਰ, ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਦੀ ਖੋਜਬੀਨ ਕਰੋ।

ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ

ਜਾਣੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਤਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ʼਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ʼਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ

ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ।