Skip to content

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ

ਬਾਈਬਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।—2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 3:16, 17.

 

ਖ਼ਾਸ

ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਬਰੋਸ਼ਰ

ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਈਏ?

ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ?

ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਬਰੋਸ਼ਰ

ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਈਏ?

ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ

ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਣਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ

ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ

ਜਾਣੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹਿਣ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮਿਆਰ ਸਿਖਾਓ।

ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਔਜ਼ਾਰ

ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਔਜ਼ਾਰ ਚੁਣੋ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕੋ।

ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ

ਜਾਣੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਤਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ

ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ।

ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਸਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ

ਬਾਈਬਲ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀਏ?—ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।