Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

VERHAAL 54

De sterkste man

De sterkste man

KEN je de sterkste man die ooit heeft geleefd? Het is rechter Simson. Zijn kracht is van Jehovah afkomstig. Al vóór zijn geboorte zei Jehovah tegen zijn moeder: ’Je krijgt binnenkort een zoon. Hij zal ermee beginnen Israël van de Filistijnen te bevrijden.’

De Filistijnen zijn slechte mensen die in Kanaän wonen. Zij hebben veel strijders en zij onderdrukken de Israëlieten erg. Als Simson op een keer op weg is naar het gebied van de Filistijnen, komt er een grote leeuw brullend op hem af. Maar Simson doodt de leeuw met zijn blote handen. Hij doodt ook honderden slechte Filistijnen.

Later wordt Simson verliefd op een vrouw die Delila heet. De Filistijnse leiders beloven Delila elk 1100 zilverstukken als zij hun vertelt wat Simson zo sterk maakt. Delila wil dat geld hebben. Haar vriendschap met Simson en met Gods volk is niet echt. Daarom blijft zij aan Simson vragen wat hem toch zo sterk maakt.

Ten slotte krijgt Delila Simson zover dat hij haar het geheim van zijn kracht verklapt. ’Mijn haar is nog nooit geknipt’, zegt hij. ’Vanaf mijn geboorte heeft God mij uitgekozen om zijn speciale dienaar te zijn, een Nazireeër. Als mijn haar geknipt wordt, verlies ik mijn kracht.’

Als Delila dat hoort, laat zij Simson op haar schoot inslapen. Dan roept zij iemand binnen om zijn haar af te knippen. Als Simson wakker wordt, is hij zijn kracht kwijt. Nu komen de Filistijnen en nemen hem gevangen. Zij steken hem beide ogen uit en maken hem tot hun slaaf.

Op een dag hebben de Filistijnen een groot feest om hun god Dagon te aanbidden. Zij halen Simson uit de gevangenis om zich over hem te vermaken. Simsons haar is intussen weer gegroeid. Hij zegt tegen de jongen die hem bij de hand leidt: ’Laat mij de pilaren aanraken die het gebouw ondersteunen.’ Dan bidt Simson tot Jehovah om kracht en grijpt de pilaren vast. Hij roept uit: ’Laat mij met de Filistijnen sterven.’ Er zijn 3000 Filistijnen op het feest. Als Simson met kracht tegen de pilaren duwt, stort het gebouw in en al deze slechte mensen sterven.