Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 VERHAAL 29

Waarom Mozes vluchtte

Waarom Mozes vluchtte

HIER zie je Mozes uit Egypte vluchten. Zie je de mannen die hem achterna zitten? Weet je waarom zij Mozes willen doden? Luister maar eens.

Mozes groeide op in het huis van Farao, de heerser van Egypte. Hij werd een heel wijs en beroemd man. Mozes wist dat hij geen Egyptenaar was, maar dat zijn werkelijke ouders Israëlitische slaven waren.

Toen Mozes 40 jaar oud was, besloot hij eens te gaan kijken hoe het met zijn volk ging. Het was verschrikkelijk zoals zij behandeld werden. Hij zag hoe een Egyptenaar een Israëlitische slaaf sloeg. Mozes keek om zich heen en toen hij zag dat niemand naar hem keek, sloeg hij de Egyptenaar dood. Daarna verborg hij het lichaam in het zand.

De volgende dag ging Mozes weer naar zijn volk. Hij dacht dat hij hen zou kunnen helpen zodat zij geen slaven meer hoefden te zijn. Toen zag hij twee Israëlieten vechten. Daarom zei hij tegen degene die ongelijk had: ’Waarom sla jij je broeder?’

De man antwoordde: ’Wie heeft jou tot onze heerser en rechter gemaakt? Wil je mij soms ook doden, zoals je die Egyptenaar hebt gedood?’

Nu werd Mozes bang. Hij wist dat men had ontdekt wat hij met de Egyptenaar had gedaan. Zelfs Farao had ervan gehoord en hij zond er mannen op uit om Mozes te doden. Daarom moest Mozes uit Egypte vluchten.

Toen Mozes Egypte verliet, ging hij ver weg naar het land Midian. Daar leerde hij Jethro en zijn gezin kennen en trouwde met Zippora, één van Jethro’s dochters. Mozes werd een herder en hoedde de schapen van Jethro. 40 jaar woonde hij in Midian. Hij was nu 80 jaar oud. Op een dag, terwijl hij de schapen van Jethro hoedde, gebeurde er iets wonderbaarlijks, wat zijn hele leven veranderde. Sla de bladzijde maar om en kijk eens wat dat was.