Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

DEEL 1

Van de schepping tot de Vloed

Van de schepping tot de Vloed

Waar komen de hemel en de aarde vandaan? Hoe zijn de zon, de maan en de sterren, en ook de vele dingen op aarde ontstaan? De bijbel geeft ons het juiste antwoord en zegt dat ze door God werden geschapen. Ons boek begint daarom met bijbelverhalen over de schepping.

Helemaal in het begin schiep God, zoals wij vernemen, geesten zoals hijzelf. Het waren engelen. De aarde werd echter voor ons mensen gemaakt. God schiep dus de man en de vrouw, Adam en Eva, en zette hen in een mooie tuin. Maar omdat zij God niet gehoorzaamden, mochten zij niet blijven leven.

Van de schepping van Adam tot de grote Vloed verstreken er in totaal 1656 jaar. In die tijd leefden er in de hemel en op aarde veel slechte personen. Satan en zijn boze engelen leefden als onzichtbare geesten in de hemel. Kaïn en vele andere slechte mensen, onder wie enkele buitengewoon sterke mannen, leefden op aarde. Maar er waren ook goede mensen op aarde — Abel, Henoch en Noach. Over al die mensen en gebeurtenissen lezen wij in Deel ÉÉN.

 

IN DIT DEEL

VERHAAL 1

Het begin van de schepping

Het scheppingsverhaal in Genesis is begrijpelijk en fascinerend — zelfs voor jonge kinderen.

VERHAAL 2

Een mooie tuin

In Genesis staat dat God de tuin van Eden heel mooi maakte. God wil dat de hele aarde net zo mooi wordt als die tuin.

VERHAAL 3

De eerste man en vrouw

God maakt Adam en Eva en laat ze wonen in de tuin van Eden. Zij zijn het eerste echtpaar.

VERHAAL 4

Waarom zij hun tehuis verloren

Het Bijbelboek Genesis vertelt hoe het oorspronkelijke paradijs verloren ging.

VERHAAL 5

Een hard leven begint

Adam en Eva kregen buiten de tuin van Eden veel problemen. Hadden ze maar naar God geluisterd. Dan hadden ze samen met hun kinderen een gelukkig leven gehad.

VERHAAL 6

Een goede en een slechte zoon

Het verhaal van Kaïn en Abel in het boek Genesis leert ons wat voor mensen we moeten zijn en welke eigenschappen we moeten veranderen voor het te laat is.

VERHAAL 7

Een moedig man

Het voorbeeld van Henoch bewijst dat je het goede kan blijven doen, zelfs als mensen om je heen slechte dingen doen.

VERHAAL 8

Reuzen op de aarde

Genesis hoofdstuk 6 vertelt over reuzen die mensen pijn doen. Die reuzen worden Nefilim genoemd. Dat waren kinderen van engelen die niet meer naar God wilden luisteren, de hemel verlieten en als mensen op de aarde gingen leven.

VERHAAL 9

Noach bouwt een ark

Alleen Noach en zijn gezin overleven de vloed omdat ze naar God luisteren.

VERHAAL 10

De grote Vloed

Mensen lachen Noach uit als hij ze wil waarschuwen. Maar ze lachen niet meer als de vloed komt en de regen uit de hemel stort! Lees hoe Noach, zijn gezin en heel veel dieren gered worden dankzij de ark.