Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 VERHAAL 111

Een jongen viel in slaap

Een jongen viel in slaap

O WEE! Wat is hier aan de hand? Is de jongen op de grond zwaar gewond? Kijk, één van de mannen die uit het huis komt, is Paulus! Zie je ook Timótheüs daar? Is de jongen soms uit het raam gevallen?

Ja, inderdaad. Paulus heeft hier in Tróas een toespraak voor de discipelen gehouden. Hij wist dat hij hen lange tijd niet meer zou zien omdat hij de volgende dag per schip moest vertrekken. Daarom bleef hij tot middernacht doorspreken.

Deze jongen, Eútychus genaamd, zat aan het venster en viel in slaap. Hij verloor zijn evenwicht en viel van de derde verdieping uit het raam! Nu kun je begrijpen waarom de mensen zo bezorgd kijken. Men pakt hem op, en ja: Hij is dood!

Als Paulus ziet dat de jongen dood is, gaat hij op hem liggen met zijn armen om hem heen. Dan zegt hij: ’Maak jullie geen zorgen. Het is goed met hem!’ Ja, er is een wonder gebeurd! Paulus heeft hem weer tot leven gebracht! Allen zijn dolgelukkig.

Zij gaan weer naar boven en eten wat. Paulus spreekt verder, tot het dag wordt. Maar je kunt er zeker van zijn dat Eútychus nu niet meer in slaap valt! Daarna gaan Paulus, Timótheüs en hun reisgenoten naar de boot. Weet je waar zij naartoe gaan?

Paulus is net aan het einde van zijn derde predikingsreis en hij is op weg naar huis. Op deze reis is Paulus alleen al in de stad Efeze drie jaar gebleven. Deze reis heeft dus nog langer geduurd dan zijn tweede reis.

Nadat zij uit Tróas zijn vertrokken, blijft het schip een poosje in Miléte liggen. Omdat Efeze maar een paar kilometer daar vandaan ligt, laat Paulus de oudere mannen van de gemeente naar Miléte komen zodat hij voor de laatste maal met hen kan spreken. Als de tijd voor het vertrek is gekomen, zijn allen erg bedroefd.

Ten slotte keert het schip naar Cesaréa terug. Terwijl Paulus hier in het huis van de discipel Filippus logeert, komt de profeet Agabus en zegt dat Paulus gevangengenomen zal worden als hij in Jeruzalem komt. Dit gebeurt ook. Nadat Paulus twee jaar in Cesaréa in de gevangenis is geweest, wordt hij naar Rome gestuurd om door de Romeinse keizer verhoord te worden. Wij zullen eens zien wat er op de reis naar Rome gebeurt.