Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 VERHAAL 43

Jozua wordt leider

Jozua wordt leider

MOZES wil graag met de Israëlieten het land Kanaän binnengaan, dus vraagt hij aan Jehovah: ’Laat mij alstublieft de Jordaan overtrekken en het goede land zien.’ Maar dan zegt Jehovah: ’Genoeg! Praat er niet meer over!’ Weet je waarom Jehovah dit zei?

Omdat Mozes en Aäron bij de rots de eer niet aan Jehovah hadden gegeven. Weet je nog wel? Zij hadden het volk niet gezegd dat Jehovah het water te voorschijn zou brengen. Daarom zei Jehovah dat hij hen Kanaän niet zou laten binnengaan.

Een paar maanden na de dood van Aäron zegt Jehovah daarom tegen Mozes: ’Roep Jozua en breng hem voor Eleazar, de priester, en het volk. Zeg daar waar allen bij zijn dat Jozua de nieuwe leider is.’ Mozes doet precies wat Jehovah zegt, zoals je op het plaatje kunt zien.

Dan zegt Jehovah tegen Jozua: ’Wees sterk en vrees niet. Jij zult de Israëlieten in het land Kanaän brengen, dat ik hun beloofd heb, en ik zal met je zijn.’

Later zegt Jehovah dat Mozes naar de top van de berg Nebo in het land Moab moet gaan. Van daaruit kan Mozes over de Jordaan heen het prachtige land Kanaän zien. Jehovah zegt: ’Dat is het land dat ik de kinderen van Abraham, Isaäk en Jakob beloofd heb. Ik heb het je laten zien, maar ik zal je er niet laten binnengaan.’

Daar op de berg Nebo sterft Mozes. Hij was 120 jaar oud, maar hij was nog sterk en zijn ogen waren nog goed. Het volk is erg verdrietig en weent omdat Mozes dood is. Maar toch zijn zij ook weer verheugd dat Jehovah hun Jozua als hun nieuwe leider heeft gegeven.