Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 VERHAAL 105

Wachten in Jeruzalem

Wachten in Jeruzalem

DEZE mensen hier zijn Jezus’ volgelingen. Zij hebben hem gehoorzaamd en zijn in Jeruzalem gebleven. Terwijl zij daar samen wachten, vult een krachtig geluid het hele huis. Het klinkt als het geruis van een sterke wind. Dan verschijnen er vuurtongen boven de hoofden van de discipelen. Zie je het vlammetje boven ieder van hen? Wat betekent dat allemaal?

Het is een wonder! Jezus is weer bij zijn Vader in de hemel en stort nu Gods heilige geest op zijn volgelingen uit. Weet je waartoe die geest de discipelen aanzet? Zij beginnen allemaal in andere talen te spreken.

Veel mensen in Jeruzalem horen het geluid dat op een sterke wind lijkt en zij komen kijken wat er aan de hand is. Er zijn ook mensen uit andere landen bij. Die zijn hierheen gekomen om het Israëlitische pinksterfeest te vieren. Wat zijn die bezoekers verrast als zij de discipelen in hun eigen taal over Gods grote en wonderbare daden horen spreken!

’Deze mensen zijn toch allemaal uit Galiléa?’ zeggen de bezoekers. ’Hoe komt het dan dat zij kunnen spreken in al de talen van de landen waar wij vandaan komen?’

Nu staat Petrus op om het hun uit te leggen. Met luide stem vertelt hij hoe Jezus werd gedood en dat Jehovah hem uit de doden heeft opgewekt. ’Nu is Jezus in de hemel aan Gods rechterhand’, zegt Petrus. ’En hij heeft de beloofde heilige geest uitgestort. Daarom hebben jullie deze wonderen gezien en gehoord.’

Als Petrus dat zegt, krijgen veel mensen spijt over wat Jezus is aangedaan. ’Wat moeten we doen?’ vragen zij. Petrus antwoordt: ’Jullie moeten je leven veranderen en je laten dopen.’ Nog op diezelfde dag laten ongeveer 3000 mensen zich dopen en worden volgelingen van Jezus.