Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

DEEL 2

Van de Vloed tot de bevrijding uit Egypte

Van de Vloed tot de bevrijding uit Egypte

Slechts acht mensen overleefden de Vloed, maar na verloop van tijd nam hun aantal toe tot vele duizenden. 352 jaar na de Vloed werd Abraham geboren. Wij vernemen hoe God zijn belofte hield en Abraham een zoon gaf, Isaäk. Van Isaäks tweelingzonen koos God vervolgens Jakob uit.

Jakob had een groot gezin van 12 zonen en enkele dochters. 10 van zijn zonen haatten hun jongere broer Jozef en verkochten hem als slaaf naar Egypte. Later werd Jozef een belangrijke heerser in Egypte. Toen er een grote hongersnood kwam, stelde Jozef zijn broers op de proef om te zien of zij veranderd waren. Ten slotte verhuisde Jakob met zijn hele gezin (de Israëlieten) naar Egypte. Dat was 290 jaar nadat Abraham was geboren.

Tijdens de volgende 215 jaar woonden de Israëlieten in Egypte. Na Jozefs dood werden zij daar tot slaven gemaakt. Enige tijd later werd Mozes geboren en God gebruikte hem om de Israëlieten uit Egypte te bevrijden. In Deel TWEE wordt in totaal 857 jaar geschiedenis behandeld.

 

IN DIT DEEL

VERHAAL 11

De eerste regenboog

Als je een regenboog ziet, waar moet je dan aan denken?

VERHAAL 12

Bouw van een grote toren

God was niet blij. De straf die hij gaf merken we nu nog steeds.

VERHAAL 13

Abraham — een vriend van God

Waarom verliet Abraham zijn comfortabele huis en ging hij de rest van zijn leven in tenten wonen?

VERHAAL 14

God beproeft Abrahams geloof

Waarom vraagt God aan Abraham om zijn zoon Isaäk te offeren?

VERHAAL 15

Lots vrouw keek om

Wat zij deed kan ons een waardevolle les leren.

VERHAAL 16

Isaäk krijgt een goede vrouw

Waarom was Rebekka een goede vrouw? Kwam dat omdat ze mooi was, of kwam het door iets anders?

VERHAAL 17

Tweelingen die verschilden

Hun vader, Isaäk, hield meer van Esau, maar hun moeder, Rebekka, hield meer van Jakob.

VERHAAL 18

Jakob gaat naar Haran

Jakob trouwde eerst met Lea, ook al hield hij van Rachel.

VERHAAL 19

Jakobs grote gezin

Zijn de twaalf stammen van Israël genoemd naar de twaalf zonen van Jakob?

VERHAAL 20

Dina raakt in moeilijkheden

Het begon allemaal met de verkeerde vrienden.

VERHAAL 21

Jozefs broers haten hem

Waarom zouden sommigen van hen hun eigen broer willen doden?

VERHAAL 22

Jozef komt in de gevangenis

Hij komt niet in de gevangenis omdat hij de wet heeft overtreden, maar omdat hij doet wat goed is.

VERHAAL 23

Farao’s dromen

Er is een verband tussen de zeven koeien en de zeven korenaren.

VERHAAL 24

Jozef beproeft zijn broers

Hoe kan hij weten of zijn broers echt veranderd zijn sinds de tijd dat ze hem als slaaf verkochten?

VERHAAL 25

Verhuizing naar Egypte

Waarom worden de leden van Jakobs familie Israëlieten genoemd in plaats van Jakobieten?

VERHAAL 26

Job is God trouw

Job verliest zijn rijkdom, zijn gezondheid en al zijn kinderen. Wordt Job door God gestraft?

VERHAAL 27

De slechte koning van Egypte

Waarom gaf hij zijn mensen de opdracht om alle pasgeboren Israëlitische jongetjes te doden?

VERHAAL 28

Hoe de baby Mozes werd gered

Zijn moeder vindt een manier om ervoor te zorgen dat haar baby niet vermoord wordt.

VERHAAL 29

Waarom Mozes vluchtte

Als Mozes 40 jaar oud is, denkt hij dat hij de Israëlieten kan redden. Maar dat is niet zo.

VERHAAL 30

De brandende struik

Met een aantal wonderen maakt God aan Mozes duidelijk dat het tijd is om de Israëlieten uit Egypte te leiden.

VERHAAL 31

Mozes en Aäron bij Farao

Waarom luistert Farao niet naar Mozes en laat hij de Israëlieten niet gaan?

VERHAAL 32

De 10 plagen

God brengt 10 plagen over Egypte, omdat de Egyptische heerser Farao koppig is en de Israëlieten niet wil laten gaan.

VERHAAL 33

Doortocht door de Rode Zee

Met Gods kracht scheidt Mozes de Rode Zee en de Israëlieten steken op droge grond over.