Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 VERHAAL 65

Het koninkrijk wordt verdeeld

Het koninkrijk wordt verdeeld

WEET je waarom deze man zijn mantel in stukken scheurt? Omdat hij dat van Jehovah moest doen. Deze man is Ahía, een profeet van God. Weet je wat een profeet is? Een profeet is iemand aan wie God van tevoren zegt wat er zal gaan gebeuren.

Ahía spreekt hier met Jeróbeam, die door Salomo tot een opzichter over zijn bouwwerkzaamheden is aangesteld. Als Ahía Jeróbeam hier onderweg tegenkomt, doet Ahía iets vreemds. Hij trekt de nieuwe mantel die hij aan heeft, uit en scheurt hem in 12 stukken. Hij zegt tegen Jeróbeam: ’Neem 10 stukken voor jezelf.’ Weet je waarom Ahía 10 stukken aan Jeróbeam geeft?

Ahía legt uit dat Jehovah het koninkrijk van Salomo zal wegnemen. Hij zegt dat Jehovah van plan is 10 stammen aan Jeróbeam te geven. Dit betekent dat Salomo’s zoon Rehábeam nog maar over twee stammen zal kunnen regeren.

Als Salomo hoort wat Ahía aan Jeróbeam heeft gezegd, wordt hij woedend. Hij probeert Jeróbeam te doden, maar Jeróbeam vlucht naar Egypte. Enige tijd later sterft Salomo. Hij is 40 jaar koning geweest. Nu wordt zijn zoon Rehábeam koning. Jeróbeam hoort in Egypte dat Salomo gestorven is en komt naar Israël terug.

Rehábeam is geen goede koning. Hij behandelt het volk nog slechter dan zijn vader Salomo. Jeróbeam en nog een paar belangrijke mannen gaan naar koning Rehábeam en vragen hem het volk beter te behandelen, maar Rehábeam luistert niet. Hij wordt zelfs nog gemener dan vóór die tijd. Daarom maakt het volk Jeróbeam koning over 10 stammen. Maar de twee stammen Benjamin en Juda houden Rehábeam als koning.

Jeróbeam wil niet dat zijn volk naar Jeruzalem gaat om in Jehovah’s tempel te aanbidden. Daarom maakt hij twee gouden kalveren en haalt het volk van het tienstammenrijk ertoe over om die te aanbidden. Al gauw is het land vol misdaad en geweld.

Ook in het tweestammenrijk zijn moeilijkheden. Rehábeam is nog geen vijf jaar koning, of de koning van Egypte komt om tegen Jeruzalem te strijden. Hij rooft veel schatten uit Jehovah’s tempel. De tempel blijft dus maar korte tijd zo mooi als hij in het begin was.