Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 VERHAAL 59

Waarom David moet vluchten

Waarom David moet vluchten

NADAT David Goliath heeft gedood, brengt Israëls legeroverste Abner hem bij Saul. Saul is erg tevreden over David. Hij maakt hem tot een overste in zijn leger en haalt hem bij zich in huis.

Wanneer later het leger van de strijd tegen de Filistijnen terugkeert, zingen de vrouwen: ’Saul heeft er duizenden gedood, maar David wel tienduizenden.’ Dit maakt Saul jaloers, want daardoor krijgt David meer eer dan hij. Maar Sauls zoon Jonathan is niet jaloers. Hij houdt heel veel van David, en David ook van hem. Daarom beloven die twee elkaar dat zij altijd vrienden zullen blijven.

David is een goede harpspeler en Saul hoort hem graag spelen. Maar op een dag is Saul zo jaloers dat hij iets verschrikkelijks doet. Terwijl David op de harp speelt, werpt Saul zijn speer naar hem en zegt: ’Ik zal je aan de muur spietsen!’ Maar David duikt opzij en de speer mist hem. Later mist Saul David nog eens met zijn speer. David weet nu dat hij erg voorzichtig moet zijn.

Herinner je je nog wat Saul heeft beloofd? De man die Goliath doodde, mocht met zijn dochter trouwen. Ten slotte zegt Saul tegen David dat hij zijn dochter Michal mag hebben, maar dan moet hij eerst 100 vijandelijke Filistijnen doden. Denk je eens in! Eigenlijk hoopt Saul dat de Filistijnen David zullen doden. Maar dat gebeurt niet, en dus moet Saul hem zijn dochter tot vrouw geven.

Op een dag zegt Saul tegen Jonathan en al zijn dienaren dat hij David wil doden. Maar Jonathan zegt tegen zijn vader: ’Doe David geen kwaad. Hij heeft u toch ook nooit kwaad gedaan? Alles wat hij heeft gedaan, is juist een grote hulp voor u geweest. Hij heeft zelfs zijn leven gewaagd om Goliath te doden, en toen u dat zag, was u erg blij.’

Saul luistert naar zijn zoon en belooft David geen kwaad te doen. David wordt teruggebracht en hij dient Saul weer net als daarvoor in zijn huis. Maar als David op een dag muziek maakt, werpt Saul weer zijn speer naar hem. David duikt opzij en de speer dringt in de muur. Dat is de derde keer! Nu weet David dat hij moet vluchten.

Die nacht gaat David naar zijn eigen huis. Maar Saul stuurt een paar mannen om hem te doden. Michal weet wat haar vader van plan is. Daarom zegt zij tegen haar man: ’Als je vannacht niet weggaat, zul je morgen dood zijn.’ Die nacht helpt Michal David door een venster te ontsnappen. Ongeveer zeven jaar lang moet David zich in de ene plaats na de andere verbergen, zodat Saul hem niet kan vinden.