Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

DEEL 3

Van de bevrijding uit Egypte tot Israëls eerste koning

Van de bevrijding uit Egypte tot Israëls eerste koning

Mozes leidde de Israëlieten uit de Egyptische gevangenschap naar de berg Sinaï, waar God hun zijn wetten gaf. Later zond Mozes 12 mannen uit om het land Kanaän te verspieden. Maar 10 van hen keerden met een slecht bericht terug. Zij maakten dat het volk weer terug wilde naar Egypte. God strafte de Israëlieten wegens hun ongeloof door hen 40 jaar in de wildernis te laten rondtrekken.

Ten slotte werd Jozua uitgekozen om de Israëlieten het land Kanaän binnen te leiden. Om hen te helpen het land in bezit te nemen, liet Jehovah wonderen gebeuren. Hij zorgde ervoor dat de rivier de Jordaan ophield te stromen, de muren van Jericho instortten en de zon een hele dag bleef stilstaan. Na zes jaar was het land van de Kanaänieten veroverd.

Te beginnen met Jozua werd Israël 356 jaar door rechters geregeerd. Wij leren er velen kennen, zoals Barak, Gideon, Jefta, Simson en Samuël. Wij lezen ook over vrouwen zoals Rachab, Debora, Jaël, Ruth, Naomi en Delila. In Deel DRIE wordt in totaal 396 jaar geschiedenis behandeld.

 

IN DIT DEEL

VERHAAL 34

Nieuw voedsel

Dit bijzondere eten van God valt uit de hemel

VERHAAL 35

Jehovah geeft zijn wetten

Welke twee wetten zijn groter dan de Tien Geboden?

VERHAAL 36

Het gouden kalf

Waarom zouden mensen een beeld aanbidden dat gemaakt is van gesmolten oorringen?

VERHAAL 37

Een tent voor de aanbidding

In de kleine kamer staat de ark van het verbond.

VERHAAL 38

De 12 verspieders

Tien verspieders vertellen een ander verhaal dan Jozua en Kaleb. Naar wie luisteren de Israëlieten?

VERHAAL 39

Aärons staf bloeit

Hoe kan een stuk hout in één nacht bloemen en rijp fruit krijgen?

VERHAAL 40

Mozes slaat op de rots

Jehovah laat water uit de rots komen, maar is toch boos op Mozes.

VERHAAL 41

De koperen slang

Waarom stuurt God giftige slangen om de Israëlieten te bijten?

VERHAAL 42

Een ezel spreekt

De ezel ziet iets wat Bileam niet kan zien.

VERHAAL 43

Jozua wordt leider

Mozes is nog sterk. Waarom wordt hij dan vervangen door Jozua?

VERHAAL 44

Rachab en de verspieders

Hoe helpt Rachab de twee mannen en wat vraagt ze aan hen?

VERHAAL 45

Doortocht door de Jordaan

Er gebeurt een wonder wanneer de priesters het water in stappen.

VERHAAL 46

De muren van Jericho

Hoe kan een koord ervoor zorgen dat een muur niet instort?

VERHAAL 47

Een dief in Israël

Kan één slechte man een heel volk in de problemen brengen?

VERHAAL 48

De verstandige Gibeonieten

De Gibeonieten misleiden Jozua en de Israëlieten zodat die een belofte maken. De Israëlieten houden zich aan hun belofte.

VERHAAL 49

De zon staat stil

Jehovah doet iets voor Jozua dat hij nog nooit eerder had gedaan en daarna ook niet meer heeft gedaan.

VERHAAL 50

Twee dappere vrouwen

Waarom krijgt Jaël de eer, terwijl het Barak is die het leger van Israël leidt?

VERHAAL 51

Ruth en Naomi

Ruth verlaat haar land om bij Naomi te blijven en Jehovah te dienen.

VERHAAL 52

Gideon en zijn 300 mannen

Jehovah koos de soldaten van dit kleine leger met een bijzondere test.

VERHAAL 53

Jefta’s belofte

Zijn belofte aan Jehovah had ook gevolgen voor zijn dochter.

VERHAAL 54

De sterkste man

Hoe komt Delila het geheim over Simsons kracht te weten?

VERHAAL 55

Een kleine jongen dient God

God gebruikt de kleine Samuël om een krachtige boodschap over te brengen aan Eli, de hogepriester.