Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 VERHAAL 91

Jezus onderwijst op een berg

Jezus onderwijst op een berg

ZIE je Jezus hier zitten? Hij onderwijst al deze mensen op een berg in Galiléa. De mannen die het dichtst bij hem zitten, zijn zijn discipelen. Hij heeft 12 van hen tot zijn apostelen uitgekozen. De apostelen zijn Jezus’ speciale discipelen. Weet je misschien ook hoe ze heten?

Het zijn Simon Petrus en zijn broer Andréas. Dan Jakobus en Johannes, ook twee broers. Er is nog een apostel die Jakobus heet en er is ook nog een andere Simon. Twee apostelen heten Judas. De ene is Judas Iskáriot en de andere wordt ook wel Thaddéüs genoemd. Dan zijn er nog Filippus en Nathánaël (ook wel Bartholoméüs genoemd), en ten slotte Matthéüs en Thomas.

Na zijn terugkeer uit Samaria begon Jezus voor het eerst te prediken: ’Het koninkrijk der hemelen is nabij.’ Weet je wat dat koninkrijk is? Het is een echte regering van God. Jezus is de koning ervan. Hij zal vanuit de hemel regeren en vrede op aarde brengen. Door Gods koninkrijk wordt de hele aarde tot een prachtig paradijs gemaakt.

Hier onderwijst Jezus de mensen over het koninkrijk. ’Zo moeten jullie bidden’, legt hij uit. ’Onze Vader in de hemel, uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde.’ Dit wordt het „Onze Vader” genoemd. Ken jij het helemaal?

Jezus leert de mensen ook hoe zij met elkaar moeten omgaan. ’Doe voor anderen wat je graag wil dat ze voor jou doen’, zegt hij. Vind je het niet fijn als anderen aardig tegen je zijn? Dan moeten wij ook aardig tegen anderen zijn, zegt Jezus. Zal het in het paradijs niet heerlijk zijn als alle mensen dit doen?