Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 VERHAAL 72

God helpt koning Hizkía

God helpt koning Hizkía

WEET je waarom deze man tot Jehovah bidt? Waarom heeft hij deze brieven voor Jehovah’s altaar neergelegd? Die man is Hizkía, de koning van de zuidelijke twee stammen van Israël. Hij zit in grote moeilijkheden. Waarom?

De Assyrische legers hebben de noordelijke tien stammen al verwoest. Jehovah liet dit toe omdat de mensen daar zo slecht waren. En nu zijn de Assyriërs gekomen om tegen het tweestammenrijk te strijden.

De koning van Assyrië heeft koning Hizkía zojuist brieven gestuurd. Deze brieven heeft Hizkía hier voor God uitgespreid. In de brieven wordt Jehovah bespot en wordt Hizkía bevolen zich over te geven. Daarom bidt Hizkía: ’O Jehovah, red ons toch van de koning van Assyrië. Dan zullen alle natiën weten dat u alleen God bent.’ Zal Jehovah naar Hizkía luisteren?

Hizkía is een goede koning. Hij is niet zoals de slechte koningen van het tienstammenrijk Israël of zoals zijn vader, de slechte koning Achaz. Hizkía gehoorzaamt al Jehovah’s wetten. Als hij klaar is met bidden, stuurt de profeet Jesaja hem daarom de volgende boodschap van Jehovah: ’De koning van Assyrië zal Jeruzalem niet binnenkomen. Geen van zijn soldaten zal er zelfs maar dichtbij komen. Zij zullen geen enkele pijl op de stad afschieten.’

Bekijk het plaatje op deze bladzijde eens. Weet je wie al die dode soldaten zijn? Het zijn de Assyriërs. Jehovah zond zijn engel en die doodde in één nacht 185.000 Assyriërs. Dan geeft de koning van Assyrië het op en gaat naar huis.

Het tweestammenrijk is gered. Maar als Hizkía sterft, wordt zijn zoon Manasse koning. Manasse en zijn zoon Amon, die hem opvolgt, zijn heel slechte koningen. Zo heerst er al gauw weer misdaad en geweld in het hele land. Als koning Amon door zijn dienaren wordt vermoord, wordt zijn zoon Josía koning van het tweestammenrijk.