Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 VERHAAL 108

Op weg naar Damaskus

Op weg naar Damaskus

WEET je wie hier op de grond ligt? Dat is Saulus. Je weet wel, hij was het die op de mantels paste van de mannen die Stéfanus stenigden. Zie je dat helle licht? Wat gebeurt er?

Nadat Stéfanus is gedood, begint Saulus jacht te maken op Jezus’ volgelingen om hen kwaad te doen. Hij gaat het ene huis na het andere in, sleurt hen naar buiten en gooit hen in de gevangenis. Veel discipelen vluchten naar andere steden en prediken daar het „goede nieuws”. Maar Saulus gaat ook naar andere steden om Jezus’ volgelingen op te sporen. Hij is nu op weg naar Damaskus, maar onderweg gebeurt er iets wonderlijks.

Opeens flitst er een licht om hem heen. Hij valt op de grond. Dan zegt een stem: ’Saulus, Saulus! Waarom vervolg je mij?’ De mannen die bij Saulus zijn, zien wel het licht en horen het geluid van de stem, maar zij kunnen niet verstaan wat er wordt gezegd.

’Wie bent u, Heer?’ vraagt Saulus.

’Ik ben Jezus, die jij vervolgt’, antwoordt de stem. Jezus zegt dit omdat wanneer Saulus Jezus’ volgelingen vervolgt, het net is alsof Jezus zelf wordt vervolgd.

Nu vraagt Saulus: ’Wat moet ik doen, Heer?’

’Sta op en ga naar Damaskus’, zegt Jezus. ’Daar zal je gezegd worden wat je moet doen.’ Als Saulus opstaat en zijn ogen opendoet, kan hij niets zien. Hij is blind! Dus nemen de mannen die bij hem zijn, hem bij de hand en brengen hem naar Damaskus.

Nu zegt Jezus tegen één van zijn discipelen in Damaskus: ’Sta op, Ananías! Ga naar de straat die de Rechte wordt genoemd. Vraag in het huis van Judas naar een man die Saulus heet. Ik heb hem als mijn speciale dienstknecht uitgekozen.’

Ananías gaat. Als hij Saulus vindt, legt hij zijn handen op hem en zegt: ’De Heer heeft mij gestuurd opdat je weer kunt zien en met heilige geest wordt vervuld.’ Opeens valt er iets wat op schubben lijkt, van Saulus’ ogen af en hij kan weer zien.

Saulus wordt op een geweldige manier gebruikt om tot mensen in vele landen te prediken. Hij komt bekend te staan als de apostel Paulus, en wij zullen nog veel over hem horen. Maar eerst gaan wij zien wat God Petrus laat doen.