Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 VERHAAL 92

Jezus wekt doden op

Jezus wekt doden op

HET meisje dat je hier ziet, is 12 jaar oud. Jezus houdt haar hand vast en haar ouders staan erbij. Weet je waarom zij er zo gelukkig uitzien? Luister maar.

Jaïrus, de vader van het meisje, is een belangrijk man. Op een dag wordt zijn dochtertje ziek en moet in bed blijven. Maar ze wordt niet beter. Ze wordt steeds zieker. Jaïrus en zijn vrouw zijn erg ongerust, want het ziet ernaar uit dat hun kleine meisje zal sterven. Het is hun enige dochter. Daarom gaat Jaïrus op zoek naar Jezus. Hij heeft gehoord van de wonderen die Jezus doet.

Als Jaïrus Jezus vindt, staat er een massa mensen om hem heen. Maar Jaïrus dringt tussen de menigte door en valt aan Jezus’ voeten neer. ’Mijn dochter is heel erg ziek’, zegt hij. ’Kom toch alstublieft en maak haar beter.’ Jezus zegt dat hij zal komen.

Onderweg dringen de mensen steeds dichter om Jezus heen. Opeens blijft hij staan. ’Wie heeft mij aangeraakt?’ vraagt hij. Jezus voelde dat er kracht van hem uitging. Daarom weet hij dat iemand hem heeft aangeraakt. Maar wie? Een vrouw die al 12 jaar erg ziek was. Zij was dichterbij gekomen, had Jezus’ kleren aangeraakt en was genezen!

Dit geeft Jaïrus moed, want hij heeft nu gezien hoe gemakkelijk Jezus iemand kan genezen. Maar dan komt er iemand met de boodschap: ’Val Jezus maar niet langer lastig. Je dochter is gestorven.’ Jezus hoort het en zegt tegen Jaïrus: ’Maak je geen zorgen. Alles komt weer goed met haar.’

Als zij eindelijk bij het huis van Jaïrus komen, staan de mensen daar vreselijk te huilen. Maar Jezus zegt: ’Huil maar niet. Het meisje is niet dood, ze slaapt alleen.’ Dan lachen ze Jezus uit, want ze weten dat het kind dood is.

Dan gaat Jezus met de vader en de moeder van het meisje en drie van zijn apostelen naar de kamer waar het kind ligt. Hij pakt haar hand en zegt: ’Sta op!’ En ze wordt weer levend, zoals je hier ziet. Ze staat op en loopt rond! Geen wonder dat haar vader en haar moeder zo dolgelukkig zijn.

Zij is niet de eerste die door Jezus uit de doden is opgewekt. De eerste over wie dit in de bijbel staat, is de zoon van een weduwe uit de stad Naïn. Later wekt Jezus ook Lazarus, de broer van Maria en Martha, uit de doden op. Wanneer Jezus als Gods koning regeert, zal hij heel veel doden opwekken. Kunnen wij daar niet blij om zijn?