Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 VERHAAL 62

Moeilijkheden in Davids huis

Moeilijkheden in Davids huis

NADAT David in Jeruzalem is begonnen te regeren, geeft Jehovah zijn leger veel overwinningen over hun vijanden. Jehovah had beloofd de Israëlieten het land Kanaän te geven. En met zijn hulp gelukt het hun ten slotte dit land helemaal in bezit te nemen.

David is een goede regeerder. Hij heeft Jehovah lief. Daarom brengt hij na de verovering van Jeruzalem eerst Jehovah’s ark van het verbond daarheen. Hij wil ook een tempel bouwen om de ark daarin te zetten.

Als David ouder wordt, maakt hij een grote fout. Hij weet dat het verkeerd is om iets te nemen wat van een ander is. Maar op een avond ziet hij vanaf het dak van zijn paleis een heel mooie vrouw. Zij heet Bathséba. Zij is de vrouw van Uría, één van Davids soldaten.

David wil Bathséba zo graag hebben dat hij haar naar zijn paleis laat brengen. Haar man is weg. Hij vecht in het leger. David slaapt bij haar en later merkt zij dat zij een baby verwacht. David maakt zich hier erg bezorgd over en stuurt een bericht aan zijn legeroverste Joab om Uría vooraan in het gevecht te plaatsen, zodat hij gedood zal worden. Zodra Uría dood is, trouwt David met Bathséba.

Jehovah is erg boos op David. Daarom stuurt hij zijn dienaar Nathan om hem op zijn zonden te wijzen. Hier zie je hoe Nathan met David spreekt. David heeft veel spijt van wat hij gedaan heeft en daarom brengt Jehovah hem niet ter dood, maar hij zegt wel: ’Omdat je deze slechte dingen hebt gedaan, zal er veel ellende over je huis komen.’ En wat een ellende overkomt David!

Eerst sterft Bathséba’s zoon. Dan dwingt Davids eerstgeboren zoon Amnon zijn zuster Tamar om bij hem te slapen als hij met haar alleen is. Davids zoon Absalom is daarover zo boos dat hij Amnon doodt. Later wint Absalom de gunst van velen van het volk en laat zich tot koning uitroepen. Ten slotte wint David de strijd tegen Absalom, en Absalom wordt gedood. Ja, David heeft erg veel moeilijkheden.

Intussen krijgt Bathséba weer een zoon, die Salomo wordt genoemd. Als David oud en ziek is, probeert zijn zoon Adonia zich tot koning te laten uitroepen. Dan laat David de priester Zadok olie over Salomo’s hoofd gieten om te tonen dat Salomo koning zal zijn. Kort daarna sterft David op de leeftijd van 70 jaar. Hij heeft 40 jaar geregeerd, maar nu is Salomo koning van Israël.