Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 VERHAAL 67

Josafat vertrouwt op Jehovah

Josafat vertrouwt op Jehovah

WEET je wie deze mannen zijn en wat zij doen? Zij trekken ten strijde en de mannen hier vooraan zingen. Maar nu vraag je misschien: ’Waarom hebben de zangers geen zwaarden en speren om mee te strijden?’ Wij zullen zien.

Josafat is koning van het tweestammenrijk van Israël. Hij leeft in dezelfde tijd als koning Achab en Izébel van het noordelijke tienstammenrijk. Maar Josafat is net als zijn vader Asa een goede koning. Daarom gaat het met het volk van het zuidelijke tweestammenrijk al vele jaren goed.

Maar nu gebeurt er iets wat het volk bang maakt. Boodschappers berichten Josafat: ’Er komt een groot leger uit de landen Moab, Ammon en het gebergte Seïr om u aan te vallen.’ Vele Israëlieten verzamelen zich in Jeruzalem om Jehovah om hulp te smeken. Zij gaan naar de tempel. Daar bidt Josafat: ’O Jehovah, onze God, wij weten niet wat wij moeten doen. Wij zijn machteloos tegenover dit grote leger. Wij vertrouwen op uw hulp.’

Jehovah luistert en laat het volk door één van zijn dienaren zeggen: ’Het is niet jullie strijd, maar die van God. Jullie hoeven niet te strijden. Let op en zie hoe Jehovah jullie zal redden.’

De volgende morgen zegt Josafat tegen het volk: ’Vertrouw op Jehovah!’ Dan laat hij zangers voor zijn soldaten uitgaan en terwijl zij voortmarcheren, zingen zij liederen voor Jehovah. Weet je wat er gebeurt als zij bij het slagveld komen? Jehovah zorgt ervoor dat de vijandelijke soldaten tegen elkaar gaan strijden en als de Israëlieten aankomen, zijn alle vijanden dood!

Was het niet verstandig dat Josafat op Jehovah vertrouwde? Ook voor ons is het verstandig op hem te vertrouwen.