Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 VERHAAL 39

Aärons staf bloeit

Aärons staf bloeit

ZIE je de bloemen en de rijpe amandelen aan deze staf of stok? Het is Aärons staf. Deze bloemen en de rijpe vruchten groeiden er in één nacht aan! Wij zullen eens zien waarom.

De Israëlieten trekken nu al een poosje in de wildernis rond. Sommigen zijn het er niet mee eens dat Mozes hun leider is en Aäron hun hogepriester. Korach denkt er zo over, en ook Dathan, Abiram en 250 leiders van het volk. Zij komen allemaal naar Mozes toe en zeggen: ’Waarom stel jij je boven ons?’

Mozes zegt nu tegen Korach en zijn volgelingen: ’Neem morgenochtend vuurpotten en doe er reukwerk in. Kom dan naar Jehovah’s tabernakel, en wij zullen zien wie Jehovah uitkiest.’

De volgende dag komen Korach en zijn 250 volgelingen naar de tabernakel. Veel anderen komen mee om hen te ondersteunen. Jehovah is erg boos. ’Ga weg bij de tenten van deze slechte mannen’, zegt Mozes. ’Raak niets aan wat van hen is.’ Het volk luistert en gaat weg bij de tenten van Korach, Dathan en Abiram.

Dan zegt Mozes: ’Nu zullen jullie zien wie Jehovah heeft uitgekozen. De grond zal opengaan en deze slechte mannen opslokken.’

Zodra Mozes uitgesproken is, gaat de grond open. Korachs tent met alles wat hij heeft en Dathan en Abiram en allen die bij hen zijn, verdwijnen en de grond sluit zich boven hen. Als het volk het geschreeuw hoort van de mensen die in de grond verdwijnen, roepen zij: ’Vlucht! Anders slokt de aarde ook ons nog op!’

Korach en zijn 250 volgelingen staan nog vlak bij de tabernakel. Nu zendt Jehovah een vuur en zij verbranden allemaal. Dan zegt Jehovah tegen Aärons zoon Eleazar dat hij de vuurpotten van de dode mannen moet nemen en er een dunne bekleding voor het altaar van moet maken. Deze altaarbekleding dient als een waarschuwing voor de Israëlieten dat behalve Aäron en zijn zonen niemand als priester voor Jehovah dienst mag doen.

Maar Jehovah wil het nog duidelijker maken dat hij Aäron en zijn zonen als priesters heeft uitgekozen. Daarom zegt hij tegen Mozes: ’Laat uit elke stam één leider zijn staf brengen. Voor de stam Levi moet Aäron zijn staf brengen. Leg dan al die staven in de tabernakel vóór de ark van het verbond. De staf van de man die ik als priester heb uitgekozen, zal bloeien.’

Als Mozes de volgende dag gaat kijken, zitten er aan Aärons staf bloemen en rijpe amandelen! Weet je nu waarom Jehovah Aärons staf liet bloeien?