Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 VERHAAL 104

Jezus gaat weer naar de hemel

Jezus gaat weer naar de hemel

IN DE dagen daarna laat Jezus zich nog vele malen aan zijn volgelingen zien. Op een keer zien wel 500 discipelen hem. Weet je waarover Jezus met hen praat als hij aan hen verschijnt? Over Gods koninkrijk. Jehovah zond Jezus naar de aarde om over het Koninkrijk te onderwijzen. En ook na zijn opstanding uit de doden blijft hij dat doen.

Weet je nog wat Gods koninkrijk is? Ja, het is een echte regering van God in de hemel en Jezus werd door God tot koning gekozen. Zoals wij hebben gezien, bewees Jezus dat hij een geweldige koning zal zijn, want hij gaf de hongerigen te eten, genas de zieken en wekte zelfs de doden op!

Hoe zal het er dan op aarde uitzien als Jezus duizend jaar in de hemel regeert? Ja, de hele aarde zal tot een prachtig paradijs worden gemaakt. Er zal geen oorlog meer zijn, geen misdaad, geen ziekte en zelfs geen dood. Wij weten dat dit zo is omdat God de aarde heeft gemaakt om een paradijs te zijn waarvan de mensen kunnen genieten. Daarom maakte hij in het begin de tuin van Eden. En Jezus zal ervoor zorgen dat Gods wil ten slotte overal wordt gedaan.

Nu komt voor Jezus de tijd om naar de hemel terug te keren. In de loop van 40 dagen heeft hij zich aan zijn discipelen laten zien. Zij weten dus zeker dat hij weer leeft. Maar voordat hij hen verlaat, zegt hij tegen hen: ’Blijf in Jeruzalem totdat jullie heilige geest ontvangen.’ De heilige geest is Gods werkzame kracht, zo iets als de wind. Die geest zal Jezus’ volgelingen helpen Gods wil te doen. Ten slotte zegt Jezus nog: ’Jullie moeten tot de verste delen van de aarde over mij prediken.’

Daarna gebeurt er iets wonderlijks. Jezus begint naar de hemel op te stijgen, zoals je hier ziet. Dan verdwijnt hij achter een wolk en is niet meer te zien. Jezus gaat naar de hemel en begint van daaruit over zijn volgelingen op aarde te regeren.