Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 VERHAAL 103

Achter een gesloten deur

Achter een gesloten deur

ALS Petrus en Johannes bij het graf weggaan, blijft Maria alleen achter. Zij begint te huilen. Dan bukt zij zich en kijkt in het graf, zoals wij op het vorige plaatje hebben gezien. Daar ziet zij twee engelen, die haar vragen: ’Waarom huil je?’

Maria antwoordt: ’Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ Dan draait Maria zich om en ziet een man. Hij vraagt haar: ’Wie zoek je?’

Maria denkt dat het de tuinman is en dat hij Jezus’ lichaam misschien heeft weggehaald. Daarom zegt zij: ’Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd.’ Maar het is Jezus zelf. Hij heeft een lichaam aangenomen dat Maria niet herkent. Maar als hij haar naam noemt, weet Maria dat het Jezus is. Zij gaat snel naar de discipelen en zegt: ’Ik heb de Heer gezien!’

Later op de dag zijn twee discipelen op weg naar het dorp Emmaüs. Er komt een man naast hen lopen. De discipelen zijn erg bedroefd omdat Jezus gedood is. Maar terwijl zij zo samen verder lopen, verklaart de man veel uit de bijbel waardoor zij wat opgewekter worden. Als zij ten slotte halt houden om wat te eten, merken de discipelen dat het Jezus is. Dan verdwijnt Jezus, en de twee discipelen gaan snel naar Jeruzalem terug om alles aan de apostelen te vertellen.

Intussen is Jezus ook aan Petrus verschenen. De anderen zijn opgewonden als zij het horen. Dan komen die twee discipelen naar Jeruzalem en vinden de apostelen. Zij vertellen hun dat Jezus onderweg ook aan hen is verschenen. En terwijl zij dat vertellen, gebeurt er iets wonderlijks. Weet je wat?

Bekijk het plaatje maar. Hoewel de deur op slot is, verschijnt Jezus in de kamer. Wat zijn de discipelen blij! Is dat geen opwindende dag? Kun je het aantal keren tellen dat Jezus nu al aan zijn volgelingen is verschenen? Kom je ook op vijf keer?

De apostel Thomas was er niet bij toen Jezus verscheen. Daarom vertellen de discipelen hem: ’We hebben de Heer gezien!’ Maar Thomas zegt dat hij het pas gelooft als hij Jezus zelf heeft gezien. Acht dagen later zijn de discipelen weer achter een gesloten deur bij elkaar, en nu is Thomas erbij. Opeens verschijnt Jezus in hun midden. Nu gelooft Thomas.