Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

DEEL 6

Van de geboorte van Jezus tot zijn dood

Van de geboorte van Jezus tot zijn dood

De engel Gabriël werd naar Maria, een deugdzame jonge vrouw, gestuurd. Hij vertelde haar dat zij een kind zou krijgen dat voor altijd als koning zou regeren. Dat kind, Jezus, werd geboren in een stal, waar herders het bezochten. Later wees een ster enkele mannen uit het Oosten de weg naar het kindje. Wij vernemen wie hun die ster liet zien en hoe de pogingen om Jezus te doden, faalden.

Dan zien wij hoe Jezus als 12-jarige met de leraren in de tempel sprak. Achttien jaar later werd hij gedoopt, en daarna begon hij het Koninkrijk te prediken en de mensen daarover te onderwijzen. Met dat doel had God hem naar de aarde gezonden. Jezus koos 12 mannen uit om hem daarbij te helpen en maakte hen tot zijn apostelen.

Jezus deed ook vele wonderen. Hij gaf duizenden mensen te eten hoewel hij maar een paar visjes en een paar broden had. Hij genas zieken en wekte zelfs doden op. Ten slotte vernemen wij nog wat Jezus allemaal doormaakte op de laatste dag van zijn leven en hoe hij werd gedood. Hij heeft ongeveer drie en een half jaar gepredikt. In DEEL 6 wordt dus een periode van iets meer dan 34 jaar behandeld.

 

IN DIT DEEL

VERHAAL 84

Een engel bezoekt Maria

Hij heeft een boodschap van God: Maria krijgt een zoon die voor altijd koning zal zijn.

VERHAAL 85

Jezus in een stal geboren

Hoe komt het dat een toekomstige koning in een stal wordt geboren?

VERHAAL 86

Een ster wijst de weg

Van wie komt de ster die de astrologen de weg wijst? Het antwoord zal je misschien verrassen.

VERHAAL 87

Het kind Jezus in de tempel

Jezus verbaast zelfs de leraren in de tempel

VERHAAL 88

Johannes doopt Jezus

Johannes doopt onvolmaakte mensen. Jezus is volmaakt. Waarom doopt Johannes ook Jezus?

Verhaal 89

Jezus reinigt de tempel

Jezus wordt boos uit liefde voor Jehovah.

VERHAAL 90

De vrouw bij de bron

Hoe kan het water dat Jezus voor haar heeft ervoor zorgen dat ze nooit meer dorst zal hebben?

VERHAAL 91

Jezus onderwijst op een berg

Lees over het mooie onderwijs dat Jezus op een berg gaf.

VERHAAL 92

Jezus wekt doden op

Jezus zegt twee eenvoudige woorden en brengt iemand met Gods kracht tot leven.

VERHAAL 93

Jezus voedt vele mensen

Welke belangrijke les heeft Jezus ons geleerd door met een wonder duizenden mensen te voeden?

VERHAAL 94

Hij houdt van kleine kinderen

Jezus vertelt zijn apostelen dat ze een andere kijk op kinderen moeten hebben en veel van ze kunnen leren.

VERHAAL 95

Hoe Jezus onderwijst

Jezus’ gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is een mooi voorbeeld van de manier waarop hij anderen onderwees.

VERHAAL 96

Jezus geneest de zieken

Waarom verricht Jezus zo veel wonderen?

VERHAAL 97

Jezus komt als koning

Een grote menigte verwelkomt hem. Niet iedereen is daar blij mee.

VERHAAL 98

Op de Olijfberg

Jezus vertelt vier apostelen wat er in onze tijd zou gaan gebeuren.

VERHAAL 99

In een bovenzaal

Waarom moeten volgelingen van Jezus elk jaar een speciale maaltijd organiseren?

VERHAAL 100

Jezus in de hof

Waarom verraadt Judas Jezus met een kus?

VERHAAL 101

Jezus wordt gedood

Als hij aan de paal hangt, belooft hij iets over het paradijs.