Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Studievragen voor Mijn boek met bijbelverhalen

Studievragen voor Mijn boek met bijbelverhalen

Verhaal 1

Het begin van de schepping

 1. Waar komt al het goede vandaan, en kun je een voorbeeld noemen?

 2. Wat maakte God het eerst?

 3. Waarom was de eerste engel bijzonder?

 4. Vertel hoe de aarde er in het begin uitzag (zie plaatje).

 5. Hoe begon God de aarde voor mensen en dieren klaar te maken?

Extra vragen:

 1. Lees Jeremia 10:12.

  Welke eigenschappen van God kunnen we in zijn schepping zien? (Jes. 40:26; Rom. 11:33)

 2. Lees Kolossenzen 1:15-17.

  Welk aandeel had Jezus aan de schepping, en hoe moeten we hem dus bezien? (Kol. 1:15-17)

 3. Lees Genesis 1:1-10.

  1.  Hoe is de aarde ontstaan? (Gen. 1:1)

  2.  Wat gebeurde er op de eerste scheppingsdag? (Gen. 1:3-5)

  3.  Vertel wat er tijdens de tweede scheppingsdag gebeurde (Gen. 1:7, 8).

Verhaal 2

Een mooie tuin

 1. Hoe heeft God de aarde als woonplaats voor ons klaargemaakt?

 2. Vertel welke dieren God allemaal heeft gemaakt (zie plaatje).

 3. Waarom was de tuin van Eden bijzonder?

 4. Wat moest de hele aarde worden?

Extra vragen:

 1. Lees Genesis 1:11-25.

  1.  Wat schiep God tijdens de derde scheppingsdag? (Gen. 1:12)

  2.  Wat gebeurde er tijdens de vierde scheppingsdag? (Gen. 1:16)

  3.  Wat voor dieren maakte God op de vijfde en de zesde dag? (Gen. 1:20, 21, 25)

 2. Lees Genesis 2:8, 9.

  Welke twee speciale bomen zette God in de tuin, en wat betekenden ze?

Verhaal 3

De eerste man en vrouw

 1. Wat is er op het plaatje van verhaal 3 anders dan op het plaatje van verhaal 2?

 2. Wie maakte de eerste mens, en hoe heette die?

 3. Wat voor werk gaf God Adam te doen?

 4. Waarom liet God Adam in een diepe slaap vallen?

 5. Hoe lang konden Adam en Eva leven, en wat voor werk moesten zij van Jehovah doen?

Extra vragen:

 1. Lees Psalm 83:18.

  Hoe heet God, en wat is zijn speciale positie in verband met de aarde? (Jer. 16:21; Dan. 4:17)

 2. Lees Genesis 1:26-31.

  1.  Wat was het hoogtepunt van Gods schepping op de zesde dag, en hoe was dit schepsel anders dan de dieren? (Gen. 1:26)

  2.  Wat gaf Jehovah aan de mensen en de dieren? (Gen. 1:30)

 3. Lees Genesis 2:7-25.

  1.  Wat moest Adam doen om de dieren een naam te kunnen geven? (Gen. 2:19)

  2.  Hoe helpt Genesis 2:24 ons te begrijpen hoe Jehovah denkt over het huwelijk, uiteengaan en echtscheiding? (Matth. 19:4-6, 9)

Verhaal 4

Waarom zij hun tehuis verloren

 1. Wat gebeurt er op het plaatje met Adam en Eva?

 2. Waarom strafte Jehovah hen?

 3. Wat vertelde een slang aan Eva?

 4. Wie liet de slang tegen Eva praten?

 5. Waarom mochten Adam en Eva niet meer in het paradijs wonen?

Extra vragen:

 1. Lees Genesis 2:16, 17 en 3:1-13, 24.

  1.  Hoe werd Jehovah verkeerd voorgesteld door de vraag die de slang aan Eva stelde? (Gen. 3:1-5; 1 Joh. 5:3)

  2.  Waarom is Eva een waarschuwend voorbeeld voor ons? (Fil. 4:8; Jak. 1:14, 15; 1 Joh. 2:16)

  3.  Waaruit blijkt dat Adam en Eva niet de schuld wilden krijgen voor wat ze hadden gedaan? (Gen. 3:12, 13)

  4.  Hoe hielden de cherubs die aan de oostzijde van de tuin waren geplaatst Jehovah’s soevereiniteit hoog? (Gen. 3:24)

 2. Lees Openbaring 12:9.

  Hoeveel succes heeft Satan ermee gehad de mensheid tegen Gods heerschappij te keren? (1 Joh. 5:19)

Verhaal 5

Een hard leven begint

 1. Hoe zag het leven er buiten de tuin van Eden voor Adam en Eva uit?

 2. Wat begon er met Adam en Eva te gebeuren, en waarom?

 3. Waarom zouden de kinderen van Adam en Eva oud worden en sterven?

 4. Als Adam en Eva Jehovah hadden gehoorzaamd, wat zouden zij en hun kinderen dan voor leven hebben gehad?

 5. Wat voor pijn zou Eva door haar ongehoorzaamheid krijgen?

 6. Hoe heetten de eerste twee zonen van Adam en Eva?

 7. Wie zijn de andere kinderen op het plaatje?

Extra vragen:

 1. Lees Genesis 3:16-23 en 4:1, 2.

  1.  Hoe werd Adams leven anders door de vloek die op de aardbodem rustte? (Gen. 3:17-19; Rom. 8:20, 22)

  2.  Waarom was de naam Eva, die „Levende” betekent, passend? (Gen. 3:20)

  3.  Hoe toonde Jehovah nadat Adam en Eva gezondigd hadden toch nog zorg voor hen? (Gen. 3:7, 21)

 2. Lees Openbaring 21:3, 4.

  Welke „vroegere dingen” zou je graag zien verdwijnen?

Verhaal 6

Een goede en een slechte zoon

 1. Welk beroep hadden Kaïn en Abel?

 2. Wat geven Kaïn en Abel aan Jehovah?

 3. Waarom is Jehovah blij met wat Abel geeft, en niet met wat Kaïn geeft?

 4. Wat is Kaïn voor iemand, en hoe probeert Jehovah hem te helpen?

 5. Wat doet Kaïn als hij met zijn broer alleen in het veld is?

 6. Vertel wat er met Kaïn gebeurde toen hij zijn broer had gedood.

Extra vragen:

 1. Lees Genesis 4:2-26.

  1.  Wat zei Jehovah over het gevaar waarin Kaïn zich bevond? (Gen. 4:7)

  2.  Hoe liet Kaïn zien wat er in zijn hart leefde? (Gen. 4:9)

  3.  Hoe denkt Jehovah over het doden van onschuldige mensen? (Gen. 4:10; Jes. 26:21)

 2. Lees 1 Johannes 3:11, 12.

  1.  Waarom werd Kaïn heel kwaad, en hoe is dit een waarschuwing voor ons in deze tijd? (Gen. 4:4, 5; Spr. 14:30; 28:22)

  2.  Hoe laat de bijbel zien dat we Jehovah trouw kunnen blijven, zelfs als al onze familieleden tegen Jehovah zijn? (Ps. 27:10; Matth. 10:21, 22)

 3. Lees Johannes 11:25.

  Wat belooft Jehovah iedereen die sterft omdat hij rechtvaardig wil blijven? (Joh. 5:24)

Verhaal 7

Een moedig man

 1. Hoe was Henoch anders dan anderen?

 2. Waarom waren de mensen in Henochs tijd zo slecht?

 3. Wat voor slechte dingen deden de mensen? (zie plaatje)

 4. Waarom moest Henoch moedig zijn?

 5. Hoe oud werden de mensen in die tijd, maar hoe oud werd Henoch?

 6. Wat gebeurde er toen Henoch gestorven was?

Extra vragen:

 1. Lees Genesis 5:21-24, 27.

  1.  Wat voor band had Henoch met Jehovah? (Gen. 5:24)

  2.  Wie is volgens de bijbel de oudste mens die ooit heeft geleefd, en hoe oud was hij toen hij stierf? (Gen. 5:27)

 2. Lees Genesis 6:5.

  Hoe slecht werd de toestand op aarde na Henochs dood, en hoe is dit met onze tijd te vergelijken? (2 Tim. 3:13)

 3. Lees Hebreeën 11:5.

  Welke eigenschap van Henoch ’was God welgevallig’, en wat was het resultaat? (Gen. 5:22)

 4. Lees Judas 14, 15.

  Hoe kunnen christenen in deze tijd net zo moedig zijn als Henoch wanneer zij mensen waarschuwen voor de komende strijd van Armageddon? (2 Tim. 4:2; Hebr. 13:6)

Verhaal 8

Reuzen op de aarde

 1. Wat gebeurde er toen sommigen van Gods engelen naar Satan luisterden?

 2. Waarom zijn sommige engelen met hun werk in de hemel opgehouden en naar de aarde gekomen?

 3. Waarom was het verkeerd dat de engelen naar de aarde kwamen en een menselijk lichaam voor zichzelf maakten?

 4. Wat was er anders aan de kinderen van de engelen?

 5. Wat deden de kinderen van de engelen toen ze reuzen waren geworden, zoals je op het plaatje kunt zien?

 6. Welke goede man leefde er na Henoch op aarde, en waarom hield God van hem?

Extra vragen:

 1. Lees Genesis 6:1-8.

  Hoe laat Genesis 6:6 zien dat ons gedrag van invloed kan zijn op Jehovah’s gevoelens? (Ps. 78:40, 41; Spr. 27:11)

 2. Lees Judas 6.

  Hoe zijn de engelen die in Noachs tijd „hun oorspronkelijke positie niet hebben behouden” een waarschuwing voor ons? (1 Kor. 3:5-9; 2 Petr. 2:4, 9, 10)

Verhaal 9

Noach bouwt een ark

 1. Uit hoeveel mensen bestond Noachs gezin, en hoe heetten zijn drie zonen?

 2. Wat voor vreemds vroeg God Noach te doen, en waarom?

 3. Hoe reageerden de mensen toen Noach hun over de ark vertelde?

 4. Wat moest Noach met de dieren doen?

 5. Wat moesten Noach en zijn gezin doen nadat God de deur van de ark had gesloten?

Extra vragen:

 1. Lees Genesis 6:9-22.

  1.  Waarom was Noach een bijzondere aanbidder van de ware God? (Gen. 6:9, 22)

  2.  Hoe denkt Jehovah over geweld, en waar moeten we dus op letten als we iets aan ontspanning willen doen? (Gen. 6:11, 12; Ps. 11:5)

  3.  Hoe kunnen we net als Noach zijn als Jehovah’s organisatie ons aanwijzingen geeft? (Gen. 6:22; 1 Joh. 5:3)

 2. Lees Genesis 7:1-9.

  Hoe worden we aangemoedigd wanneer we lezen dat Jehovah de onvolmaakte man Noach als rechtvaardig bezag? (Gen. 7:1; Spr. 10:16; Jes. 26:7)

Verhaal 10

De grote Vloed

 1. Waarom kon niemand meer in de ark toen het eenmaal begon te regenen?

 2. Hoeveel dagen en nachten liet Jehovah het regenen, en hoe hoog kwam het water?

 3. Wat gebeurde er met de ark toen de aarde onder water kwam te staan?

 4. Hebben de reuzen de Vloed overleefd, en wat is er met hun vaders gebeurd?

 5. Wat gebeurde er na vijf maanden met de ark?

 6. Waarom liet Noach een raaf uit de ark?

 7. Hoe wist Noach dat het water op aarde gezakt was?

 8. Wat zei God tegen Noach toen hij en zijn gezin meer dan een jaar in de ark waren geweest?

Extra vragen:

 1. Lees Genesis 7:10-24.

  1.  Hoeveel van het leven op aarde werd vernietigd? (Gen. 7:23)

  2.  Hoe lang was de periode tussen het moment waarop het ging regenen en het moment dat de aarde droog was? (Gen. 7:11; 8:13, 14)

 2. Lees Genesis 8:1-17.

  Hoe blijkt uit Genesis 8:17 dat Jehovah’s oorspronkelijke voornemen met de aarde niet was veranderd? (Gen. 1:22)

 3. Lees 1 Petrus 3:19, 20.

  1.  Waartoe werden de opstandige engelen toen zij naar de hemel teruggingen veroordeeld? (Jud. 6)

  2.  Hoe versterkt het verslag van Noach en zijn gezin ons vertrouwen dat Jehovah zijn dienstknechten kan bevrijden? (2 Petr. 2:9)

Verhaal 11

De eerste regenboog

 1. Wat deed Noach het eerst toen hij uit de ark kwam, zoals je op het plaatje kunt zien?

 2. Welk gebod gaf God na de Vloed aan Noach en zijn gezin?

 3. Welke belofte deed God?

 4. Waar moeten we aan denken als we een regenboog zien?

Extra vragen:

 1. Lees Genesis 8:18-22.

  1.  Hoe kunnen wij in deze tijd zorgen voor „een rustig stemmende geur” voor Jehovah? (Gen. 8:21; Hebr. 13:15, 16)

  2.  Wat zei Jehovah over het hart van de mens, en waarvoor moeten we dus oppassen? (Gen. 8:21; Matth. 15:18, 19)

 2. Lees Genesis 9:9-17.

  1.  Welk verbond sloot Jehovah met alle schepselen op aarde? (Gen. 9:10, 11)

  2.  Hoe lang zal het regenboogverbond blijven bestaan? (Gen. 9:16)

Verhaal 12

Bouw van een grote toren

 1. Wie was Nimrod, en wat vond God van hem?

 2. Waarom maakten mensen bakstenen, zoals je op het plaatje kunt zien?

 3. Waarom was Jehovah niet blij met wat er gebouwd werd?

 4. Hoe maakte God een eind aan de bouw van de toren?

 5. Hoe werd de stad genoemd, en wat betekende die naam?

 6. Wat gebeurde er met de mensen nadat God hun taal had verward?

Extra vragen:

 1. Lees Genesis 10:1, 8-10.

  Wat was Nimrod voor iemand, en hoe is dit een waarschuwing voor ons? (Spr. 3:31)

 2. Lees Genesis 11:1-9.

  Wat was de bedoeling van de bouw van de toren, en waarom zou het plan zeker mislukken? (Gen. 11:4; Spr. 16:18; Joh. 5:44)

Verhaal 13

Abraham — een vriend van God

 1. Wat voor mensen woonden in de stad Ur?

 2. Wie is de man op het plaatje, wanneer is hij geboren en waar woonde hij?

 3. Wat moest Abraham doen van God?

 4. Waarom werd Abraham Gods vriend genoemd?

 5. Wie gingen er met Abraham mee toen hij uit Ur wegtrok?

 6. Wat zei God tegen Abraham toen hij in het land Kanaän kwam?

 7. Wat beloofde God Abraham toen die 99 jaar was?

Extra vragen:

 1. Lees Genesis 11:27-32.

  1.  Hoe waren Abraham en Lot familie van elkaar? (Gen. 11:27)

  2.  Hoe weten we dat Abraham de eerste stap heeft genomen om te vertrekken, hoewel er wordt gezegd dat Terah met zijn familie naar Kanaän ging, en waarom vertrok Abraham? (Gen. 11:31; Hand. 7:2-4)

 2. Lees Genesis 12:1-7.

  Wat voegde Jehovah aan het Abrahamitische verbond toe nadat Abraham in het land Kanaän was aangekomen? (Gen. 12:7)

 3. Lees Genesis 17:1-8, 15-17.

  1.  Waarin werd Abrams naam veranderd toen hij 99 jaar was, en waarom? (Gen. 17:5)

  2.  Welke toekomstige zegeningen beloofde Jehovah Sara? (Gen. 17:15, 16)

 4. Lees Genesis 18:9-19.

  1.  Wat moeten vaders volgens Genesis 18:19 doen? (Deut. 6:6, 7; Ef. 6:4)

  2.  Wat maakte Sara mee waaruit blijkt dat we niets voor Jehovah kunnen verbergen? (Gen. 18:12, 15; Ps. 44:21)

Verhaal 14

God beproeft Abrahams geloof

 1. Wat beloofde God Abraham, en hoe hield God zich aan zijn belofte?

 2. Hoe stelde God Abrahams geloof op de proef, zoals je op het plaatje kunt zien?

 3. Wat deed Abraham, ook al begreep hij niet waarom God hem dat gebod gaf?

 4. Wat gebeurde er toen Abraham het mes pakte om zijn zoon te doden?

 5. Hoe sterk was Abrahams geloof in God?

 6. Wat voor dier offerde Abraham, en hoe kwam hij eraan?

Extra vragen:

 1. Lees Genesis 21:1-7.

  Waarom besneed Abraham zijn zoon op de achtste dag? (Gen. 17:10-12; 21:4)

 2. Lees Genesis 22:1-18.

  Hoe liet Isaäk zien dat hij onderworpen was aan zijn vader, Abraham, en welke toekomstige gebeurtenis die veel belangrijker is, werd hierdoor afgebeeld? (Gen. 22:7-9; 1 Kor. 5:7; Fil. 2:8, 9)

Verhaal 15

Lots vrouw keek om

 1. Waarom gingen Abraham en Lot uit elkaar?

 2. Waarom wilde Lot graag in Sodom wonen?

 3. Hoe waren de mensen in Sodom?

 4. Welke waarschuwing kreeg Lot van twee engelen?

 5. Waarom werd Lots vrouw een zoutpilaar?

 6. Wat kunnen we leren van wat er met Lots vrouw gebeurde?

Extra vragen:

 1. Lees Genesis 13:5-13.

  Wat kunnen we van Abraham leren als we problemen tussen mensen op willen lossen? (Gen. 13:8, 9; Rom. 12:10; Fil. 2:3, 4)

 2. Lees Genesis 18:20-33.

  Hoe geeft dit gesprek tussen Jehovah en Abraham ons het vertrouwen dat Jehovah en Jezus rechtvaardig zullen oordelen? (Gen. 18:25, 26; Matth. 25:31-33)

 3. Lees Genesis 19:1-29.

  1.  Hoe denkt Jehovah over homoseksualiteit, zoals dit bijbelverslag laat zien? (Gen. 19:5, 13; Lev. 20:13)

  2.  Welk verschil zien we in de manier waarop Lot en Abraham op Gods leiding reageerden, en wat kunnen we hiervan leren? (Gen. 19:15, 16, 19, 20; 22:3)

 4. Lees Lukas 17:28-32.

  Hoe dacht Lots vrouw in haar hart over materiële dingen, en waarom is dit een waarschuwing voor ons? (Luk. 12:15; 17:31, 32; Matth. 6:19-21, 25)

 5. Lees 2 Petrus 2:6-8.

  Wat voor houding moeten we, net als Lot, tegenover de goddeloze wereld om ons heen hebben? (Ezech. 9:4; 1 Joh. 2:15-17)

Verhaal 16

Isaäk krijgt een goede vrouw

 1. Wie zijn de man en de vrouw op het plaatje?

 2. Wat deed Abraham om een vrouw voor zijn zoon te krijgen, en waarom?

 3. Hoe werd het gebed van Abrahams knecht verhoord?

 4. Wat antwoordde Rebekka toen haar werd gevraagd of ze met Isaäk wilde trouwen?

 5. Waardoor werd Isaäk weer gelukkig?

Extra vragen:

 1. Lees Genesis 24:1-67.

  1.  Welke goede eigenschappen toonde Rebekka toen ze Abrahams knecht bij de bron ontmoette? (Gen. 24:17-20; Spr. 31:17, 31)

  2.  Hoe is dat wat Abraham voor Isaäk regelde een goed voorbeeld voor christenen in deze tijd? (Gen. 24:37, 38; 1 Kor. 7:39; 2 Kor. 6:14)

  3.  Waarom moeten we net als Isaäk tijd vrijmaken om te mediteren? (Gen. 24:63; Ps. 77:12; Fil. 4:8)

Verhaal 17

Tweelingen die verschilden

 1. Wie waren Esau en Jakob, en hoe verschilden ze van elkaar?

 2. Hoe oud waren Esau en Jakob toen hun grootvader Abraham stierf?

 3. Wat deed Esau waardoor zijn vader en moeder veel verdriet hadden?

 4. Waarom werd Esau erg boos op zijn broer, Jakob?

 5. Wat moest Jakob van zijn vader, Isaäk, doen?

Extra vragen:

 1. Lees Genesis 25:5-11, 20-34.

  1.  Wat profeteerde Jehovah over Rebekka’s twee zonen? (Gen. 25:23)

  2.  Hoe dachten Jakob en Esau verschillend over het eerstgeboorterecht? (Gen. 25:31-34)

 2. Lees Genesis 26:34, 35; 27:1-46 en 28:1-5.

  1.  Waaruit bleek dat Esau niet genoeg waardering voor geestelijke dingen had? (Gen. 26:34, 35; 27:46)

  2.  Wat moest Jakob van Isaäk doen om Gods zegen te ontvangen? (Gen. 28:1-4)

 3. Lees Hebreeën 12:16, 17.

  Hoe loopt het af met mensen die heilige dingen verachten, zoals uit Esaus voorbeeld blijkt?

Verhaal 18

Jakob gaat naar Haran

 1. Wie is de jonge vrouw op het plaatje, en wat deed Jakob voor haar?

 2. Wat wilde Jakob zelfs doen om met Rachel te kunnen trouwen?

 3. Wat deed Laban toen Jakob en Rachel zouden gaan trouwen?

 4. Wat was Jakob bereid te doen om Rachel toch als vrouw te krijgen?

Extra vragen:

 1. Lees Genesis 29:1-30.

  1.  Hoe liet Jakob zien dat hij betrouwbaar was, zelfs toen Laban hem bedroog, en wat kunnen we hiervan leren? (Gen. 25:27; 29:26-28; Matth. 5:37)

  2.  Hoe laat Jakobs voorbeeld het verschil zien tussen liefde en verliefdheid? (Gen. 29:18, 20, 30; Hoogl. 8:6)

  3.  Welke vier vrouwen kreeg Jakob, die hem later zonen schonken? (Gen. 29:23, 24, 28, 29)

Verhaal 19

Jakobs grote gezin

 1. Hoe heetten de zes zonen die Jakob bij zijn eerste vrouw, Lea, had?

 2. Welke twee zonen kreeg Jakob van Lea’s dienstmeisje Zilpa?

 3. Hoe heetten de twee zonen die Jakob van Rachels dienstmeisje Bilha kreeg?

 4. Welke twee zonen kreeg Rachel, maar wat gebeurde er toen de tweede zoon werd geboren?

 5. Hoeveel zonen had Jakob, zoals je op het plaatje kunt zien, en wat is er van hen geworden?

Extra vragen:

 1. Lees Genesis 29:32-35; 30:1-26 en 35:16-19.

  Wat voor namen kregen Hebreeuwse jongetjes in de oudheid vaak, zoals uit het geval van Jakobs twaalf zonen blijkt?

 2. Lees Genesis 37:35.

  Hoe weten we dat Jakob meer dochters had, hoewel alleen Dina in de bijbel wordt genoemd? (Gen. 37:34, 35)

Verhaal 20

Dina raakt in moeilijkheden

 1. Waarom wilden Abraham en Isaäk niet dat hun kinderen met mensen uit het land Kanaän zouden trouwen?

 2. Vond Jakob het goed dat zijn dochter met Kanaänitische meisjes omging?

 3. Wie is de man op het plaatje die naar Dina kijkt, en wat voor slechts deed hij?

 4. Wat deden Dina’s broers Simeon en Levi toen ze hoorden wat er was gebeurd?

 5. Vond Jakob het goed wat Simeon en Levi hadden gedaan?

 6. Hoe waren al deze gezinsproblemen begonnen?

Extra vragen:

 1. Lees Genesis 34:1-31.

  1.  Ging Dina maar één keer naar de dochters van het land Kanaän toe? Leg dit uit (Gen. 34:1).

  2.  Waarom was het ook Dina’s eigen schuld dat ze haar maagdelijkheid verloor? (Gal. 6:7)

  3.  Hoe kunnen jongeren in deze tijd tonen dat ze het voorbeeld van Dina als een waarschuwing zien? (Spr. 13:20; 1 Kor. 15:33; 1 Joh. 5:19)

Verhaal 21

Jozefs broers haten hem

 1. Waarom waren Jozefs broers jaloers op hem, en wat deden ze?

 2. Wat willen Jozefs broers met hem doen, maar wat zegt Ruben?

 3. Wat gebeurt er als er Ismaëlitische handelaars langskomen?

 4. Wat doen Jozefs broers om hun vader te laten geloven dat Jozef dood is?

Extra vragen:

 1. Lees Genesis 37:1-35.

  1.  Hoe kunnen christenen Jozefs voorbeeld navolgen door ernstige zonden in de gemeente aan te geven? (Gen. 37:2; Lev. 5:1; 1 Kor. 1:11)

  2.  Waarom behandelden Jozefs broers hem zo gemeen? (Gen. 37:11, 18; Spr. 27:4; Jak. 3:14-16)

  3.  Jakob deed iets wat heel normaal is als je verdriet hebt. Wat was dat? (Gen. 37:35)

Verhaal 22

Jozef komt in de gevangenis

 1. Hoe oud is Jozef als hij naar Egypte wordt gebracht, en wat gebeurt er als hij daar aankomt?

 2. Hoe komt Jozef in de gevangenis terecht?

 3. Welke belangrijke taak krijgt Jozef in de gevangenis?

 4. Wat doet Jozef in de gevangenis voor Farao’s wijnschenker en bakker?

 5. Wat gebeurt er nadat de wijnschenker is vrijgelaten?

Extra vragen:

 1. Lees Genesis 39:1-23.

  Waarom vluchtte Jozef voor Potifars vrouw, hoewel er in zijn tijd nog geen geschreven wet van God was die overspel veroordeelde? (Gen. 2:24; 20:3; 39:9)

 2. Lees Genesis 40:1-23.

  1.  Vertel in het kort wat de wijnschenker droomde en welke uitleg Jehovah aan Jozef gaf (Gen. 40:9-13).

  2.  Wat droomde de bakker, en wat betekende dat? (Gen. 40:16-19)

  3.  Hoe heeft de getrouwe en beleidvolle slaafklasse in deze tijd Jozefs houding nagevolgd? (Gen. 40:8; Ps. 36:9; Joh. 17:17; Hand. 17:2, 3)

  4.  Hoe wordt door Genesis 40:20 de christelijke kijk op het vieren van verjaardagen duidelijk? (Pred. 7:1; Mark. 6:21-28)

Verhaal 23

Farao’s dromen

 1. Wat gebeurt er op een nacht met Farao?

 2. Wanneer denkt de wijnschenker eindelijk aan Jozef?

 3. Welke twee dromen heeft Farao, zoals je op het plaatje kunt zien?

 4. Wat vertelt Jozef over de betekenis van de dromen?

 5. Hoe wordt Jozef, na Farao, de belangrijkste man in Egypte?

 6. Waarom komen Jozefs broers naar Egypte, en waarom herkennen ze hem niet?

 7. Welke droom herinnert Jozef zich, en wat begrijpt hij daardoor?

Extra vragen:

 1. Lees Genesis 41:1-57.

  1.  Hoe richtte Jozef de aandacht op Jehovah, en hoe kunnen christenen in deze tijd zijn voorbeeld navolgen? (Gen. 41:16, 25, 28; Matth. 5:16; 1 Petr. 2:12)

  2.  Hoe maken de jaren van overvloed in Egypte, die gevolgd werden door de jaren van hongersnood, het contrast duidelijk tussen de geestelijke toestand van Jehovah’s volk in deze tijd en die van de christenheid? (Gen. 41:29, 30; Amos 8:11, 12)

 2. Lees Genesis 42:1-8 en 50:20.

  Is het voor aanbidders van Jehovah verkeerd om voor een mens te buigen als eerbewijs en uit respect voor zijn positie, als dat in hun land de gewoonte is? (Gen. 42:6)

Verhaal 24

Jozef beproeft zijn broers

 1. Waarom beschuldigt Jozef zijn broers ervan dat ze spionnen zijn?

 2. Waarom laat Jakob zijn jongste zoon, Benjamin, naar Egypte meegaan?

 3. Hoe komt Jozefs zilveren beker in Benjamins zak?

 4. Wat biedt Juda aan om Benjamin vrij te krijgen?

 5. Hoe zijn Jozefs broers veranderd?

Extra vragen:

 1. Lees Genesis 42:9-38.

  Wat kunnen degenen die in deze tijd verantwoordelijkheid hebben in Jehovah’s organisatie, van Jozefs uitspraak in Genesis 42:18 leren? (Neh. 5:15; 2 Kor. 7:1, 2)

 2. Lees Genesis 43:1-34.

  1.  Waaruit blijkt dat Juda de woordvoerder van zijn broers werd, hoewel Ruben de eerstgeborene was? (Gen. 43:3, 8, 9; 44:14, 18; 1 Kron. 5:2)

  2.  Hoe stelde Jozef zijn broers blijkbaar op de proef, en waarom? (Gen. 43:33, 34)

 3. Lees Genesis 44:1-34.

  1.  Wat zei Jozef over zichzelf om zijn broers niet te laten weten wie hij was? (Gen. 44:5, 15; Lev. 19:26)

  2.  Hoe lieten Jozefs broers zien dat ze niet meer jaloers op hun broer waren zoals vroeger? (Gen. 44:13, 33, 34)

Verhaal 25

Verhuizing naar Egypte

 1. Wat gebeurt er als Jozef zijn broers vertelt wie hij is?

 2. Wat legt Jozef zijn broers vriendelijk uit?

 3. Wat zegt Farao als hij van Jozefs broers hoort?

 4. Hoe groot was Jakobs familie toen ze naar Egypte verhuisden?

 5. Hoe werd Jakobs familie genoemd, en waarom?

Extra vragen:

 1. Lees Genesis 45:1-28.

  Hoe blijkt uit het bijbelverslag over Jozef dat Jehovah dingen die bedoeld zijn om zijn dienstknechten kwaad te doen, goed kan laten aflopen? (Gen. 45:5-8; Jes. 8:10; Fil. 1:12-14)

 2. Lees Genesis 46:1-27.

  Welke geruststelling gaf Jehovah Jakob toen hij op weg was naar Egypte? (Gen. 46:1-4, vtn.)

Verhaal 26

Job is God trouw

 1. Wie was Job?

 2. Wat probeerde Satan, maar lukte hem dat?

 3. Waar gaf Jehovah Satan toestemming voor, en waarom?

 4. Waarom zei Jobs vrouw tegen hem: ’Vervloek God en sterf’? (zie plaatje)

 5. Hoe zegende Jehovah Job, zoals je op het plaatje kunt zien, en waarom?

 6. Welke zegeningen zullen wij ontvangen als we net als Job Jehovah trouw zijn?

Extra vragen:

 1. Lees Job 1:1-22.

  Hoe kunnen christenen in deze tijd net als Job zijn? (Job 1:1; Fil. 2:15; 2 Petr. 3:14)

 2. Lees Job 2:1-13.

  Op welke twee tegengestelde manieren reageerden Job en zijn vrouw op Satans vervolging? (Job 2:9, 10; Spr. 19:3; Micha 7:7; Mal. 3:14)

 3. Lees Job 42:10-17.

  1.  Welke overeenkomsten zijn er tussen de beloning die Job kreeg omdat hij God trouw was en wat Jezus voor zijn getrouwheid ontving? (Job 42:12; Fil. 2:9-11)

  2.  Hoe worden we aangemoedigd door de zegeningen die Job ontving omdat hij God trouw bleef? (Job 42:10, 12; Hebr. 6:10; Jak. 1:2-4, 12; 5:11)

Verhaal 27

De slechte koning van Egypte

 1. Wie is de man met de zweep op het plaatje, en wie slaat hij?

 2. Wat gebeurde er met de Israëlieten nadat Jozef was gestorven?

 3. Waarom werden de Egyptenaren bang voor de Israëlieten?

 4. Welk bevel gaf Farao aan de vrouwen die de Israëlitische moeders bij de geboorte van hun kinderen hielpen?

Extra vragen:

 1. Lees Exodus 1:6-22.

  1.  Hoe begon Jehovah zijn belofte aan Abraham te vervullen? (Ex. 1:7; Gen. 12:2; Hand. 7:17)

  2.  Hoe toonden de Hebreeuwse vroedvrouwen respect voor de heiligheid van het leven? (Ex. 1:17; Gen. 9:6)

  3.  Hoe werden de vroedvrouwen voor hun getrouwheid aan Jehovah beloond? (Ex. 1:20, 21; Spr. 19:17)

  4.  Hoe probeerde Satan Jehovah’s voornemen met het beloofde Zaad van Abraham tegen te werken? (Ex. 1:22; Matth. 2:16)

Verhaal 28

Hoe de baby Mozes werd gered

 1. Wie is de baby op het plaatje, en van wie houdt hij de vinger vast?

 2. Wat deed Mozes’ moeder om ervoor te zorgen dat hij niet gedood zou worden?

 3. Wie is het kleine meisje op het plaatje, en wat deed ze?

 4. Wat stelde Mirjam voor toen Farao’s dochter de baby vond?

 5. Wat zei de prinses tegen Mozes’ moeder?

Extra vraag:

 1. Lees Exodus 2:1-10.

  Hoe kon Mozes’ moeder hem tijdens zijn eerste jaren opvoeden en onderwijzen, en wat kunnen ouders in deze tijd hiervan leren? (Ex. 2:9, 10; Deut. 6:6-9; Spr. 22:6; Ef. 6:4; 2 Tim. 3:15)

Verhaal 29

Waarom Mozes vluchtte

 1. Waar groeide Mozes op, maar wat wist hij over zijn echte ouders?

 2. Wat deed Mozes toen hij 40 jaar was?

 3. Wat zei Mozes tegen een Israëlitische man die aan het vechten was, en wat antwoordde de man?

 4. Waarom vluchtte Mozes uit Egypte?

 5. Waar vluchtte Mozes naar toe, en wie leerde hij daar kennen?

 6. Wat deed Mozes 40 jaar lang toen hij uit Egypte was gevlucht?

Extra vragen:

 1. Lees Exodus 2:11-25.

  Hoe liet Mozes zien dat hij, ook al was hij jarenlang in de wijsheid van de Egyptenaren onderwezen, loyaal was aan Jehovah en aan zijn volk? (Ex. 2:11, 12; Hebr. 11:24)

 2. Lees Handelingen 7:22-29.

  Wat kunnen we ervan leren dat Mozes helemaal alleen probeerde Israël uit Egyptische slavernij te bevrijden? (Hand. 7:23-25; 1 Petr. 5:6, 10)

Verhaal 30

De brandende struik

 1. Hoe heet de berg op het plaatje?

 2. Vertel wat voor bijzonders Mozes zag toen hij met zijn schapen naar de berg ging.

 3. Wat zei een stem uit de struik, en van wie was die stem?

 4. Wat antwoordde Mozes toen God tegen hem zei dat hij Gods volk uit Egypte moest leiden?

 5. Wat moest Mozes zeggen als het volk vroeg wie hem gestuurd had?

 6. Hoe kon Mozes bewijzen dat God hem gestuurd had?

Extra vragen:

 1. Lees Exodus 3:1-22.

  Hoe geeft Mozes’ voorbeeld ons het vertrouwen dat, ook al voelen we ons onbekwaam voor een theocratische toewijzing, Jehovah ons zal helpen? (Ex. 3:11, 13; 2 Kor. 3:5, 6)

 2. Lees Exodus 4:1-20.

  1.  Hoe is Mozes veranderd tijdens de 40 jaar die hij in Midian doorbracht, en wat kunnen degenen die naar voorrechten in de gemeente streven hiervan leren? (Ex. 2:11, 12; 4:10, 13; Micha 6:8; 1 Tim. 3:1, 6, 10)

  2.  Welk vertrouwen kan Mozes’ voorbeeld ons geven, ook al worden we door Jehovah via zijn organisatie streng onderricht? (Ex. 4:12-14; Ps. 103:14; Hebr. 12:4-11)

Verhaal 31

Mozes en Aäron bij Farao

 1. Wat gebeurde er met de Israëlieten toen ze de wonderen van Mozes en Aäron zagen?

 2. Wat zeiden Mozes en Aäron tegen Farao, en wat was zijn antwoord?

 3. Wat gebeurde er toen Aäron zijn staf liet vallen, zoals je op het plaatje kunt zien?

 4. Hoe leerde Jehovah Farao een lesje, en hoe reageerde Farao?

 5. Wat gebeurde er na de tiende plaag?

Extra vragen:

 1. Lees Exodus 4:27-31 en 5:1-23.

  Wat bedoelde Farao toen hij zei: „Ik ken Jehovah in het geheel niet”? (Ex. 5:2; 1 Sam. 2:12; Rom. 1:21)

 2. Lees Exodus 6:1-13, 26-30.

  1.  In welk opzicht had Jehovah zich niet aan Abraham, Isaäk en Jakob bekendgemaakt? (Ex. 3:13, 14; 6:3; Gen. 12:8)

  2.  Wat kunnen we ervan leren dat Jehovah Mozes toch gebruikte, ook al vond Mozes zichzelf niet goed genoeg voor zijn toewijzing? (Ex. 6:12, 30; Luk. 21:13-15)

 3. Lees Exodus 7:1-13.

  1.  Wat kunnen Gods dienstknechten in deze tijd leren van de moed waarmee Mozes en Aäron Jehovah’s oordelen aan Farao bekendmaakten? (Ex. 7:2, 3, 6; Hand. 4:29-31)

  2.  Hoe liet Jehovah zien dat hij veel machtiger was dan de goden van Egypte? (Ex. 7:12; 1 Kron. 29:12)

Verhaal 32

De 10 plagen

 1. Kijk naar de plaatjes en vertel wat de eerste drie plagen waren die Jehovah over Egypte bracht.

 2. Wat was het verschil tussen de eerste drie plagen en de andere plagen?

 3. Wat was de vierde, de vijfde, en de zesde plaag?

 4. Vertel wat de zevende, de achtste, en de negende plaag was.

 5. Wat moesten de Israëlieten doen voordat de tiende plaag kwam?

 6. Wat was de tiende plaag, en wat gebeurde er daarna?

Extra vragen:

 1. Lees Exodus 7:19–8:23.

  1.  Wat moesten de Egyptische magie-beoefenende priesters na de derde plaag toegeven, ook al hadden ze de eerste twee plagen kunnen nadoen? (Ex. 8:18, 19; Matth. 12:24-28)

  2.  Hoe bleek uit de vierde plaag dat Jehovah zijn volk kan beschermen, en hoe is dat van invloed op Gods dienstknechten nu ze voor de voorzegde „grote verdrukking” staan? (Ex. 8:22, 23; Openb. 7:13, 14; 2 Kron. 16:9)

 2. Lees Exodus 8:24; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23-25 en 10:13-15, 21-23.

  1.  Welke twee groepen werden door de tien plagen aan de kaak gesteld, en hoe is dit van invloed op onze kijk op deze groepen in deze tijd? (Ex. 8:10, 18, 19; 9:14)

  2.  Hoe helpt Exodus 9:16 ons te begrijpen waarom Jehovah Satan tot nu toe heeft laten bestaan? (Rom. 9:21, 22)

 3. Lees Exodus 12:21-32.

  Hoe konden door het Pascha veel mensen gered worden, en wat werd door het Pascha afgebeeld? (Ex. 12:21-23; Joh. 1:29; Rom. 5:18, 19, 21; 1 Kor. 5:7)

Verhaal 33

Doortocht door de Rode Zee

 1. Hoeveel Israëlitische mannen vertrokken er, samen met vrouwen en kinderen, uit Egypte, en wie gingen er met hen mee?

 2. Wat dacht Farao toen hij de Israëlieten had laten gaan, en wat deed hij?

 3. Hoe zorgde Jehovah ervoor dat de Egyptenaren zijn volk niet konden aanvallen?

 4. Wat gebeurde er toen Mozes zijn staf over de Rode Zee uitstrekte, en wat deden de Israëlieten?

 5. Wat gebeurde er toen de Egyptenaren achter de Israëlieten aan de zee in gingen?

 6. Hoe lieten de Israëlieten zien dat ze blij en dankbaar waren dat Jehovah hen had gered?

Extra vragen:

 1. Lees Exodus 12:33-36.

  Hoe zorgde Jehovah ervoor dat zijn volk beloond werd voor al hun jaren van slavernij aan de Egyptenaren? (Ex. 3:21, 22; 12:35, 36)

 2. Lees Exodus 14:1-31.

  Hoe zijn Mozes’ woorden in Exodus 14:13, 14 van toepassing op Jehovah’s dienstknechten in deze tijd, nu ze voor de komende strijd van Armageddon staan? (2 Kron. 20:17; Ps. 91:8)

 3. Lees Exodus 15:1-8, 20, 21.

  1.  Waarom moeten Jehovah’s dienstknechten lofliederen voor hem zingen? (Ex. 15:1, 2; Ps. 105:2, 3; Openb. 15:3, 4)

  2.  Welk voorbeeld voor christelijke vrouwen in deze tijd gaven Mirjam en de andere vrouwen toen ze Jehovah bij de Rode Zee loofden? (Ex. 15:20, 21; Ps. 68:11)

Verhaal 34

Nieuw voedsel

 1. Wat zijn de mensen op het plaatje aan het oprapen, en hoe noemen ze het?

 2. Wat zegt Mozes tegen het volk over het oprapen van het manna?

 3. Wat zegt Jehovah dat het volk op de zesde dag moet doen, en waarom?

 4. Welk wonder doet Jehovah als het manna tot de zevende dag bewaard wordt?

 5. Hoe lang geeft Jehovah het volk manna te eten?

Extra vragen:

 1. Lees Exodus 16:1-36 en Numeri 11:7-9.

  1.  Hoe laat Exodus 16:8 zien dat we respect moeten hebben voor theocratische aanstellingen in de christelijke gemeente? (Hebr. 13:17)

  2.  Hoe werden de Israëlieten er in de wildernis iedere dag aan herinnerd dat ze afhankelijk waren van Jehovah? (Ex. 16:14-16, 35; Deut. 8:2, 3)

  3.  Waar was het manna volgens Jezus een symbool van, en hoe trekken wij voordeel van dit „brood uit de hemel”? (Joh. 6:31-35, 40)

 2. Lees Jozua 5:10-12.

  Hoeveel jaar hebben de Israëlieten manna gegeten, hoe werden ze hierdoor op de proef gesteld, en wat kunnen we hiervan leren? (Ex. 16:35; Num. 11:4-6; 1 Kor. 10:10, 11)

Verhaal 35

Jehovah geeft zijn wetten

 1. Waar zetten de Israëlieten ongeveer twee maanden na hun vertrek uit Egypte hun tenten op?

 2. Wat vraagt Jehovah van het volk, en wat is hun antwoord?

 3. Waarom geeft Jehovah Mozes twee platte stenen?

 4. Welke andere wetten behalve de Tien Geboden gaf Jehovah aan de Israëlieten?

 5. Welke twee wetten waren volgens Jezus Christus het belangrijkst?

Extra vragen:

 1. Lees Exodus 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18 en 31:18.

  Hoe helpen de woorden in Exodus 19:8 ons te begrijpen wat het betekent je als christen aan God op te dragen? (Matth. 16:24; 1 Petr. 4:1-3)

 2. Lees Deuteronomium 6:4-6; Leviticus 19:18 en Matthéüs 22:36-40.

  Hoe tonen christenen hun liefde voor God en hun naaste? (Mark. 6:34; Hand. 4:20; Rom. 15:2)

Verhaal 36

Het gouden kalf

 1. Wat doen de mensen op het plaatje, en waarom?

 2. Waarom is Jehovah boos, en wat doet Mozes als hij ziet waar het volk mee bezig is?

 3. Wat moeten enkele mannen doen van Mozes?

 4. Wat leren we van dit verhaal?

Extra vragen:

 1. Lees Exodus 32:1-35.

  1.  Hoe denkt Jehovah, zoals uit dit verhaal blijkt, over het vermengen van valse religie met ware aanbidding? (Ex. 32:4-6, 10; 1 Kor. 10:7, 11)

  2.  Waar moeten christenen voor oppassen bij hun keuze van amusement, zoals muziek en dansen? (Ex. 32:18, 19; Ef. 5:15, 16; 1 Joh. 2:15-17)

  3.  Hoe heeft de stam Levi een goed voorbeeld gegeven in het opkomen voor rechtvaardigheid? (Ex. 32:25-28; Ps. 18:25)

Verhaal 37

Een tent voor de aanbidding

 1. Hoe heet de tent op het plaatje, en waar wordt ze voor gebruikt?

 2. Waarom zei Jehovah tegen Mozes dat hij de tent zo moest maken dat ze makkelijk uit elkaar gehaald kon worden?

 3. Wat is de kist in het kamertje aan het einde van de tent, en wat zit erin?

 4. Wie kiest Jehovah uit als hogepriester, en wat doet de hogepriester?

 5. Noem de drie dingen die in de grotere kamer van de tent staan.

 6. Welke twee dingen stonden op het erf van de tabernakel, en waar werden ze voor gebruikt?

Extra vragen:

 1. Lees Exodus 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8 en 28:1.

  Wat beeldden de cherubs op „de ark der getuigenis” af? (Ex. 25:20, 22; Num. 7:89; 2 Kon. 19:15)

 2. Lees Exodus 30:1-10, 17-21; 34:1, 2 en Hebreeën 9:1-5.

  1.  Waarom zei Jehovah dat het voor de priesters die in de tempel dienden, belangrijk was hun lichaam schoon te houden, en hoe moet dit op ons van invloed zijn? (Ex. 30:18-21; 40:30, 31; Hebr. 10:22)

  2.  Hoe laat de apostel Paulus zien dat de tabernakel en het Wetsverbond verouderd waren toen hij zijn brief aan Hebreeuwse christenen schreef? (Hebr. 9:1, 9; 10:1)

Verhaal 38

De 12 verspieders

 1. Wat is er bijzonder aan de tros druiven op het plaatje, en waar kwam die vandaan?

 2. Waarom stuurt Mozes 12 verspieders naar het land Kanaän?

 3. Wat vertellen 10 verspieders als ze bij Mozes terugkomen?

 4. Hoe laten twee verspieders zien dat ze op Jehovah vertrouwen, en hoe heten ze?

 5. Waarom is Jehovah boos, en wat zegt hij tegen Mozes?

Extra vragen:

 1. Lees Numeri 13:1-33.

  1.  Wie werden uitgekozen om het land te verspieden, en welke prachtige kans kregen ze? (Num. 13:2, 3, 18-20)

  2.  Hoe kwam het dat Jozua en Kaleb een andere mening hadden dan de rest van de verspieders, en wat leren we hiervan? (Num. 13:28-30; Matth. 17:20; 2 Kor. 5:7)

 2. Lees Numeri 14:1-38.

  1.  Aan welke waarschuwing over klagen tegen Jehovah’s aardse vertegenwoordigers moeten we aandacht schenken? (Num. 14:2, 3, 27; Matth. 25:40, 45; 1 Kor. 10:10)

  2.  Hoe laat Numeri 14:24 zien dat Jehovah persoonlijke belangstelling heeft voor al zijn dienstknechten? (1 Kon. 19:18; Spr. 15:3)

Verhaal 39

Aärons staf bloeit

 1. Wie komen er in opstand tegen Mozes en Aäron, en wat zeggen ze tegen Mozes?

 2. Wat moeten Korach en zijn 250 volgelingen doen?

 3. Wat zegt Mozes tegen het volk, en wat gebeurt er zodra hij uitgesproken is?

 4. Wat gebeurt er met Korach en zijn 250 volgelingen?

 5. Wat doet Eleazar, Aärons zoon, met de vuurpotten van de dode mannen, en waarom?

 6. Waarom laat Jehovah Aärons staf bloeien? (zie plaatje)

Extra vragen:

 1. Lees Numeri 16:1-49.

  1.  Wat deden Korach en zijn volgelingen, en waarom was dit opstand tegen Jehovah? (Num. 16:9, 10, 18; Lev. 10:1, 2; Spr. 11:2)

  2.  Welke verkeerde zienswijze hadden Korach en de 250 „oversten van de vergadering” ontwikkeld? (Num. 16:1-3; Spr. 15:33; Jes. 49:7)

 2. Lees Numeri 17:1-11 en 26:10.

  1.  Wat werd er door het bloeien van Aärons staf duidelijk gemaakt, en waarom zei Jehovah dat de staf in de ark bewaard moest worden? (Num. 17:5, 8, 10)

  2.  Welke bijzonder belangrijke les kunnen we van het teken van Aärons staf leren? (Num. 17:10; Hand. 20:28; Fil. 2:14; Hebr. 13:17)

Verhaal 40

Mozes slaat op de rots

 1. Hoe zorgt Jehovah voor de Israëlieten terwijl ze in de wildernis zijn?

 2. Waar klagen de Israëlieten over als ze in Kades kamperen?

 3. Hoe zorgt Jehovah ervoor dat het volk en de dieren water krijgen?

 4. Wie is de man op het plaatje die naar zichzelf wijst, en waarom doet hij dat?

 5. Waarom is Jehovah boos op Mozes en Aäron, en hoe worden ze gestraft?

 6. Wat gebeurt er op de berg Hor, en wie wordt Israëls hogepriester?

Extra vragen:

 1. Lees Numeri 20:1-13, 22-29 en Deuteronomium 29:5.

  1.  Wat leren we van de manier waarop Jehovah in de wildernis voor de Israëlieten zorgde? (Deut. 29:5; Matth. 6:31; Hebr. 13:5; Jak. 1:17)

  2.  Wat vond Jehovah ervan dat Mozes en Aäron hem niet heiligden voor de ogen van Israël? (Num. 20:12; 1 Kor. 10:12; Openb. 4:11)

  3.  Wat kunnen we leren van Mozes’ reactie op het strenge onderricht van Jehovah? (Num. 12:3; 20:12, 27, 28; Deut. 32:4; Hebr. 12:7-11)

Verhaal 41

De koperen slang

 1. Wat zie je op het plaatje om de paal gekronkeld zitten, en waarom zei Jehovah dat Mozes dat daaraan moest hangen?

 2. Hoe laat het volk zien dat ze ondankbaar zijn voor alles wat God voor hen heeft gedaan?

 3. Wat vraagt het volk aan Mozes als Jehovah giftige slangen heeft gestuurd om hen te straffen?

 4. Waarom zegt Jehovah tegen Mozes dat hij een koperen slang moet maken?

 5. Wat leren wij van dit verhaal?

Extra vragen:

 1. Lees Numeri 21:4-9.

  1.  Hoe is Israëls geklaag over alles wat Jehovah voor hen deed, een waarschuwing voor ons? (Num. 21:5, 6; Rom. 2:4)

  2.  Waarvoor gebruikten de Israëlieten in latere eeuwen de koperen slang, en wat deed koning Hizkía? (Num. 21:9; 2 Kon. 18:1-4)

 2. Lees Johannes 3:14, 15.

  Waarom was de koperen slang die aan een signaalmast werd vastgemaakt, een goede afbeelding van Jezus Christus die aan de paal werd gehangen? (Gal. 3:13; 1 Petr. 2:24)

Verhaal 42

Een ezel spreekt

 1. Wie is Balak, en waarom laat hij Bileam komen?

 2. Waarom gaat Bileams ezel op de weg liggen?

 3. Wat hoort Bileam de ezel zeggen?

 4. Wat zegt een engel tegen Bileam?

 5. Wat gebeurt er als Bileam probeert Israël te vervloeken?

Extra vragen:

 1. Lees Numeri 21:21-35.

  Waarom versloeg Israël koning Sihon van de Amorieten en koning Og van Basan? (Num. 21:21, 23, 33, 34)

 2. Lees Numeri 22:1-40.

  Waarom probeerde Bileam Israël te vervloeken, en wat kunnen we hiervan leren? (Num. 22:16, 17; Spr. 6:16, 18; 2 Petr. 2:15; Jud. 11)

 3. Lees Numeri 23:1-30.

  Hoe liet Bileam door wat hij deed, zien dat hij geen aanbidder van Jehovah was, ook al sprak hij wel zo? (Num. 23:3, 11-14; 1 Sam. 15:22)

 4. Lees Numeri 24:1-25.

  Hoe versterkt dit bijbelverslag ons geloof dat wat Jehovah zich voorneemt ook zal gebeuren? (Num. 24:10; Jes. 54:17)

Verhaal 43

Jozua wordt leider

 1. Wie zijn de twee mannen die bij Mozes staan op het plaatje?

 2. Wat zegt Jehovah tegen Jozua?

 3. Waarom gaat Mozes naar de top van de berg Nebo, en wat zegt Jehovah tegen hem?

 4. Hoe oud is Mozes als hij sterft?

 5. Waarom is het volk verdrietig, maar waarom kunnen ze toch ook blij zijn?

Extra vragen:

 1. Lees Numeri 27:12-23.

  Welke belangrijke toewijzing krijgt Jozua van Jehovah, en hoe weten we dat Jehovah in deze tijd voor Zijn volk zorgt? (Num. 27:15-19; Hand. 20:28; Hebr. 13:7)

 2. Lees Deuteronomium 3:23-29.

  Waarom mochten Mozes en Aäron van Jehovah niet het Beloofde Land in, en wat kunnen we hiervan leren? (Deut. 3:25-27; Num. 20:12, 13)

 3. Lees Deuteronomium 31:1-8, 14-23.

  Hoe blijkt uit Mozes’ afscheidswoorden aan Israël dat hij het strenge onderricht van Jehovah nederig aanvaardde? (Deut. 31:6-8, 23)

 4. Lees Deuteronomium 32:45-52.

  Welke invloed moet Gods Woord op ons leven hebben? (Deut. 32:47; Lev. 18:5; Hebr. 4:12)

 5. Lees Deuteronomium 34:1-12.

  Wat zegt Deuteronomium 34:10 over Mozes’ band met Jehovah, ook al heeft hij Jehovah zelf nooit letterlijk gezien? (Ex. 33:11, 20; Num. 12:8)

Verhaal 44

Rachab en de verspieders

 1. Waar woont Rachab?

 2. Wie zijn de twee mannen op het plaatje, en waarom zijn ze in Jericho?

 3. Wat beveelt de koning van Jericho Rachab te doen, en wat geeft ze als antwoord?

 4. Hoe helpt Rachab de twee mannen, en wat vraagt ze aan hen?

 5. Wat beloven de twee verspieders Rachab?

Extra vragen:

 1. Lees Jozua 2:1-24.

  Hoe kwam Jehovah’s belofte in Exodus 23:28 uit toen de Israëlieten tegen Jericho gingen strijden? (Joz. 2:9-11)

 2. Lees Hebreeën 11:31.

  Hoe laat Rachabs voorbeeld zien dat geloof belangrijk is? (Rom. 1:17; Hebr. 10:39; Jak. 2:25)

Verhaal 45

Doortocht door de Jordaan

 1. Welk wonder doet Jehovah zodat de Israëlieten de Jordaan kunnen oversteken?

 2. Wat moeten de Israëlieten doen om te laten zien dat ze geloof hebben, voordat ze de Jordaan over kunnen steken?

 3. Waarom zegt Jehovah dat Jozua 12 grote stenen uit de rivierbedding moet halen?

 4. Wat gebeurt er zodra de priesters uit de Jordaan komen?

Extra vragen:

 1. Lees Jozua 3:1-17.

  1.  Wat moeten we doen om Jehovah’s hulp en zegen te krijgen, zoals dit verhaal laat zien? (Joz. 3:13, 15; Spr. 3:5; Jak. 2:22, 26)

  2.  Wat was er met de Jordaan aan de hand toen de Israëlieten naar het Beloofde Land overstaken, en hoe verheerlijkte dit Jehovah’s naam? (Joz. 3:15; 4:18; Ps. 66:5-7)

 2. Lees Jozua 4:1-18.

  Welk doel hadden de 12 stenen die uit de Jordaan kwamen en in Gilgal waren opgestapeld? (Joz. 4:4-7)

Verhaal 46

De muren van Jericho

 1. Wat moeten de strijders en de priesters zes dagen lang van Jehovah doen?

 2. Wat moeten de mannen op de zevende dag doen?

 3. Wat gebeurt er met de muren van Jericho, zoals je op het plaatje kunt zien?

 4. Waarom hangt er een rood koord uit het venster?

 5. Wat zegt Jozua dat de strijders met het volk en de stad moeten doen, maar wat moet er met het zilver, het goud, het koper en het ijzer gebeuren?

 6. Wat moeten de twee verspieders doen?

Extra vragen:

 1. Lees Jozua 6:1-25.

  1.  Hoe is het marcheren van de Israëlieten rond Jericho op de zevende dag te vergelijken met het predikingswerk van Jehovah’s Getuigen in deze laatste dagen? (Joz. 6:15, 16; Jes. 60:22; Matth. 24:14; 1 Kor. 9:16)

  2.  Hoe kwam de profetie in Jozua 6:26 ongeveer 500 jaar later uit, en wat leert dit ons over Jehovah’s woord? (1 Kon. 16:34; Jes. 55:11)

Verhaal 47

Een dief in Israël

 1. Wie is de man op het plaatje die dure spullen uit Jericho aan het begraven is, en wie helpen hem?

 2. Waarom is het zo erg wat Achan en zijn gezin deden?

 3. Wat zegt Jehovah als Jozua vraagt waarom de Israëlieten in de strijd bij Ai werden verslagen?

 4. Wat gebeurt er met Achan en zijn gezin als ze bij Jozua zijn gebracht?

 5. Welke belangrijke les leren we van de straf die Achan kreeg?

Extra vragen:

 1. Lees Jozua 7:1-26.

  1.  Wat zeggen Jozua’s gebeden over de band die hij met zijn Schepper had? (Joz. 7:7-9; Ps. 119:145; 1 Joh. 5:14)

  2.  Wat laat het voorbeeld van Achan zien, en hoe is dit een waarschuwing voor ons? (Joz. 7:11, 14, 15; Spr. 15:3; 1 Tim. 5:24; Hebr. 4:13)

 2. Lees Jozua 8:1-29.

  Welke persoonlijke verantwoordelijkheid hebben wij tegenover de christelijke gemeente in deze tijd? (Joz. 7:13; Lev. 5:1; Spr. 28:13)

Verhaal 48

De verstandige Gibeonieten

 1. Hoe zijn de inwoners van Gibeon anders dan de Kanaänieten in de steden daar in de buurt?

 2. Wat doen de Gibeonieten, zoals je op het plaatje kunt zien, en waarom?

 3. Wat beloven Jozua en de Israëlitische leiders aan de Gibeonieten, maar wat ontdekken ze drie dagen later?

 4. Wat gebeurt er als koningen van andere steden horen dat de Gibeonieten vrede met Israël hebben gesloten?

Extra vragen:

 1. Lees Jozua 9:1-27.

  1.  Welke eigenschappen van Jehovah kwamen tot uiting toen hij de Gibeonieten in leven liet terwijl hij de natie Israël eigenlijk had geboden ’alle bewoners van het land te verdelgen’? (Joz. 9:22, 24; Matth. 9:13; Hand. 10:34, 35; 2 Petr. 3:9)

  2.  Hoe is Jozua doordat hij zich aan zijn verbond met de Gibeonieten hield, een goed voorbeeld voor christenen in deze tijd? (Joz. 9:18, 19; Matth. 5:37; Ef. 4:25)

 2. Lees Jozua 10:1-5.

  Hoe volgt de grote schare in deze tijd de Gibeonieten na, en waarvan worden ze daardoor het doelwit? (Joz. 10:4; Zach. 8:23; Matth. 25:35-40; Openb. 12:17)

Verhaal 49

De zon staat stil

 1. Wat zegt Jozua op het plaatje, en waarom?

 2. Hoe helpt Jehovah Jozua en zijn strijders?

 3. Hoeveel slechte koningen verslaat Jozua, en hoe lang doet hij daarover?

 4. Waarom verdeelt Jozua het land Kanaän?

 5. Hoe oud is Jozua als hij sterft, en wat gebeurt er daarna met het volk?

Extra vragen:

 1. Lees Jozua 10:6-15.

  Welk vertrouwen kunnen we in deze tijd hebben omdat we weten dat Jehovah de zon en de maan voor Israël stil liet staan? (Joz. 10:8, 10, 12, 13; Ps. 18:3; Spr. 18:10)

 2. Lees Jozua 12:7-24.

  Aan wie was de overwinning op de 31 koningen in Kanaän eigenlijk te danken, en waarom is dit belangrijk voor ons? (Joz. 12:7; 24:11-13; Deut. 31:8; Luk. 21:9, 25-28)

 3. Lees Jozua 14:1-5.

  Hoe was het land verdeeld onder Israëls stammen, en wat zegt dit over erfdelen in het paradijs? (Joz. 14:2; Jes. 65:21; Ezech. 47:21-23; 1 Kor. 14:33)

 4. Lees Rechters 2:8-13.

  Wie zijn in deze tijd een belemmering voor afval, net als Jozua dat in Israël was? (Recht. 2:8, 10, 11; Matth. 24:45-47; 2 Thess. 2:3-6; Tit. 1:7-9; Openb. 1:1; 2:1, 2)

Verhaal 50

Twee dappere vrouwen

 1. Wie zijn de rechters, en kun je er een paar noemen?

 2. Welk speciale werk mag Debora doen, en wat betekent dat?

 3. Als Israël wordt bedreigd door koning Jabin en zijn aanvoerder, Sísera, welke boodschap van Jehovah geeft Debora dan aan rechter Barak, en wie zal volgens haar de eer krijgen?

 4. Hoe laat Jaël zien dat ze een dappere vrouw is?

 5. Wat gebeurt er na koning Jabins dood?

Extra vragen:

 1. Lees Rechters 2:14-22.

  Hoe hadden de Israëlieten Jehovah kwaad gemaakt, en wat kunnen we hiervan leren? (Recht. 2:20; Spr. 3:1, 2; Ezech. 18:21-23)

 2. Lees Rechters 4:1-24.

  Wat kunnen christelijke vrouwen in deze tijd leren van het geloof en de moed van Debora en Jaël? (Recht. 4:4, 8, 9, 14, 21, 22; Spr. 31:30; 1 Kor. 16:13)

 3. Lees Rechters 5:1-31.

  Waarom kan het overwinningslied van Barak en Debora worden opgevat als een gebed over de komende oorlog van Har–Mágedon? (Recht. 5:3, 31; 1 Kron. 16:8-10; Openb. 7:9, 10; 16:16; 19:19-21)

Verhaal 51

Ruth en Naomi

 1. Hoe komt het dat Naomi in het land Moab woont?

 2. Wie zijn Ruth en Orpa?

 3. Hoe reageren Ruth en Orpa als Naomi tegen hen zegt dat ze naar hun volk moeten teruggaan?

 4. Wie is Boaz, en hoe helpt hij Ruth en Naomi?

 5. Hoe heet het kind dat Boaz en Ruth krijgen, en waarom moeten we hem goed onthouden?

Extra vragen:

 1. Lees Ruth 1:1-17.

  1.  Op welke prachtige manier brengt Ruth loyale liefde onder woorden? (Ruth 1:16, 17)

  2.  Hoe is Ruths instelling een goede afbeelding van de houding die de „andere schapen” in deze tijd tegenover de gezalfden op aarde hebben? (Joh. 10:16; Zach. 8:23)

 2. Lees Ruth 2:1-23.

  Waarom is Ruth een goed voorbeeld voor jonge vrouwen in deze tijd? (Ruth 2:17, 18; Spr. 23:22; 31:15)

 3. Lees Ruth 3:5-13.

  1.  Wat vond Boaz ervan dat Ruth bereid was om met hem te trouwen in plaats van met een jongere man?

  2.  Wat leert Ruths houding ons over loyale liefde? (Ruth 3:10; 1 Kor. 13:4, 5)

 4. Lees Ruth 4:7-17.

  Hoe kunnen christelijke mannen in deze tijd net als Boaz zijn? (Ruth 4:9, 10; 1 Tim. 3:1, 12, 13; 5:8)

Verhaal 52

Gideon en zijn 300 mannen

 1. Waarom zijn de Israëlieten in nood, en wat is er aan de hand?

 2. Waarom zegt Jehovah tegen Gideon dat hij te veel mannen in zijn leger heeft?

 3. Hoeveel mannen blijven er over nadat Gideon heeft gezegd dat de mannen die bang zijn naar huis mogen?

 4. Kijk naar het plaatje en leg uit hoe Jehovah Gideons leger kleiner maakt, zodat er maar 300 mannen overblijven.

 5. Hoe verdeelt Gideon zijn 300 mannen, en hoe wint Israël de strijd?

Extra vragen:

 1. Lees Rechters 6:36-40.

  1.  Wat vroeg Gideon aan Jehovah om zeker te weten wat Zijn wil was?

  2.  Hoe komen we er in deze tijd achter wat Jehovah’s wil is? (Spr. 2:3-6; Matth. 7:7-11; 2 Tim. 3:16, 17)

 2. Lees Rechters 7:1-25.

  1.  Wat kunnen we leren van de 300 mannen die, in tegenstelling tot de mannen die onvoorzichtig waren, bleven opletten? (Recht. 7:3, 6; Rom. 13:11, 12; Ef. 5:15-17)

  2.  De 300 mannen leerden van Gideon door van hem af te kijken. Hoe kunnen wij van de Grotere Gideon, Jezus Christus, leren door van hem af te kijken? (Recht. 7:17; Matth. 11:29, 30; 28:19, 20; 1 Petr. 2:21)

  3.  Hoe helpt Rechters 7:21 ons tevreden te zijn met onze dienst, waar we ook in Jehovah’s organisatie zijn toegewezen? (1 Kor. 4:2; 12:14-18; Jak. 4:10)

 3. Lees Rechters 8:1-3.

  Als we een persoonlijk geschil met een broeder of zuster moeten oplossen, wat kunnen we dan leren van de manier waarop Gideon het geschil met de Efraïmieten oploste? (Spr. 15:1; Matth. 5:23, 24; Luk. 9:48)

Verhaal 53

Jefta’s belofte

 1. Wie is Jefta, en in welke tijd leefde hij?

 2. Wat belooft Jefta aan Jehovah?

 3. Waarom wordt Jefta verdrietig als hij thuiskomt na de overwinning op de Ammonieten?

 4. Wat zegt Jefta’s dochter als ze hoort wat haar vader beloofd heeft?

 5. Waarom houdt het volk van Jefta’s dochter?

Extra vragen:

 1. Lees Rechters 10:6-18.

  Hoe is het verslag van Israëls ontrouw aan Jehovah een waarschuwing voor ons? (Recht. 10:6, 15, 16; Rom. 15:4; Openb. 2:10)

 2. Lees Rechters 11:1-11, 29-40.

  1.  Hoe weten we dat het „ten brandoffer brengen” van Jefta’s dochter niet betekende dat ze als een mensenoffer in het vuur werd verbrand? (Recht. 11:31; Lev. 16:24; Deut. 18:10, 12)

  2.  Hoe offerde Jefta zijn dochter?

  3.  Wat kunnen we leren van de manier waarop Jefta zijn belofte aan Jehovah bezag? (Recht. 11:35, 39; Pred. 5:4, 5; Matth. 16:24)

  4.  Waarom is Jefta’s dochter een goed voorbeeld voor christelijke jongeren wat het nastreven van een carrière in de volletijddienst betreft? (Recht. 11:36; Matth. 6:33; Fil. 3:8)

Verhaal 54

De sterkste man

 1. Hoe heet de sterkste man die ooit heeft geleefd, en wie gaf hem zijn kracht?

 2. Wat doet Simson op een keer met een grote leeuw, zoals je op het plaatje kunt zien?

 3. Welk geheim vertelt Simson op het plaatje aan Delila, en hoe komt het dat hij daarna door de Filistijnen gevangengenomen wordt?

 4. Hoe doodt Simson op de dag dat hij sterft 3000 vijandelijke Filistijnen?

Extra vragen:

 1. Lees Rechters 13:1-14.

  Waarom zijn Manoah en zijn vrouw voor ouders een goed voorbeeld in het opvoeden van kinderen? (Recht. 13:8; Ps. 127:3; Ef. 6:4)

 2. Lees Rechters 14:5-9 en 15:9-16.

  1.  Wat leren we over de werking van Jehovah’s heilige geest uit het feit dat Simson de leeuw doodde, de nieuwe touwen waarmee hij gebonden was, brak en met een ezelskinnebak 1000 mannen doodde?

  2.  Hoe helpt de heilige geest ons in deze tijd? (Recht. 14:6; 15:14; Zach. 4:6; Hand. 4:31)

 3. Lees Rechters 16:18-31.

  Hoe werd Simson door slechte omgang beïnvloed, en wat kunnen we hiervan leren? (Recht. 16:18, 19; 1 Kor. 15:33)

Verhaal 55

Een kleine jongen dient God

 1. Hoe heet het jongetje op het plaatje, en wie zijn de anderen?

 2. Wat bidt Hanna op een dag als ze Jehovah’s tabernakel bezoekt, en hoe verhoort Jehovah haar gebed?

 3. Hoe oud is Samuël als hij naar Jehovah’s tent wordt gebracht om daar te dienen, en wat doet zijn moeder elk jaar voor hem?

 4. Hoe heten Eli’s zonen, en wat voor mannen zijn dat?

 5. Hoe roept Jehovah Samuël, en welke boodschap geeft Hij hem?

 6. Wat wordt Samuël als hij groot is, en wat gebeurt er als hij oud is geworden?

Extra vragen:

 1. Lees 1 Samuël 1:1-28.

  1.  Welk goede voorbeeld geeft Elkana in het nemen van de leiding in de ware aanbidding? (1 Sam. 1:3, 21; Matth. 6:33; Fil. 1:10)

  2.  Wat kunnen we van Hanna’s voorbeeld leren over de manier waarop we met een probleem moeten omgaan dat onoverkomelijk lijkt? (1 Sam. 1:10, 11; Ps. 55:22; Rom. 12:12)

 2. Lees 1 Samuël 2:11-36.

  Hoe eerde Eli zijn zonen meer dan Jehovah, en hoe kan dit een waarschuwing voor ons zijn? (1 Sam. 2:22-24, 27, 29; Deut. 21:18-21; Matth. 10:36, 37)

 3. Lees 1 Samuël 4:16-18.

  Welke viervoudige onheilsboodschap komt van de gevechtslinie, en welk effect heeft dat op Eli?

 4. Lees 1 Samuël 8:4-9.

  Hoe zondigde Israël zwaar tegen Jehovah, en hoe kunnen wij in deze tijd zijn Koninkrijk loyaal ondersteunen? (1 Sam. 8:5, 7; Joh. 17:16; Jak. 4:4)

Verhaal 56

Israëls eerste koning

 1. Wat doet Samuël op het plaatje en waarom?

 2. Waarom houdt Jehovah van Saul, en wat voor man is hij?

 3. Hoe heet Sauls zoon, en wat doet deze zoon?

 4. Waarom brengt Saul een offer in plaats dat hij op Samuël wacht?

 5. Wat kunnen we leren van het verhaal over Saul?

Extra vragen:

 1. Lees 1 Samuël 9:15-21 en 10:17-27.

  Hoe hielp Sauls bescheiden houding hem niets onverstandigs te doen toen bepaalde mannen oneerbiedig over hem spraken? (1 Sam. 9:21; 10:21, 22, 27; Spr. 17:27)

 2. Lees 1 Samuël 13:5-14.

  Welke zonde beging Saul in Gilgal? (1 Sam. 10:8; 13:8, 9, 13)

 3. Lees 1 Samuël 15:1-35.

  1.  Welke ernstige zonde beging Saul in verband met Agag, de koning van Amalek? (1 Sam. 15:2, 3, 8, 9, 22)

  2.  Hoe probeerde Saul zijn daden goed te praten en de schuld van zich af te schuiven? (1 Sam. 15:24)

  3.  Welke waarschuwing moeten wij in deze tijd ter harte nemen als we raad krijgen? (1 Sam. 15:19-21; Ps. 141:5; Spr. 9:8, 9; 11:2)

Verhaal 57

God kiest David uit

 1. Hoe heet de jongen op het plaatje, en hoe weten we dat hij moedig is?

 2. Waar woont David, en hoe heten zijn vader en grootvader?

 3. Waarom moet Samuël van Jehovah naar Isaï’s huis in Bethlehem gaan?

 4. Wat gebeurt er als Isaï zeven van zijn zonen bij Samuël brengt?

 5. Wat zegt Jehovah tegen Samuël als David binnenkomt?

Extra vragen:

 1. Lees 1 Samuël 17:34, 35.

  Hoe beklemtonen deze gebeurtenissen dat David moedig was en op Jehovah vertrouwde? (1 Sam. 17:37)

 2. Lees 1 Samuël 16:1-14.

  1.  Hoe helpen Jehovah’s woorden in 1 Samuël 16:7 ons onpartijdig te zijn en niet op het uiterlijk af te gaan? (Hand. 10:34, 35; 1 Tim. 2:4)

  2.  Hoe laat Sauls voorbeeld zien dat als Jehovah zijn heilige geest van iemand wegneemt, de leegte kan worden opgevuld door een slechte geest, of een innerlijke drang om kwaad te doen? (1 Sam. 16:14; Matth. 12:43-45; Gal. 5:16)

Verhaal 58

David en Goliath

 1. Wat schreeuwt Goliath naar het Israëlitische leger?

 2. Hoe groot is Goliath, en welke beloning zal koning Saul geven aan de man die Goliath dood?

 3. Wat antwoordt David als Saul tegen hem zegt dat David niet met Goliath kan vechten omdat hij nog maar een jongen is?

 4. Hoe weten we uit Davids antwoord aan Goliath dat hij op Jehovah vertrouwt?

 5. Waarmee doodt David Goliath, zoals je op het plaatje kunt zien, en wat gebeurt er daarna met de Filistijnen?

Extra vragen:

 1. Lees 1 Samuël 17:1-54.

  1.  Wat was het geheim van Davids onbevreesdheid, en hoe kunnen we zijn moed navolgen? (1 Sam. 17:37, 45; Ef. 6:10, 11)

  2.  Waarom moeten christenen bij spelletjes of ontspanning een competitiegeest zoals die van Goliath vermijden? (1 Sam. 17:8; Gal. 5:26; 1 Tim. 4:8)

  3.  Hoe blijkt uit Davids woorden dat hij in Gods steun geloofde? (1 Sam. 17:45-47; 2 Kron. 20:15)

  4.  Hoe laat dit verslag zien dat het eigenlijk een strijd was tussen valse goden en de ware God, Jehovah, in plaats van alleen maar een gevecht tussen twee vijandelijke legers? (1 Sam. 17:43, 46, 47)

  5.  Hoe vertrouwt het gezalfde overblijfsel net als David op Jehovah? (1 Sam. 17:37; Jer. 1:17-19; Openb. 12:17)

Verhaal 59

Waarom David moet vluchten

 1. Waarom is Saul jaloers op David, maar hoe is Sauls zoon Jonathan anders?

 2. Wat gebeurt er op een dag als David voor Saul op de harp speelt?

 3. Wat moet David van Saul doen voordat hij Sauls dochter Michal als vrouw mag hebben, en waarom zegt Saul dat?

 4. Wat gebeurt er voor de derde keer als David voor Saul op de harp speelt, zoals je op het plaatje kunt zien?

 5. Hoe helpt Michal Davids leven te redden, en wat moet David dan zeven jaar doen?

Extra vragen:

 1. Lees 1 Samuël 18:1-30.

  1.  Hoe was de onverbrekelijke liefde van Jonathan voor David een voorafschaduwing van de liefde tussen de „andere schapen” en de „kleine kudde”? (1 Sam. 18:1; Joh. 10:16; Luk. 12:32; Zach. 8:23)

  2.  Hoe blijkt uit 1 Samuël 18:4 Jonathans opmerkelijke onderworpenheid aan degene die was gekozen om koning te zijn, als je bedenkt dat hij normaalgesproken Sauls opvolger geweest zou zijn?

  3.  Hoe laat Sauls voorbeeld zien dat jaloezie tot ernstige zonden kan leiden, en hoe is dit een waarschuwing voor ons? (1 Sam. 18:7-9, 25; Jak. 3:14-16)

 2. Lees 1 Samuël 19:1-17.

  Hoe bracht Jonathan, in een confrontatie met Saul, zijn eigen leven in gevaar? (1 Sam. 19:1, 4-6; Spr. 16:14)

Verhaal 60

Abigaïl en David

 1. Hoe heet de vrouw op het plaatje die naar David toe komt, en wat is zij voor iemand?

 2. Wie is Nabal?

 3. Waarom stuurt David een paar van zijn mannen naar Nabal om een gunst van hem te vragen?

 4. Wat zegt Nabal tegen Davids mannen, en wat wil David dan doen?

 5. Hoe laat Abigaïl zien dat ze een wijze vrouw is?

Extra vragen:

 1. Lees 1 Samuël 22:1-4.

  Hoe vormt Davids familie een goed voorbeeld van de manier waarop we elkaar in de christelijke broederschap moeten ondersteunen? (Spr. 17:17; 1 Thess. 5:14)

 2. Lees 1 Samuël 25:1-43.

  1.  Waarom wordt er zo verachtelijk over Nabal gesproken? (1 Sam. 25:2-5, 10, 14, 21, 25)

  2.  Wat kunnen christelijke echtgenotes in deze tijd van Abigaïls voorbeeld leren? (1 Sam. 25:32, 33; Spr. 31:26; Ef. 5:24)

  3.  Van welke twee slechte dingen weerhield Abigaïl David? (1 Sam. 25:31, 33; Rom. 12:19; Ef. 4:26)

  4.  Hoe worden mannen in deze tijd door Davids reactie op Abigaïls woorden geholpen Jehovah’s kijk op vrouwen te hebben? (Hand. 21:8, 9; Rom. 2:11; 1 Petr. 3:7)

Verhaal 61

David wordt koning

 1. Wat deden David en Abisaï terwijl Saul in zijn kamp sliep?

 2. Wat vraagt David aan Saul?

 3. Waar gaat David heen nadat hij bij Saul is weggegaan?

 4. Wat maakt David erg bedroefd, zodat hij een heel mooi lied schrijft?

 5. Hoe oud is David als hij in Hebron koning wordt, en hoe heten een paar van zijn zonen?

 6. Waar regeert David later als koning?

Extra vragen:

 1. Lees 1 Samuël 26:1-25.

  1.  Welke houding tegenover de theocratische orde blijkt uit Davids uitspraak in 1 Samuël 26:11? (Ps. 37:7; Rom. 13:2)

  2.  Hoe kunnen Davids woorden in 1 Samuël 26:23 ons helpen een juiste kijk te houden wanneer we oprecht ons best doen om liefderijke goedheid te tonen, maar hier niet gunstig op wordt gereageerd? (1 Kon. 8:32; Ps. 18:20)

 2. Lees 2 Samuël 1:26.

  Hoe kunnen christenen in deze tijd dezelfde soort „intense liefde voor elkaar” ontwikkelen die David en Jonathan hadden? (1 Petr. 4:8; Kol. 3:14; 1 Joh. 4:12)

 3. Lees 2 Samuël 5:1-10.

  1.  Hoe lang regeerde David als koning, en hoe was deze periode verdeeld? (2 Sam. 5:4, 5)

  2.  Waaraan wordt Davids grootheid toegeschreven, en waar herinnert dat ons aan? (2 Sam. 5:10; 1 Sam. 16:13; 1 Kor. 1:31; Fil. 4:13)

Verhaal 62

Moeilijkheden in Davids huis

 1. Wat gebeurt er ten slotte door Jehovah’s hulp met het land Kanaän?

 2. Wat gebeurt er op een avond als David op het dak van zijn paleis is?

 3. Waarom is Jehovah erg boos op David?

 4. Wie stuurt Jehovah naar David om hem op zijn zonden te wijzen, zoals je op het plaatje kunt zien, en wat zegt die man dat er met David zal gebeuren?

 5. Wat voor moeilijkheden krijgt David?

 6. Wie wordt er na David koning van Israël?

Extra vragen:

 1. Lees 2 Samuël 11:1-27.

  1.  Waarom is het een bescherming voor ons om druk bezig te blijven in Jehovah’s dienst?

  2.  Hoe werd David tot zonde verleid, en welke waarschuwing vormt dit voor Jehovah’s dienstknechten in deze tijd? (2 Sam. 11:2; Matth. 5:27-29; 1 Kor. 10:12; Jak. 1:14, 15)

 2. Lees 2 Samuël 12:1-18.

  1.  Wat kunnen ouderlingen en ouders leren van de manier waarop Nathan David benaderde toen hij hem raad gaf? (2 Sam. 12:1-4; Spr. 12:18; Matth. 13:34)

  2.  Waarom was Jehovah barmhartig met David? (2 Sam. 12:13; Ps. 32:5; 2 Kor. 7:9, 10)

Verhaal 63

De wijze koning Salomo

 1. Wat vraagt Jehovah aan Salomo, en wat antwoordt hij?

 2. Wat belooft Jehovah Salomo omdat hij blij is met wat Salomo vraagt?

 3. Met welk grote probleem komen twee vrouwen bij Salomo?

 4. Hoe lost Salomo het probleem op, zoals je op het plaatje kunt zien?

 5. Hoe is het om tijdens Salomo’s regering te leven, en hoe komt dat?

Extra vragen:

 1. Lees 1 Koningen 3:3-28.

  1.  Wat kunnen mannen die verantwoordelijkheden in Gods organisatie hebben gekregen, leren van Salomo’s oprechte woorden in 1 Koningen 3:7? (Ps 119:105; Spr. 3:5, 6)

  2.  Hoe is Salomo’s verzoek een goed voorbeeld van de dingen waar we om mogen bidden? (1 Kon. 3:9, 11; Spr. 30:8, 9; 1 Joh. 5:14)

  3.  Welk vertrouwen geeft Salomo’s aanpak van de ruzie tussen de twee vrouwen ons in verband met de toekomstige heerschappij van de Grotere Salomo, Jezus Christus? (1 Kon. 3:28; Jes. 9:6, 7; 11:2-4)

 2. Lees 1 Koningen 4:29-34.

  1.  Hoe verhoorde Jehovah Salomo’s verzoek om een gehoorzaam hart? (1 Kon. 4:29)

  2.  Welke houding moeten we hebben tegenover studie van Gods Woord, als we bedenken hoeveel moeite mensen deden om Salomo’s wijsheid te horen? (1 Kon. 4:29, 34; Joh. 17:3; 2 Tim. 3:16)

Verhaal 64

Salomo bouwt de tempel

 1. Hoe lang duurt het voordat Salomo klaar is met de bouw van Jehovah’s tempel, en waarom kost het zoveel geld?

 2. Hoeveel kamers zijn er in de tempel, en wat wordt er in de achterste kamer van de tempel gezet?

 3. Wat zegt Salomo in zijn gebed als de tempel klaar is?

 4. Hoe laat Jehovah zien dat hij blij is met Salomo’s gebed?

 5. Waartoe brengen Salomo’s vrouwen hem, en wat gebeurt er met Salomo?

 6. Waarom is Jehovah boos op Salomo, en wat zegt Jehovah tegen hem?

Extra vragen:

 1. Lees 1 Kronieken 28:9, 10.

  Wat moeten we in ons dagelijks leven proberen te doen, zoals blijkt uit Davids woorden in 1 Kronieken 28:9, 10? (Ps. 19:14; Fil. 4:8, 9)

 2. Lees 2 Kronieken 6:12-21, 32-42.

  1.  Hoe liet Salomo zien dat geen enkel gebouw dat door mensen gemaakt is de Allerhoogste God kan bevatten? (2 Kron. 6:18; Hand. 17:24, 25)

  2.  Wat laten Salomo’s woorden in 2 Kronieken 6:32, 33 over Jehovah zien? (Hand. 10:34, 35; Gal. 2:6)

 3. Lees 2 Kronieken 7:1-5.

  De zonen van Israël werden ertoe gebracht Jehovah te loven toen ze zijn heerlijkheid zagen. Wat voor uitwerking moet het dus op ons hebben als we erover nadenken hoe Jehovah zijn volk heeft gezegend? (2 Kron. 7:3; Ps. 22:22; 34:1; 96:2)

 4. Lees 1 Koningen 11:9-13.

  Hoe blijkt uit Salomo’s leven dat het belangrijk is tot het einde getrouw te blijven? (1 Kon. 11:4, 9; Matth. 10:22; Openb. 2:10)

Verhaal 65

Het koninkrijk wordt verdeeld

 1. Hoe heten de twee mannen op het plaatje, en wat is hun werk?

 2. Wat doet Ahía met de mantel die hij aan heeft, en waarom doet hij dat?

 3. Wat probeert Salomo met Jeróbeam te doen?

 4. Waarom maakt het volk Jeróbeam koning over tien stammen?

 5. Waarom maakt Jeróbeam twee gouden kalveren, en wat gebeurt er kort daarna met het land?

 6. Wat gebeurt er met het tweestammenrijk en Jehovah’s tempel in Jeruzalem?

Extra vragen:

 1. Lees 1 Koningen 11:26-43.

  Wat voor man was Jeróbeam, en wat beloofde Jehovah hem als hij zich aan Gods wetten hield? (1 Kon. 11:28, 38)

 2. Lees 1 Koningen 12:1-33.

  1.  Wat kunnen ouders en ouderlingen van Rehábeams slechte voorbeeld leren in verband met het misbruiken van autoriteit? (1 Kon. 12:13; Pred. 7:7; 1 Petr. 5:2, 3)

  2.  Tot wie moeten jongeren zich in deze tijd wenden voor betrouwbare leiding bij belangrijke beslissingen in hun leven? (1 Kon. 12:6, 7; Spr. 1:8, 9; 2 Tim. 3:16, 17; Hebr. 13:7)

  3.  Wat bracht Jeróbeam ertoe twee plaatsen voor kalveraanbidding op te richten, en hoe bleek hieruit een groot gebrek aan geloof in Jehovah? (1 Kon. 11:37; 12:26-28)

  4.  Wie leidde het volk van het tienstammenrijk in een opstand tegen de ware aanbidding? (1 Kon. 12:32, 33)

Verhaal 66

De slechte koningin Izébel

 1. Wie is Izébel?

 2. Waarom is koning Achab op een dag verdrietig?

 3. Wat doet Izébel om Naboths wijngaard voor haar man, Achab, te krijgen?

 4. Wie stuurt Jehovah om Izébel te straffen?

 5. Wat gebeurt er als Jehu bij Izébels paleis aankomt, zoals je op het plaatje kunt zien?

Extra vragen:

 1. Lees 1 Koningen 16:29-33 en 18:3, 4.

  Hoe slecht waren de omstandigheden in de tijd van koning Achab? (1 Kon. 14:9)

 2. Lees 1 Koningen 21:1-16.

  1.  Hoe toonde Naboth moed en loyaliteit aan Jehovah? (1 Kon. 21:1-3; Lev. 25:23-28)

  2.  Wat kunnen we van Achabs voorbeeld leren over omgaan met teleurstelling? (1 Kon. 21:4; Rom. 5:3-5)

 3. Lees 2 Koningen 9:30-37.

  Wat kunnen we leren van de ijver waarmee Jehu Jehovah’s wil deed? (2 Kon. 9:4-10; 2 Kor. 9:1, 2; 2 Tim. 4:2)

Verhaal 67

Josafat vertrouwt op Jehovah

 1. Wie is Josafat en in welke tijd leeft hij?

 2. Waarom zijn de Israëlieten bang, en wat doen velen van hen?

 3. Welk antwoord geeft Jehovah op Josafats gebed?

 4. Waarvoor zorgt Jehovah voordat de strijd begint?

 5. Wat kunnen we van Josafat leren?

Extra vragen:

 1. Lees 2 Kronieken 20:1-30.

  1.  Hoe liet Josafat zien wat getrouwe dienstknechten van God in een bedreigende situatie moeten doen? (2 Kron. 20:12; Ps. 25:15; 62:1)

  2.  Jehovah heeft in de communicatie met zijn volk altijd een kanaal gebruikt. Welk communicatiekanaal gebruikt hij in deze tijd? (2 Kron. 20:14, 15; Matth. 24:45-47; Joh. 15:15)

  3.  Hoe zal onze situatie vergelijkbaar zijn met die van Josafat als God de „oorlog van de grote dag van God de Almachtige” begint? (2 Kron. 20:15, 17; 32:8; Openb. 16:14, 16)

  4.  Wat voor aandeel hebben pioniers en zendelingen, in navolging van de levieten, aan het wereldwijde predikingswerk in deze tijd? (2 Kron. 20:19, 21; Rom. 10:13-15; 2 Tim. 4:2)

Verhaal 68

Twee kinderen leven weer

 1. Wie zijn de drie mensen op het plaatje, en wat gebeurt er met de kleine jongen?

 2. Wat bidt Elia voor de jongen, en wat gebeurt er dan?

 3. Hoe heet Elia’s helper?

 4. Waarom wordt Elisa gevraagd naar het huis van een vrouw in Sunem te komen?

 5. Wat doet Elisa, en wat gebeurt er met het dode kind?

 6. Wat kan Jehovah doen, zoals Elia en Elisa hebben laten zien?

Extra vragen:

 1. Lees 1 Koningen 17:8-24.

  1.  Hoe werden Elia’s gehoorzaamheid en geloof op de proef gesteld? (1 Kon. 17:9; 19:1-4, 10)

  2.  Waarom was het geloof van de weduwe van Sarfath zo bijzonder? (1 Kon. 17:12-16; Luk. 4:25, 26)

  3.  Hoe wordt de waarheid van Jezus’ woorden in Matthéüs 10:41, 42 bevestigd door wat de weduwe van Sarfath meemaakte? (1 Kon. 17:10-12, 17, 23, 24)

 2. Lees 2 Koningen 4:8-37.

  1.  Wat leren we van de vrouw van Sunem over gastvrijheid? (2 Kon. 4:8; Luk. 6:38; Rom. 12:13; 1 Joh. 3:17)

  2.  Op welke manieren kunnen we iets goeds doen voor Gods dienstknechten in deze tijd? (Hand. 20:35; 28:1, 2; Gal. 6:9, 10; Hebr. 6:10)

Verhaal 69

Een kind helpt haar meester

 1. Wat vertelt het kleine meisje op het plaatje aan de vrouw?

 2. Wie is de vrouw op het plaatje, en wat doet het meisje bij haar thuis?

 3. Wat laat Elisa zijn bediende tegen Naäman zeggen, en waarom wordt Naäman woedend?

 4. Wat gebeurt er als Naäman naar zijn bedienden luistert?

 5. Waarom wil Elisa het geschenk van Naäman niet aannemen, maar wat doet Gehazi?

 6. Wat gebeurt er met Gehazi, en wat kunnen we daarvan leren?

Extra vragen:

 1. Lees 2 Koningen 5:1-27.

  1.  Hoe kunnen jongeren in deze tijd worden aangemoedigd door het voorbeeld van het Israëlitische meisje? (2 Kon. 5:3; Ps. 8:2; 148:12, 13)

  2.  Waarom is het goed aan Naämans voorbeeld te denken als we bijbelse raad krijgen? (2 Kon. 5:15; Hebr. 12:5, 6; Jak. 4:6)

  3.  Wat kunnen we leren als we Elisa’s voorbeeld met dat van Gehazi vergelijken? (2 Kon. 5:9, 10, 14-16, 20; Matth. 10:8; Hand. 5:1-5; 2 Kor. 2:17)

Verhaal 70

Jona en de grote vis

 1. Wie is Jona, en wat moet hij van Jehovah doen?

 2. Wat doet Jona omdat hij niet naar Ninevé wil?

 3. Wat moeten de zeelieden volgens Jona doen om de storm te laten ophouden?

 4. Wat gebeurt er als Jona in het water wegzinkt, zoals je op het plaatje kunt zien?

 5. Hoe lang is Jona in de grote vis, en wat doet hij daar?

 6. Waar gaat Jona naar toe als hij uit de grote vis is gekomen, en wat leren we hiervan?

Extra vragen:

 1. Lees Jona 1:1-17.

  Hoe dacht Jona blijkbaar over zijn opdracht om tot de Ninevieten te prediken? (Jona 1:2, 3; Spr. 3:7; Pred. 8:12)

 2. Lees Jona 2:1, 2, 10.

  Hoe geeft Jona’s ervaring ons het vertrouwen dat Jehovah onze gebeden zal verhoren? (Ps. 22:24; 34:6; 1 Joh. 5:14)

 3. Lees Jona 3:1-10.

  1.  Hoe worden we aangemoedigd door het feit dat Jehovah Jona bleef gebruiken, ook al wilde hij in het begin zijn toewijzing niet behartigen? (Ps. 103:14; 1 Petr. 5:10)

  2.  Wat leert Jona’s ervaring met de Ninevieten ons over het veroordelen van mensen in ons gebied? (Jona 3:6-9; Pred. 11:6; Hand. 13:48)

Verhaal 71

God belooft een paradijs

 1. Wie was Jesaja, wanneer leefde hij, en wat liet Jehovah hem zien?

 2. Wat betekent het woord „paradijs”, en waar heb je zo iets eerder gezien in dit boek?

 3. Wat moest Jesaja over het komende paradijs opschrijven?

 4. Waarom mochten Adam en Eva niet meer in het mooie paradijs wonen?

 5. Wat belooft Jehovah aan mensen die hem liefhebben?

Extra vragen:

 1. Lees Jesaja 11:6-9.

  1.  Hoe beschrijft Gods Woord de vrede die er in de nieuwe wereld tussen mens en dier zal zijn? (Ps. 148:10, 13; Jes. 65:25; Ezech. 34:25)

  2.  Hoe krijgen Jesaja’s woorden een geestelijke vervulling onder Jehovah’s volk in deze tijd? (Rom. 12:2; Ef. 4:23, 24)

  3.  Aan wie is de verandering van menselijke persoonlijkheden zowel nu als in de nieuwe wereld te danken? (Jes. 48:17, 18; Gal. 5:22, 23; Fil. 4:7)

 2. Lees Openbaring 21:3, 4.

  1.  Hoe laat de bijbel zien dat God niet letterlijk bij de mens op aarde zal wonen, maar in figuurlijk opzicht bij hen zal zijn? (Lev. 26:11, 12; 2 Kron. 6:18; Jes. 66:1; Openb. 21:2, 3, 22-24)

  2.  Wat voor soort tranen en pijn zullen worden weggedaan? (Luk. 8:49-52; Rom. 8:21, 22; Openb. 21:4)

Verhaal 72

God helpt koning Hizkía

 1. Wie is de man op het plaatje, en waarom zit hij in grote moeilijkheden?

 2. Welke brieven heeft Hizkía voor God uitgespreid, en wat bidt Hizkía?

 3. Wat voor koning is Hizkía, en welke boodschap stuurt Jehovah hem via de profeet Jesaja?

 4. Wat doet Jehovah’s engel met de Assyriërs, zoals je op het plaatje kunt zien?

 5. Wat gebeurt er als Hizkía sterft?

Extra vragen:

 1. Lees 2 Koningen 18:1-36.

  1.  Hoe probeerde de Assyrische woordvoerder Rábsaké het geloof van de Israëlieten te verzwakken? (2 Kon. 18:19, 21; Ex. 5:2; Ps. 64:3)

  2.  Hoe volgen Jehovah’s Getuigen het voorbeeld van Hizkía na als ze met tegenstanders te maken krijgen? (2 Kon. 18:36; Ps. 39:1; Spr. 26:4; 2 Tim. 2:24)

 2. Lees 2 Koningen 19:1-37.

  1.  Hoe volgen Jehovah’s hedendaagse dienstknechten in moeilijke tijden Hizkía na? (2 Kon. 19:1, 2; Spr. 3:5, 6; Hebr. 10:24, 25; Jak. 5:14, 15)

  2.  Welke drievoudige nederlaag leed koning Sanherib, en wie beeldt hij profetisch af? (2 Kon. 19:32, 35, 37; Openb. 20:2, 3)

 3. Lees 2 Koningen 21:1-6, 16.

  Waarom kan er gezegd worden dat Manasse een van de slechtste koningen was die ooit in Jeruzalem geregeerd hebben? (2 Kron. 33:4-6, 9)

Verhaal 73

Israëls laatste goede koning

 1. Hoe oud is Josía als hij koning wordt, en wat begint hij te doen als hij zeven jaar koning is geweest?

 2. Wat zie je Josía op het eerste plaatje doen?

 3. Wat vindt de hogepriester als de mannen de tempel herstellen?

 4. Waarom scheurt Josía zijn kleren?

 5. Welke boodschap van Jehovah geeft de profetes Hulda aan Josía?

Extra vragen:

 1. Lees 2 Kronieken 34:1-28.

  1.  Hoe is Josía een voorbeeld voor degenen die misschien een moeilijke jeugd hebben gehad? (2 Kron. 33:21-25; 34:1, 2; Ps. 27:10)

  2.  Welke belangrijke stappen deed Josía in het achtste, twaalfde en achttiende jaar van zijn regering om de ware aanbidding te bevorderen? (2 Kron. 34:3, 8)

  3.  Wat kunnen we van koning Josía en de hogepriester Hilkía leren over het onderhoud van onze plaatsen van aanbidding? (2 Kron. 34:9-13; Spr. 11:14; 1 Kor. 10:31)

Verhaal 74

Een man die niet bang is

 1. Wie is de jonge man op het plaatje?

 2. Wat vindt Jeremia ervan dat hij een profeet wordt, maar wat belooft Jehovah?

 3. Wat blijft Jeremia tegen het volk zeggen?

 4. Hoe proberen de priesters Jeremia te laten ophouden, maar hoe laat hij zien dat hij niet bang is?

 5. Wat gebeurt er als de Israëlieten slechte dingen blijven doen?

Extra vragen:

 1. Lees Jeremia 1:1-8.

  1.  Wat maakt iemand bekwaam voor Jehovah’s dienst, zoals uit Jeremia’s voorbeeld blijkt? (2 Kor. 3:5, 6)

  2.  Hoe is Jeremia’s voorbeeld een aanmoediging voor christelijke jongeren in deze tijd? (Pred. 12:1; 1 Tim. 4:12)

 2. Lees Jeremia 10:1-5.

  Welke krachtige illustratie gebruikt Jeremia om te laten zien dat het zinloos is op afgoden te vertrouwen? (Jer. 10:5; Jes. 46:7; Hab. 2:19)

 3. Lees Jeremia 26:1-16.

  1.  Hoe heeft het gezalfde overblijfsel Jehovah’s gebod aan Jeremia om ’er geen woord af te doen’ ter harte genomen terwijl ze de waarschuwingsboodschap in deze tijd bekendmaken? (Jer. 26:2; Deut. 4:2; Hand. 20:27)

  2.  Hoe is Jeremia een voorbeeld voor Jehovah’s Getuigen in deze tijd, die de natiën Jehovah’s waarschuwingen bekendmaken? (Jer. 26:8, 12, 14, 15; 2 Tim. 4:1-5)

 4. Lees 2 Koningen 24:1-17.

  Wat waren de droevige gevolgen van Juda’s ontrouw aan Jehovah? (2 Kon. 24:2-4, 14)

Verhaal 75

Vier jongens in Babylon

 1. Wie zijn de vier jongens op het plaatje, en waarom zijn ze in Babylon?

 2. Wat is Nebukadnezar met de vier jongens van plan, en welke opdracht geeft hij aan zijn bedienden?

 3. Wat voor eten en drinken vraagt Daniël voor zichzelf en zijn drie vrienden?

 4. Hoe zien Daniël en zijn drie vrienden er vergeleken met de andere jonge mannen uit als ze tien dagen groente hebben gegeten?

 5. Hoe komen Daniël en zijn drie vrienden in het paleis van de koning terecht, en waarin zijn ze beter dan de priesters en wijze mannen?

Extra vragen:

 1. Lees Daniël 1:1-21.

  1.  Welke moeite moeten we doen als we verleidingen willen weerstaan en zwakheden willen overwinnen? (Dan. 1:8; Gen. 39:7, 10; Gal. 6:9)

  2.  Hoe zouden jongeren in deze tijd verleid of onder druk gezet kunnen worden om zich te goed te doen aan wat sommigen „lekkernijen” vinden? (Dan. 1:8; Spr. 20:1; 2 Kor. 6:17–7:1)

  3.  Wat gaan we door het bijbelse verslag over de vier jonge Hebreeën beseffen als het om het vergaren van wereldse kennis gaat? (Dan. 1:20; Jes. 54:13; 1 Kor. 3:18-20)

Verhaal 76

Jeruzalem wordt verwoest

 1. Wat gebeurt er met Jeruzalem en de Israëlieten, zoals je op het plaatje kunt zien?

 2. Wie is Ezechiël, en welke afschuwelijke dingen laat Jehovah hem zien?

 3. Wat gaat Jehovah doen omdat de Israëlieten geen eerbied voor hem hebben?

 4. Wat doet koning Nebukadnezar als de Israëlieten tegen hem in opstand komen?

 5. Waarom laat Jehovah deze verschrikkelijke verwoesting over de Israëlieten komen?

 6. Hoe komt het dat er helemaal niemand meer in het land Israël woont, en hoe lang duurt dat?

Extra vragen:

 1. Lees 2 Koningen 25:1-26.

  1.  Wie was Zedekía, wat gebeurde er met hem, en hoe werd daardoor een bijbelse profetie vervuld? (2 Kon. 25:5-7; Ezech. 12:13-15)

  2.  Wie hield Jehovah verantwoordelijk voor alle ontrouw die in Israël werd gepleegd? (2 Kon. 25:9, 11, 12, 18, 19; 2 Kron. 36:14, 17)

 2. Lees Ezechiël 8:1-18.

  Hoe heeft de christenheid de afvallige Israëlitische zonaanbidders nagevolgd? (Ezech. 8:16; Jes. 5:20, 21; Joh. 3:19-21; 2 Tim. 4:3)

Verhaal 77

Zij weigerden te buigen

 1. Welk bevel heeft Nebukadnezar, de koning van Babylon, aan het volk gegeven?

 2. Waarom buigen Daniëls drie vrienden niet voor het gouden beeld?

 3. Als Nebukadnezar de drie Hebreeën nog een kans geeft om te buigen, hoe laten ze dan zien dat ze op Jehovah vertrouwen?

 4. Wat laat Nebukadnezar zijn mannen doen met Sadrach, Mesach en Abednego?

 5. Wat ziet Nebukadnezar als hij in de oven kijkt?

 6. Waarom prijst de koning de God van Sadrach, Mesach en Abednego, en welk voorbeeld hebben zij ons gegeven?

Extra vragen:

 1. Lees Daniël 3:1-30.

  1.  Welke instelling van de drie jonge Hebreeën moeten alle dienstknechten van God hebben als hun rechtschapenheid wordt beproefd? (Dan. 3:17, 18; Matth. 10:28; Rom. 14:7, 8)

  2.  Welke belangrijke les leerde Jehovah Nebukadnezar? (Dan. 3:28, 29; 4:34, 35)

Verhaal 78

Het handschrift op de muur

 1. Wat gebeurt er als de koning van Babylon een groot feest geeft en de bekers en schalen gebruikt die uit Jehovah’s tempel in Jeruzalem zijn weggehaald?

 2. Wat zegt Belsazar tegen zijn wijze mannen, maar wat kunnen ze niet?

 3. Wat zegt de moeder van de koning dat hij moet doen?

 4. Waarom heeft God de hand gezonden om op de muur te schrijven, zoals Daniël de koning vertelt?

 5. Wat betekenen de woorden op de muur volgens Daniël?

 6. Wat gebeurt er terwijl Daniël nog spreekt?

Extra vragen:

 1. Lees Daniël 5:1-31.

  1.  Vertel wat het verschil is tussen godvruchtige vrees en de vrees die Belsazar voelde toen hij het handschrift op de muur zag (Dan. 5:6, 7; Ps. 19:9; Rom. 8:35-39).

  2.  Waarom kunnen we zeggen dat Daniël erg moedig was toen hij tegen Belsazar en zijn rijksgroten sprak? (Dan. 5:17, 18, 22, 26-28; Hand. 4:29)

  3.  Hoe benadrukt Daniël hoofdstuk 5 Jehovah’s universele soevereiniteit? (Dan. 4:17, 25; 5:21)

Verhaal 79

Daniël in de leeuwekuil

 1. Wie is Daríus, en wat vindt hij van Daniël?

 2. Wat laten jaloerse mannen Daríus doen?

 3. Wat doet Daniël als hij van de nieuwe wet hoort?

 4. Waarom is Daríus zo van streek dat hij niet kan slapen, en wat doet hij de volgende morgen?

 5. Wat antwoordt Daniël Daríus?

 6. Wat gebeurt er met de slechte mannen die Daniël wilden doden, en wat schrijft Daríus aan alle volken in zijn koninkrijk?

Extra vragen:

 1. Lees Daniël 6:1-28.

  1.  Hoe doet de samenzwering tegen Daniël ons denken aan de pogingen die tegenstanders in deze tijd doen om een eind te maken aan het werk van Jehovah’s Getuigen? (Dan. 6:7; Ps. 94:20; Jes. 10:1; Rom. 8:31)

  2.  Hoe kunnen Gods dienstknechten in deze tijd Daniël navolgen als het om onderworpenheid aan „de superieure autoriteiten” gaat? (Dan. 6:5, 10; Rom. 13:1; Hand. 5:29)

  3.  Hoe kunnen we Daniël navolgen door Jehovah „met standvastigheid” te dienen? (Dan. 6:16, 20; Fil. 3:16; Openb. 7:15)

Verhaal 80

Gods volk verlaat Babylon

 1. Kijk naar het plaatje en vertel wat de Israëlieten doen.

 2. Hoe vervulde Cyrus Jesaja’s profetie?

 3. Wat zegt Cyrus tegen de Israëlieten die niet naar Jeruzalem terug kunnen gaan?

 4. Wat geeft Cyrus mee aan het volk dat naar Jeruzalem teruggaat?

 5. Hoe lang doen de Israëlieten erover om in Jeruzalem te komen?

 6. Hoe lang wonen er al geen mensen meer in het land?

Extra vragen:

 1. Lees Jesaja 44:28 en 45:1-4.

  1.  Hoe benadrukte Jehovah dat de profetie over Cyrus echt zou uitkomen? (Jes. 55:10, 11; Rom. 4:17)

  2.  Wat laat Jesaja’s profetie betreffende Cyrus zien over Jehovah’s vermogen om de toekomst te voorzeggen? (Jes. 42:9; 45:21; 46:10, 11; 2 Petr. 1:20)

 2. Lees Ezra 1:1-11.

  Hoe kunnen wij in deze tijd, in navolging van degenen die niet in staat waren naar Jeruzalem terug te keren, ’de handen sterken’ van degenen die de volletijddienst op zich kunnen nemen? (Ezra 1:4, 6; Rom. 12:13; Kol. 4:12)

Verhaal 81

Op Gods hulp vertrouwen

 1. Hoeveel mensen maken de lange reis van Babylon naar Jeruzalem, maar wat zien ze als ze aankomen?

 2. Wat beginnen de Israëlieten na hun aankomst te bouwen, maar wat doen hun vijanden?

 3. Wie zijn Haggaï en Zacharia, en wat zeggen ze tegen het volk?

 4. Waarom stuurt Thathnai een brief naar Babylon, en welk antwoord krijgt hij?

 5. Wat doet Ezra als hij hoort dat Gods tempel nodig opgeknapt moet worden?

 6. Waar bidt Ezra op het plaatje om, hoe wordt zijn gebed verhoord, en wat leren we hiervan?

Extra vragen:

 1. Lees Ezra 3:1-13.

  Als we ooit ergens komen waar geen gemeente van Gods volk is, wat moeten we dan blijven doen? (Ezra 3:3, 6; Hand. 17:16, 17; Hebr. 13:15)

 2. Lees Ezra 4:1-7.

  Welk voorbeeld gaf Zerubbábel aan Jehovah’s volk in verband met intergeloof? (Ex. 34:12; 1 Kor. 15:33; 2 Kor. 6:14-17)

 3. Lees Ezra 5:1-5, 17 en 6:1-22.

  1.  Waarom konden de tegenstanders de bouw van de tempel niet tegenhouden? (Ezra 5:5; Jes. 54:17)

  2.  Hoe zijn de oudere mannen van de joden een aanmoediging voor christelijke ouderlingen om Jehovah’s leiding te zoeken als ze met tegenstanders te maken krijgen? (Ezra 6:14; Ps. 32:8; Rom. 8:31; Jak. 1:5)

 4. Lees Ezra 8:21-23, 28-36.

  Welk voorbeeld van Ezra zouden we moeten navolgen voordat we een bepaalde handelwijze kiezen? (Ezra 8:23; Ps. 127:1; Spr. 10:22; Jak. 4:13-15)

Verhaal 82

Mordechaï en Esther

 1. Wie zijn Mordechaï en Esther?

 2. Waarom wil koning Ahasveros een nieuwe vrouw, en wie kiest hij?

 3. Wie is Haman, en waarom is hij woedend?

 4. Welke wet wordt er gemaakt, en wat doet Esther als ze een boodschap van Mordechaï krijgt?

 5. Wat gebeurt er met Haman, en wat gebeurt er met Mordechaï?

 6. Hoe worden de Israëlieten van hun vijanden gered?

Extra vragen:

 1. Lees Esther 2:12-18.

  Hoe liet Esther zien dat het waardevol is een „stille en zachtaardige geest” te ontwikkelen? (Esth. 2:15; 1 Petr. 3:1-5)

 2. Lees Esther 4:1-17.

  Welke gelegenheid hebben wij om onze toewijding en loyaliteit aan Jehovah te uiten, net zoals Esther de gelegenheid kreeg om voor de ware aanbidding op te komen? (Esth. 4:13, 14; Matth. 5:14-16; 24:14)

 3. Lees Esther 7:1-6.

  Hoe hebben velen van Gods volk in deze tijd net als Esther vervolging geriskeerd? (Esth. 7:4; Matth. 10:16-22; 1 Petr. 2:12)

Verhaal 83

De muren van Jeruzalem

 1. Hoe zullen de Israëlieten zich gevoeld hebben zonder muren om de stad Jeruzalem?

 2. Wie is Nehemía?

 3. Wat voor werk doet Nehemía, en waarom is dat belangrijk?

 4. Welk nieuws maakt Nehemía verdrietig, en wat doet hij?

 5. Wat voor vriendelijks doet koning Artaxerxes voor Nehemía?

 6. Waar zorgt Nehemía voor zodat de vijanden van de Israëlieten de bouw niet kunnen tegenhouden?

Extra vragen:

 1. Lees Nehemía 1:4-6 en 2:1-20.

  Hoe zocht Nehemía Jehovah’s leiding? (Neh. 2:4, 5; Rom. 12:12; 1 Petr. 4:7)

 2. Lees Nehemía 3:3-5.

  Wat kunnen ouderlingen en dienaren in de bediening leren van het verschil tussen de Tekoïeten en hun „majestueuzen”? (Neh. 3:5, 27; 2 Thess. 3:7-10; 1 Petr. 5:5)

 3. Lees Nehemía 4:1-23.

  1.  Wat motiveerde de Israëlieten om ondanks hevige tegenstand door te gaan met bouwen? (Neh. 4:6, 8, 9; Ps. 50:15; Jes. 65:13, 14)

  2.  Hoe is het voorbeeld van de Israëlieten een aanmoediging voor ons?

 4. Lees Nehemía 6:15.

  Wat laat het feit dat Jeruzalems muren binnen twee maanden voltooid werden, zien over de kracht van geloof? (Ps. 56:3, 4; Matth. 17:20; 19:26)

Verhaal 84

Een engel bezoekt Maria

 1. Wie is de vrouw op het plaatje?

 2. Wat vertelt Gabriël aan Maria?

 3. Hoe legt Gabriël aan Maria uit dat ze een baby zal krijgen hoewel ze niet getrouwd is?

 4. Wat gebeurt er als Maria haar familielid Elisabeth bezoekt?

 5. Wat denkt Jozef als hij hoort dat Maria een baby krijgt, maar waarom verandert hij van gedachten?

Extra vragen:

 1. Lees Lukas 1:26-56.

  1.  Wat laat Lukas 1:35 zien in verband met elke bestaande Adamitische onvolmaaktheid in Maria’s eicel toen het leven van Gods Zoon vanuit het geestenrijk werd overgebracht? (Hag. 2:11-13; Joh. 6:69; Hebr. 7:26; 10:5)

  2.  Hoe werd Jezus al voordat hij geboren was, geëerd? (Luk. 1:41-43)

  3.  Welk goede voorbeeld gaf Maria aan christenen in deze tijd die speciale dienstvoorrechten ontvangen? (Luk. 1:38, 46-49; 17:10; Spr. 11:2)

 2. Lees Matthéüs 1:18-25.

  Hoe vervulde Jezus, hoewel hij niet de eigennaam Immanuël kreeg, door zijn rol als mens de betekenis van die naam? (Matth. 1:22, 23; Joh. 14:8-10; Hebr. 1:1-3)

Verhaal 85

Jezus in een stal geboren

 1. Wie is het baby’tje op het plaatje, en waar legt Maria hem in?

 2. Hoe komt het dat Jezus in een stal met dieren wordt geboren?

 3. Wie zijn de mannen op het plaatje die de stal binnenkomen, en wat heeft een engel hun verteld?

 4. Waarom is Jezus bijzonder?

 5. Waarom kan Jezus Gods Zoon worden genoemd?

Extra vragen:

 1. Lees Lukas 2:1-20.

  1.  Welke rol speelde Caesar Augustus in de vervulling van de profetie over Jezus’ geboorte? (Luk. 2:1-4; Micha 5:2)

  2.  Hoe kan iemand bij degenen gaan horen die „mensen van goede wil” worden genoemd? (Luk. 2:14; Matth. 16:24; Joh. 17:3; Hand. 3:19; Hebr. 11:6)

  3.  Als de nederige Judese herders reden hadden om blij te zijn over de geboorte van een Redder, welke grotere reden voor blijdschap hebben Gods dienstknechten dan in deze tijd? (Luk. 2:10, 11; Ef. 3:8, 9; Openb. 11:15; 14:6)

Verhaal 86

Een ster wijst de weg

 1. Wie zijn de mannen op het plaatje, en waarom wijst één van hen naar een heldere ster?

 2. Waarom raakt koning Herodes van streek, en wat doet hij?

 3. Waar brengt de heldere ster de mannen naar toe, maar waarom gaan ze langs een andere weg naar hun land terug?

 4. Welk bevel geeft Herodes, en waarom?

 5. Wat moet Jozef van Jehovah doen?

 6. Wie liet deze nieuwe ster schijnen, en waarom?

Extra vraag:

 1. Lees Matthéüs 2:1-23.

  Hoe oud was Jezus en waar woonde hij toen de astrologen hem bezochten? (Matth. 2:1, 11, 16)

Verhaal 87

Het kind Jezus in de tempel

 1. Hoe oud is Jezus op het plaatje, en waar is hij?

 2. Wat doet Jozef elk jaar met zijn gezin?

 3. Waarom gaan Jozef en Maria weer naar Jeruzalem als ze al een dag onderweg zijn naar huis?

 4. Waar vinden Jozef en Maria Jezus, en waarom is iedereen verbaasd?

 5. Wat zegt Jezus tegen zijn moeder, Maria?

 6. Hoe kunnen wij net als Jezus over God leren?

Extra vragen:

 1. Lees Lukas 2:41-52.

  1.  Welk goede voorbeeld hebben Jozef en Maria ouders in deze tijd gegeven, hoewel de Wet alleen mannen verplichtte om de jaarlijkse feesten bij te wonen? (Luk. 2:41; Deut. 16:16; 31:12; Spr. 22:6)

  2.  Hoe heeft Jezus jongeren in deze tijd een goed voorbeeld gegeven om onderworpen te zijn aan hun ouders? (Luk. 2:51; Deut. 5:16; Spr. 23:22; Kol. 3:20)

 2. Lees Matthéüs 13:53-56.

  Welke vier vleselijke broers van Jezus worden in de bijbel genoemd, en hoe werden twee van hen later in de christelijke gemeente gebruikt? (Matth. 13:55; Hand. 12:17; 15:6, 13; 21:18; Gal. 1:19; Jak. 1:1; Jud. 1)

Verhaal 88

Johannes doopt Jezus

 1. Wie zijn de twee mannen op het plaatje?

 2. Hoe wordt iemand gedoopt?

 3. Wat voor mensen doopt Johannes?

 4. Om welke speciale reden vraagt Jezus of Johannes hem wil dopen?

 5. Hoe laat God zien dat Hij blij is dat Jezus zich heeft laten dopen?

 6. Wat gebeurt er als Jezus 40 dagen naar een eenzame plaats gaat?

 7. Noem een paar van Jezus’ eerste volgelingen, of discipelen, en vertel wat Jezus’ eerste wonder is.

Extra vragen:

 1. Lees Matthéüs 3:13-17.

  Welk voorbeeld gaf Jezus voor de doop van zijn discipelen? (Ps. 40:7, 8; Matth. 28:19, 20; Luk. 3:21, 22)

 2. Lees Matthéüs 4:1-11.

  Hoe moedigt Jezus’ bekwame gebruik van de Schrift ons aan de bijbel regelmatig te bestuderen? (Matth. 4:5-7; 2 Petr. 3:17, 18; 1 Joh. 4:1)

 3. Lees Johannes 1:29-51.

  Naar wie leidde Johannes de Doper zijn discipelen, en hoe kunnen we hem in deze tijd navolgen? (Joh. 1:29, 35, 36; 3:30; Matth. 23:10)

 4. Lees Johannes 2:1-12.

  Hoe liet Jezus’ eerste wonder zien dat Jehovah zijn dienstknechten niets goeds onthoudt? (Joh. 2:9, 10; Ps. 84:11; Jak. 1:17)

Verhaal 89

Jezus reinigt de tempel

 1. Waarom worden er in de tempel dieren verkocht?

 2. Waarom is Jezus kwaad?

 3. Wat doet Jezus, zoals je op het plaatje ziet, en wat zegt hij tegen de mannen die duiven verkopen?

 4. Wat herinneren Jezus’ volgelingen zich als ze zien wat hij doet?

 5. Door welk gebied komt Jezus op zijn terugreis naar Galiléa?

Extra vraag:

 1. Lees Johannes 2:13-25.

  Wat is de juiste kijk op commerciële activiteiten in de Koninkrijkszaal, als je denkt aan Jezus’ verontwaardiging over de geldwisselaars in de tempel? (Joh. 2:15, 16; 1 Kor. 10:24, 31-33)

Verhaal 90

De vrouw bij de bron

 1. Waarom rust Jezus uit bij een bron in Samaria, en wat zegt hij daar tegen een vrouw?

 2. Waarom is de vrouw verbaasd, wat zegt Jezus tegen haar, en waarom?

 3. Over wat voor water denkt de vrouw dat Jezus spreekt, maar welk water bedoelt hij eigenlijk?

 4. Waarom is de vrouw verbaasd over wat Jezus over haar weet, en hoe is hij dat te weten gekomen?

 5. Wat kunnen we leren van het verhaal over de vrouw bij de bron?

Extra vragen:

 1. Lees Johannes 4:5-43.

  1.  Hoe moeten we, in navolging van Jezus, mensen van een andere raciale of sociale achtergrond bezien? (Joh. 4:9; 1 Kor. 9:22; 1 Tim. 2:3, 4; Tit. 2:11)

  2.  Welke geestelijke zegeningen ontvangt iemand die een discipel van Jezus wordt? (Joh. 4:14; Jes. 58:11; 2 Kor. 4:16)

  3.  Hoe kunnen we net zo’n waardering tonen als de Samaritaanse vrouw, die graag met anderen deelde wat ze had geleerd? (Joh. 4:7, 28; Matth. 6:33; Luk. 10:40-42)

Verhaal 91

Jezus onderwijst op een berg

 1. Kijk naar het plaatje en vertel waar Jezus onderwijst en wie het dichtst bij hem zitten.

 2. Wat zijn de namen van de 12 apostelen?

 3. Wat is het Koninkrijk waar Jezus over predikt?

 4. Waar leert Jezus de mensen om bidden?

 5. Wat zegt Jezus over de manier waarop mensen met elkaar moeten omgaan?

Extra vragen:

 1. Lees Matthéüs 5:1-12.

  Op welke manieren kunnen we laten zien dat we ons bewust zijn van onze geestelijke nood? (Matth. 5:3; Rom. 10:13-15; 1 Tim. 4:13, 15, 16)

 2. Lees Matthéüs 5:21-26.

  Hoe benadrukt Matthéüs 5:23, 24 dat onze verhouding met onze broeders en zusters van invloed is op onze verhouding met Jehovah? (Matth. 6:14, 15; Ps. 133:1; Kol. 3:13; 1 Joh. 4:20)

 3. Lees Matthéüs 6:1-8.

  Wat zijn enkele vormen van eigendunk die christenen moeten vermijden? (Luk. 18:11, 12; 1 Kor. 4:6, 7; 2 Kor. 9:7)

 4. Lees Matthéüs 6:25-34.

  Wat leerde Jezus over de noodzaak om voor onze materiële behoeften op Jehovah te vertrouwen? (Ex. 16:4; Ps. 37:25; Fil. 4:6)

 5. Lees Matthéüs 7:1-11.

  Wat leren we van de levendige illustratie in Matthéüs 7:5? (Spr. 26:12; Rom. 2:1; 14:10; Jak. 4:11, 12)

Verhaal 92

Jezus wekt doden op

 1. Wie is de vader van het meisje op het plaatje, en waarom zijn hij en zijn vrouw erg ongerust?

 2. Wat doet Jaïrus als hij Jezus vindt?

 3. Wat gebeurt er terwijl Jezus op weg is naar Jaïrus’ huis, en welke boodschap krijgt Jaïrus onderweg?

 4. Waarom lachen de mensen in Jaïrus’ huis Jezus uit?

 5. Wat doet Jezus als hij drie apostelen en de vader en de moeder van het meisje heeft meegenomen naar de kamer van het meisje?

 6. Wie heeft Jezus nog meer uit de dood opgewekt, en wat leren we hieruit?

Extra vragen:

 1. Lees Lukas 8:40-56.

  Hoe toonde Jezus medegevoel en redelijkheid tegenover de vrouw met de bloedvloeiing, en wat kunnen ouderlingen er in deze tijd van leren? (Luk. 8:43, 44, 47, 48; Lev. 15:25-27; Matth. 9:12, 13; Kol. 3:12-14)

 2. Lees Lukas 7:11-17.

  Waarom kunnen degenen die geliefden in de dood hebben verloren veel troost putten uit wat Jezus tegen de weduwe van Naïn zei? (Luk. 7:13; 2 Kor. 1:3, 4; Hebr. 4:15)

 3. Lees Johannes 11:17-44.

  Hoe liet Jezus zien dat het normaal is om verdriet te hebben over de dood van een geliefde? (Joh. 11:33-36, 38; 2 Sam. 18:33; 19:1-4)

Verhaal 93

Jezus voedt vele mensen

 1. Wat voor vreselijks is er met Johannes de Doper gebeurd, en hoe voelt Jezus zich daardoor?

 2. Hoe geeft Jezus al de mensen die hem volgen te eten, en hoeveel voedsel is er over?

 3. Waarom zijn de discipelen ’s nachts bang, en wat gebeurt er met Petrus?

 4. Hoe geeft Jezus voor de tweede keer duizenden mensen te eten?

 5. Waarom zal het geweldig zijn wanneer Jezus als Gods Koning over de aarde regeert?

Extra vragen:

 1. Lees Matthéüs 14:1-32.

  1.  Wat leert het verslag in Matthéüs 14:23-32 ons over Petrus’ persoonlijkheid?

  2.  Hoe laat het bijbelse verslag zien dat Petrus rijper werd en zijn impulsieve gedrag overwon? (Matth. 14:27-30; Joh. 18:10; 21:7; Hand. 2:14, 37-40; 1 Petr. 5:6, 10)

 2. Lees Matthéüs 15:29-38.

  Hoe toonde Jezus respect voor de materiële voorzieningen van zijn Vader? (Matth. 15:37; Joh. 6:12; Kol. 3:15)

 3. Lees Johannes 6:1-21.

  Hoe kunnen christenen in deze tijd Jezus’ voorbeeld navolgen met betrekking tot de regering? (Joh. 6:15; Matth. 22:21; Rom. 12:2; 13:1-4)

Verhaal 94

Hij houdt van kleine kinderen

 1. Waar ruziën de apostelen over op de terugweg van een lange reis?

 2. Waarom roept Jezus een klein kind bij zich?

 3. Waarom zegt Jezus dat de apostelen net als kinderen moeten zijn?

 4. Hoe laat Jezus een paar maanden later zien dat hij van kinderen houdt?

Extra vragen:

 1. Lees Matthéüs 18:1-4.

  Waarom gebruikte Jezus illustraties in zijn onderwijs? (Matth. 13:34, 36; Mark. 4:33, 34)

 2. Lees Matthéüs 19:13-15.

  Welke eigenschappen van jonge kinderen moeten we navolgen als we Koninkrijkszegeningen willen ontvangen? (Ps. 25:9; 138:6; 1 Kor. 14:20)

 3. Lees Markus 9:33-37.

  Wat leerde Jezus zijn discipelen over het verlangen naar een belangrijke positie? (Mark. 9:35; Matth. 20:25, 26; Gal. 6:3; Fil. 2:5-8)

 4. Lees Markus 10:13-16.

  Hoe benaderbaar was Jezus, en wat kunnen ouderlingen van zijn voorbeeld leren? (Mark. 6:30-34; Fil. 2:1-4; 1 Tim. 4:12)

Verhaal 95

Hoe Jezus onderwijst

 1. Wat vraagt een man aan Jezus, en waarom?

 2. Wat gebruikt Jezus soms in zijn onderwijs, en wat zijn we al te weten gekomen over joden en Samaritanen?

 3. Wat gebeurt er in het verhaal dat Jezus vertelt met een jood die op weg is naar Jericho?

 4. Wat gebeurt er als er een joodse priester en een leviet langskomen?

 5. Wie helpt de gewonde jood, zoals je op het plaatje kunt zien?

 6. Wat vraagt Jezus als hij klaar is met zijn verhaal, en wat antwoordt de man?

Extra vragen:

 1. Lees Lukas 10:25-37.

  1.  Hoe hielp Jezus een man die goed onderlegd was in de Wet om over een kwestie te redeneren, in plaats dat hij een direct antwoord gaf? (Luk. 10:26; Matth. 16:13-16)

  2.  Hoe gebruikte Jezus illustraties om zijn luisteraars te helpen hun vooroordeel te overwinnen? (Luk. 10:36, 37; 18:9-14; Tit. 1:9)

Verhaal 96

Jezus geneest de zieken

 1. Wat doet Jezus terwijl hij door het hele land trekt?

 2. Wat vertelt Jezus zijn apostelen ongeveer drie jaar nadat hij gedoopt is?

 3. Wie zijn de mensen op het plaatje, en wat doet Jezus voor de vrouw?

 4. Waarom maakt Jezus’ antwoord op de beschuldigingen van de religieuze leiders hen beschaamd?

 5. Wat doet Jezus voor twee blinde bedelaars als hij met zijn discipelen vlak bij Jericho is?

 6. Waarom doet Jezus wonderen?

Extra vragen:

 1. Lees Matthéüs 15:30, 31.

  Hoe wordt Jehovah’s macht op een geweldige manier via Jezus gedemonstreerd, en hoe moet dit van invloed zijn op ons begrip van wat Jehovah voor de nieuwe wereld heeft beloofd? (Ps. 37:29; Jes. 33:24)

 2. Lees Lukas 13:10-17.

  Hoe laat het feit dat Jezus enkele van zijn meest verbazingwekkende wonderen op de sabbat deed, zien welke verlichting hij de mensheid tijdens zijn duizendjarige regering zal geven? (Luk. 13:10-13; Ps. 46:9; Matth. 12:8; Kol. 2:16, 17; Openb. 21:1-4)

 3. Lees Matthéüs 20:29-34.

  Hoe laat dit verslag zien dat Jezus het nooit te druk had om mensen te helpen, en wat kunnen we hiervan leren? (Deut. 15:7; Jak. 2:15, 16; 1 Joh. 3:17)

Verhaal 97

Jezus komt als koning

 1. Wat zegt Jezus tegen zijn discipelen als ze bij een dorpje vlak bij Jeruzalem komen?

 2. Wat gebeurt er als Jezus bij de stad Jeruzalem komt, zoals je op het plaatje kunt zien?

 3. Wat doen de jonge kinderen als ze zien dat Jezus mensen die blind en kreupel zijn beter maakt?

 4. Wat zegt Jezus tegen de woedende priesters?

 5. Hoe kunnen we net als de kleine kinderen zijn die Jezus toejuichen?

 6. Wat willen de discipelen weten?

Extra vragen:

 1. Lees Matthéüs 21:1-17.

  1.  Hoe verschilde Jezus’ binnenkomst in Jeruzalem als koning van die van de zegevierende veldheren uit de Romeinse tijd? (Matth. 21:4, 5; Zach. 9:9; Fil. 2:5-8; Kol. 2:15)

  2.  Wat kunnen jongeren leren van de Israëlitische jongens die Psalm 118 aanhaalden toen Jezus de tempel binnenkwam? (Matth. 21:9, 15; Ps. 118:25, 26; 2 Tim. 3:15; 2 Petr. 3:18)

 2. Lees Johannes 12:12-16.

  Wat werd erdoor gesymboliseerd dat de mensen palmtakken gebruikten om Jezus te begroeten? (Joh. 12:13; Fil. 2:10; Openb. 7:9, 10)

Verhaal 98

Op de Olijfberg

 1. Wie op het plaatje is Jezus, en wie zijn er bij hem?

 2. Wat hadden de priesters in de tempel met Jezus geprobeerd te doen, en wat had hij tegen hen gezegd?

 3. Wat vragen de apostelen aan Jezus?

 4. Waarom vertelt Jezus zijn apostelen enkele dingen die op aarde zullen gebeuren wanneer hij als Koning in de hemel regeert?

 5. Wat zal er volgens Jezus gebeuren voordat hij een eind maakt aan alle slechtheid op aarde?

Extra vragen:

 1. Lees Matthéüs 23:1-39.

  1.  De bijbel geeft aan dat het gebruik van wereldlijke titels gepast kan zijn, maar wat laten Jezus’ woorden in Matthéüs 23:8-11 zien over het gebruik van vleiende titels in de christelijke gemeente? (Hand. 26:25; Rom. 13:7; 1 Petr. 2:13, 14)

  2.  Hoe probeerden de Farizeeën mensen ervan te weerhouden christenen te worden, en hoe gebruiken religieuze leiders in deze tijd soortgelijke tactieken? (Matth. 23:13; Luk. 11:52; Joh. 9:22; 12:42; 1 Thess. 2:16)

 2. Lees Matthéüs 24:1-14.

  1.  Hoe wordt in Matthéüs 24:13 het belang van volharding benadrukt?

  2.  Wat betekent de uitdrukking „het einde” in Matthéüs 24:13? (Matth. 16:27; Rom. 14:10-12; 2 Kor. 5:10)

 3. Lees Markus 13:1-10.

  Welke uitdrukking in Markus 13:10 laat de dringendheid van het predikingswerk zien, en welke uitwerking moeten Jezus’ woorden op ons hebben? (Rom. 13:11, 12; 1 Kor. 7:29-31; 2 Tim. 4:2)

Verhaal 99

In een bovenzaal

 1. Waarom zijn Jezus en zijn 12 apostelen in een grote bovenzaal, zoals je op het plaatje kunt zien?

 2. Wie is de man die weggaat, en wat gaat hij doen?

 3. Aan welke bijzondere maaltijd begint Jezus als het paschamaal is geëindigd?

 4. Aan welke gebeurtenis herinnerde het paschamaal de Israëlieten, en waaraan herinnert deze bijzondere maaltijd Jezus’ volgelingen?

 5. Wat vertelt Jezus zijn volgelingen na het Avondmaal, en wat gaan ze doen?

Extra vragen:

 1. Lees Matthéüs 26:14-30.

  1.  Hoe laat Matthéüs 26:15 zien dat Judas’ verraad van Jezus een weloverwogen daad was?

  2.  Welk tweeledige doel dient Jezus’ vergoten bloed? (Matth. 26:27, 28; Jer. 31:31-33; Ef. 1:7; Hebr. 9:19, 20)

 2. Lees Lukas 22:1-39.

  In welk opzicht voer Satan in Judas? (Luk. 22:3; Joh. 13:2; Hand. 1:24, 25)

 3. Lees Johannes 13:1-20.

  1.  Kan Judas, met het oog op Johannes 13:2, verantwoordelijk gesteld worden voor wat hij deed, en wat kunnen Gods dienstknechten hiervan leren? (Gen. 4:7; 2 Kor. 2:11; Gal. 6:1; Jak. 1:13, 14)

  2.  Welk krachtige praktijkvoorbeeld gaf Jezus? (Joh. 13:15; Matth. 23:11; 1 Petr. 2:21)

 4. Lees Johannes 17:1-26.

  In welk opzicht moesten Jezus’ volgelingen ’één zijn’, zoals hij bad? (Joh. 17:11, 21-23; Rom. 13:8; 14:19; Kol. 3:14)

Verhaal 100

Jezus in de hof

 1. Waar gaan Jezus en zijn apostelen naartoe nadat ze de bovenzaal hebben verlaten, en wat vraagt Jezus aan de apostelen?

 2. Wat ziet Jezus als hij bij zijn apostelen terugkomt, en hoe vaak gebeurt dat?

 3. Wie komen de hof binnen, en wat doet Judas Iskáriot, zoals je op het plaatje kunt zien?

 4. Waarom geeft Judas Jezus een kus, en wat doet Petrus?

 5. Wat zegt Jezus tegen Petrus, maar waarom vraagt Jezus niet aan God of hij engelen wil sturen?

Extra vragen:

 1. Lees Matthéüs 26:36-56.

  1.  Hoe is de manier waarop Jezus zijn discipelen raad gaf een goed voorbeeld voor ouderlingen in deze tijd? (Matth. 20:25-28; 26:40, 41; Gal. 5:17; Ef. 4:29, 31, 32)

  2.  Hoe dacht Jezus over het gebruik van vleselijke wapens tegen onze naaste? (Matth. 26:52; Luk. 6:27, 28; Joh. 18:36)

 2. Lees Lukas 22:39-53.

  Betekent het feit dat er in de Hof van Gethsémané een engel aan Jezus verscheen om hem te sterken dat Jezus’ geloof wankelde? Leg dit uit. (Luk. 22:41-43; Jes. 49:8; Matth. 4:10, 11; Hebr. 5:7)

 3. Lees Johannes 18:1-12.

  Hoe beschermde Jezus zijn discipelen tegen zijn tegenstanders, en wat kunnen we hiervan leren? (Joh. 10:11, 12; 18:1, 6-9; Hebr. 13:6; Jak. 2:25)

Verhaal 101

Jezus wordt gedood

 1. Wiens schuld is het in de eerste plaats dat Jezus gedood wordt?

 2. Wat doen de apostelen als Jezus door de religieuze leiders gevangen wordt genomen?

 3. Wat gebeurt er in het huis van Kajafas, de hogepriester?

 4. Waarom gaat Petrus huilend weg?

 5. Wat schreeuwen de overpriesters als Jezus bij Pilatus is teruggebracht?

 6. Wat gebeurt er vrijdagmiddag vroeg met Jezus, en wat belooft hij aan een misdadiger die naast hem aan een paal hangt?

 7. Waar zal het Paradijs zijn waar Jezus over sprak?

Extra vragen:

 1. Lees Matthéüs 26:57-75.

  Hoe lieten de leden van het joodse hooggerechtshof zien dat hun hart goddeloos was? (Matth. 26:59, 67, 68)

 2. Lees Matthéüs 27:1-50.

  Waarom kunnen we zeggen dat Judas geen oprechte spijt had? (Matth. 27:3, 4; Mark. 3:29; 14:21; 2 Kor. 7:10, 11)

 3. Lees Lukas 22:54-71.

  Wat kunnen we leren van Petrus’ verloochening van Jezus in de nacht van zijn verraad en arrestatie? (Luk. 22:60-62; Matth. 26:31-35; 1 Kor. 10:12)

 4. Lees Lukas 23:1-49.

  Hoe reageerde Jezus op het onrecht dat hem werd aangedaan, en wat kunnen we hiervan leren? (Luk. 23:33, 34; Rom. 12:17-19; 1 Petr. 2:23)

 5. Lees Johannes 18:12-40.

  Wat blijkt uit het feit dat Petrus, hoewel hij even door mensenvrees werd verlamd, zich herstelde en een belangrijke apostel werd? (Joh. 18:25-27; 1 Kor. 4:2; 1 Petr. 3:14, 15; 5:8, 9)

 6. Lees Johannes 19:1-30.

  1.  Welke evenwichtige kijk op materiële dingen had Jezus? (Joh. 2:1, 2, 9, 10; 19:23, 24; Matth. 6:31, 32; 8:20)

  2.  Hoe waren Jezus’ laatste woorden een triomfantelijke verklaring dat hij Jehovah’s soevereiniteit had hoog gehouden? (Joh. 16:33; 19:30; 2 Petr. 3:14; 1 Joh. 5:4)

Verhaal 102

Jezus leeft

 1. Wie is de vrouw op het plaatje, wie zijn de twee mannen, en waar zijn ze?

 2. Waarom vindt Pilatus het goed dat de priesters Jezus’ graf door soldaten laten bewaken?

 3. Wat doet een engel vroeg op de derde dag na Jezus’ dood, maar wat doen de priesters?

 4. Waarom zijn enkele vrouwen verbaasd als ze bij Jezus’ graf komen?

 5. Waarom hollen Petrus en Johannes naar Jezus’ graf, en wat vinden ze daar?

 6. Wat is er met Jezus’ lichaam gebeurd, maar wat doet hij om zijn discipelen te laten zien dat hij leeft?

Extra vragen:

 1. Lees Matthéüs 27:62-66 en 28:1-15.

  Hoe zondigden de overpriesters, de Farizeeën en de oudere mannen tegen de heilige geest toen Jezus was opgewekt? (Matth. 12:24, 31, 32; 28:11-15)

 2. Lees Lukas 24:1-12.

  Hoe laat het verslag over Jezus’ opstanding zien dat Jehovah vrouwen als betrouwbare getuigen beziet? (Luk. 24:4, 9, 10; Matth. 28:1-7)

 3. Lees Johannes 20:1-12.

  Hoe laat Johannes 20:8, 9 zien dat we geduldig moeten zijn als we de vervulling van een bijbelprofetie niet helemaal begrijpen? (Spr. 4:18; Matth. 17:22, 23; Luk. 24:5-8; Joh. 16:12)

Verhaal 103

Achter een gesloten deur

 1. Wat zegt Maria tegen de man van wie ze denkt dat het de tuinman is, maar hoe ontdekt ze dat het Jezus is?

 2. Wat gebeurt er met twee discipelen die op weg zijn naar het dorp Emmaüs?

 3. Wat voor bijzonders gebeurt er als de twee discipelen aan de apostelen vertellen dat ze Jezus hebben gezien?

 4. Hoeveel keer is Jezus aan zijn volgelingen verschenen?

 5. Wat zegt Thomas als hij hoort dat de discipelen de Heer hebben gezien, maar wat gebeurt er acht dagen later?

Extra vragen:

 1. Lees Johannes 20:11-29.

  Bedoelde Jezus in Johannes 20:23 dat mensen gemachtigd zijn zonden te vergeven? Leg dit uit (Ps. 49:2, 7; Jes. 55:7; 1 Tim. 2:5, 6; 1 Joh. 2:1, 2).

 2. Lees Lukas 24:13-43.

  Hoe kunnen we ons hart zo bereiden dat het ontvankelijk is voor bijbelse waarheden? (Luk. 24:32, 33; Ezra 7:10; Matth. 5:3; Hand. 16:14; Hebr. 5:11-14)

Verhaal 104

Jezus gaat weer naar de hemel

 1. Hoeveel discipelen zien Jezus op een keer, en waar praat hij met hen over?

 2. Wat is Gods koninkrijk, en hoe zal het leven op aarde zijn als Jezus duizend jaar als Koning regeert?

 3. Hoeveel dagen heeft Jezus zich aan zijn discipelen laten zien, maar waar is het nu de tijd voor?

 4. Welke opdracht geeft Jezus zijn discipelen vlak voordat hij hen verlaat?

 5. Wat gebeurt er op het plaatje, en wanneer is Jezus niet meer te zien?

Extra vragen:

 1. Lees 1 Korinthiërs 15:3-8.

  Waarom kon de apostel Paulus met zoveel zekerheid over Jezus’ opstanding spreken, en over welke dingen kunnen christenen in deze tijd met zekerheid spreken? (1 Kor. 15:4, 7, 8; Jes. 2:2, 3; Matth. 24:14; 2 Tim. 3:1-5)

 2. Lees Handelingen 1:1-11.

  Hoever verbreidde het predikingswerk zich, zoals in Handelingen 1:8 was voorzegd? (Hand. 6:7; 9:31; 11:19-21; Kol. 1:23)

Verhaal 105

Wachten in Jeruzalem

 1. Wat gebeurt er met Jezus’ volgelingen die in Jeruzalem zijn blijven wachten, zoals je op het plaatje kunt zien?

 2. Welke verrassing krijgen mensen die naar Jeruzalem zijn gekomen?

 3. Wat legt Petrus de mensen uit?

 4. Hoe voelen de mensen zich na wat Petrus heeft gezegd, en wat moeten ze van hem doen?

 5. Hoeveel mensen worden er op die pinksterdag in 33 G.T. gedoopt?

Extra vragen:

 1. Lees Handelingen 2:1-47.

  1.  Hoe lieten Petrus’ woorden in Handelingen 2:23, 36 zien dat de hele joodse natie verantwoordelijk was voor Jezus’ dood? (1 Thess. 2:14, 15)

  2.  Hoe gaf Petrus een goed voorbeeld in het redeneren aan de hand van de Schrift? (Hand. 2:16, 17, 29, 31, 36, 39; Kol. 4:6)

  3.  Hoe gebruikte Petrus de eerste ’sleutel van het koninkrijk der hemelen’, die Jezus beloofd had hem te geven? (Hand. 2:14, 22-24, 37, 38; Matth. 16:19)

Verhaal 106

Uit de gevangenis bevrijd

 1. Wat gebeurt er als Petrus en Johannes op een middag naar de tempel gaan?

 2. Wat zegt Petrus tegen een kreupele man, en wat geeft Petrus hem dat meer waard is dan geld?

 3. Waarom zijn de religieuze leiders woedend, en wat doen ze met Petrus en Johannes?

 4. Wat zegt Petrus tegen de religieuze leiders, en welke waarschuwing krijgen de apostelen?

 5. Waarom zijn de religieuze leiders jaloers, maar wat gebeurt er als de apostelen voor de tweede keer in de gevangenis worden gezet?

 6. Wat antwoorden de apostelen als ze naar de Sanhedrinzaal zijn gebracht?

Extra vragen:

 1. Lees Handelingen 3:1-10.

  Hoe helpen Petrus’ woorden in Handelingen 3:6 ons de waarde van de Koninkrijksboodschap in te zien, hoewel we in deze tijd niet de macht hebben wonderen te doen? (Joh. 17:3; 2 Kor. 5:18-20; Fil. 3:8)

 2. Lees Handelingen 4:1-31.

  Hoe moeten we onze eerste-eeuwse broeders navolgen als we in de dienst tegenstand krijgen? (Hand. 4:29, 31; Ef. 6:18-20; 1 Thess. 2:2)

 3. Lees Handelingen 5:17-42.

  Hoe hebben sommige niet-Getuigen, zowel vroeger als nu, blijk gegeven van redelijkheid wat het predikingswerk betreft? (Hand. 5:34-39)

Verhaal 107

Stéfanus wordt gestenigd

 1. Wie is Stéfanus, en waarbij heeft God hem geholpen?

 2. Wat zegt Stéfanus dat de religieuze leiders erg boos maakt?

 3. Wat doen de mannen met Stéfanus als ze hem de stad uit hebben gesleurd?

 4. Wie is de jonge man op het plaatje die bij de mantels staat?

 5. Wat bidt Stéfanus tot Jehovah voordat hij sterft?

 6. Wat moeten we net als Stéfanus doen als anderen ons kwaad doen?

Extra vragen:

 1. Lees Handelingen 6:8-15.

  Welke oneerlijke dingen hebben religieuze leiders gedaan om te proberen het predikingswerk van Jehovah’s Getuigen te laten ophouden? (Hand. 6:9, 11, 13)

 2. Lees Handelingen 7:1-60.

  1.  Wat hielp Stéfanus om het goede nieuws doeltreffend voor het Sanhedrin te verdedigen, en wat kunnen we hiervan leren? (Hand. 7:51-53; Rom. 15:4; 2 Tim. 3:14-17; 1 Petr. 3:15)

  2.  Welke instelling moeten we ontwikkelen ten opzichte van tegenstanders van ons werk? (Hand. 7:58-60; Matth. 5:44; Luk. 23:33, 34)

Verhaal 108

Op weg naar Damaskus

 1. Wat doet Saulus nadat Stéfanus is gedood?

 2. Wat voor bijzonders gebeurt er als Saulus op weg is naar Damaskus?

 3. Wat moet Saulus van Jezus doen?

 4. Welke opdracht geeft Jezus aan Ananías, en hoe komt het dat Saulus weer kan zien?

 5. Hoe wordt Saulus gebruikt, en onder welke naam komt hij bekend te staan?

Extra vragen:

 1. Lees Handelingen 8:1-4.

  Hoe zorgde de golf van vervolging die de pasgevormde christelijke gemeente trof ervoor dat het christendom zich verbreidde, en hoe gebeurt er in deze tijd iets dergelijks? (Hand. 8:4; Jes. 54:17)

 2. Lees Handelingen 9:1-20.

  Wat onthulde Jezus over de drievoudige missie die hij voor Saulus in gedachten had? (Hand. 9:15; 13:5; 26:1; 27:24; Rom. 11:13)

 3. Lees Handelingen 22:6-16.

  Hoe kunnen we net als Ananías zijn, en waarom is dat belangrijk? (Hand. 22:12; 1 Tim. 3:7; 1 Petr. 1:14-16; 2:12)

 4. Lees Handelingen 26:8-20.

  Hoe kan Saulus’ bekering tot het christendom een aanmoediging vormen voor degenen die een ongelovige huwelijkspartner hebben? (Hand. 26:11; 1 Tim. 1:14-16; 2 Tim. 4:2; 1 Petr. 3:1-3)

Verhaal 109

Petrus bezoekt Cornelius

 1. Wie is de man op het plaatje die zich neerbuigt?

 2. Wat zegt een engel tegen Cornelius?

 3. Wat laat God aan Petrus zien als hij op het dak van Simons huis in Joppe is?

 4. Waarom zegt Petrus dat Cornelius zich niet voor hem moet neerbuigen en hem niet moet aanbidden?

 5. Waarom zijn de joodse discipelen die bij Petrus zijn, verbaasd?

 6. Wat voor belangrijks leren we van Petrus’ bezoek aan Cornelius?

Extra vragen:

 1. Lees Handelingen 10:1-48.

  Wat laten Petrus’ woorden in Handelingen 10:42 zien over het prediken van het goede nieuws van het koninkrijk? (Matth. 28:19; Mark. 13:10; Hand. 1:8)

 2. Lees Handelingen 11:1-18.

  Welke houding legde Petrus aan de dag toen Jehovah’s richtlijnen met betrekking tot niet-joden duidelijk werden, en hoe kunnen we zijn voorbeeld navolgen? (Hand. 11:17, 18; 2 Kor. 10:5; Ef. 5:17)

Verhaal 110

Timótheüs helpt Paulus

 1. Wie is de jongeman op het plaatje, waar woont hij, en hoe heten zijn moeder en grootmoeder?

 2. Wat zegt Timótheüs als Paulus hem vraagt of hij met hem en Silas wil meegaan om te prediken tot mensen die ver weg wonen?

 3. Waar worden Jezus’ volgelingen voor het eerst christenen genoemd?

 4. Wat zijn enkele steden die Paulus, Silas en Timótheüs bezoeken als ze Lystra hebben verlaten?

 5. Hoe helpt Timótheüs Paulus, en wat moeten jongeren in deze tijd zich afvragen?

Extra vragen:

 1. Lees Handelingen 9:19-30.

  Hoe ging Paulus voorzichtig te werk toen hij met tegenstand tegen het goede nieuws te maken kreeg? (Hand. 9:22-25, 29, 30; Matth. 10:16)

 2. Lees Handelingen 11:19-26.

  Hoe laat Handelingen 11:19-21, 26 zien dat Jehovah’s geest het predikingswerk leidt?

 3. Lees Handelingen 13:13-16, 42-52.

  Hoe laat Handelingen 13:51, 52 zien dat de discipelen zich niet door tegenstand lieten ontmoedigen? (Matth. 10:14; Hand. 18:6; 1 Petr. 4:14)

 4. Lees Handelingen 14:1-6, 19-28.

  Hoe helpt de uitdrukking ’zij droegen hen aan Jehovah op’ ons niet overmatig bezorgd te zijn als we nieuwelingen helpen? (Hand. 14:21-23; 20:32; Joh. 6:44)

 5. Lees Handelingen 16:1-5.

  Hoe benadrukt Timótheüs’ bereidheid zich te laten besnijden dat het belangrijk is „alles ter wille van het goede nieuws” te doen? (Hand. 16:3; 1 Kor. 9:23; 1 Thess. 2:8)

 6. Lees Handelingen 18:1-11, 18-22.

  Wat geeft Handelingen 18:9, 10 te kennen over Jezus’ persoonlijke betrokkenheid bij het leiden van het predikingswerk, en welk vertrouwen geeft dat ons in deze tijd? (Matth. 28:20)

Verhaal 111

Een jongen viel in slaap

 1. Wie is de jongen die je op het plaatje op de grond ziet liggen, en wat is er met hem gebeurd?

 2. Wat doet Paulus als hij ziet dat de jongen dood is?

 3. Waar gaan Paulus, Timótheüs en hun reisgenoten naartoe, en wat gebeurt er als ze een poosje in Miléte blijven?

 4. Wat zegt de profeet Agabus tegen Paulus, en hoe gebeurt het ook precies zo?

Extra vragen:

 1. Lees Handelingen 20:7-38.

  1.  Hoe kunnen we volgens Paulus’ woorden in Handelingen 20:26, 27 ’rein blijven van het bloed van alle mensen’? (Ezech. 33:8; Hand. 18:6, 7)

  2.  Waarom moeten ouderlingen als ze onderwijzen ’stevig vasthouden aan het getrouwe woord’? (Hand. 20:17, 29, 30; Tit. 1:7-9; 2 Tim. 1:13)

 2. Lees Handelingen 26:24-32.

  Hoe gebruikte Paulus zijn Romeins burgerschap bij het uitvoeren van de predikingsopdracht die hij van Jezus had ontvangen? (Hand. 9:15; 16:37, 38; 25:11, 12; 26:32; Luk. 21:12, 13)

Verhaal 112

Schipbreuk op een eiland

 1. Wat gebeurt er met het schip waarop Paulus zit wanneer het dicht langs het eiland Kreta vaart?

 2. Wat zegt Paulus tegen de mensen op het schip?

 3. Hoe komt het dat het schip in stukken breekt?

 4. Wat zegt de legerofficier die de leiding heeft, en hoeveel mensen komen veilig aan land?

 5. Hoe heet het eiland waarop ze gestrand zijn, en wat gebeurt er met Paulus als het wat beter weer is?

Extra vragen:

 1. Lees Handelingen 27:1-44.

  Hoe wordt ons vertrouwen in de nauwkeurigheid van de bijbel versterkt wanneer we het verslag van Paulus’ reis naar Rome lezen? (Hand. 27:16-19, 27-32; Luk. 1:3; 2 Tim. 3:16, 17)

 2. Lees Handelingen 28:1-14.

  Als de heidense bewoners van Malta ertoe bewogen werden de apostel Paulus en zijn metgezellen die schipbreuk hadden geleden, met „buitengewone menslievendheid” te behandelen, wat moeten christenen dan willen tonen, en vooral op welke manier? (Hand. 28:1, 2; Hebr. 13:1, 2; 1 Petr. 4:9)

Verhaal 113

Paulus in Rome

 1. Tot wie predikt Paulus terwijl hij een gevangene in Rome is?

 2. Wie zit er op het plaatje aan tafel, en wat doet hij voor Paulus?

 3. Wie is Epafrodítus, en wat neemt hij mee als hij naar Filippi teruggaat?

 4. Waarom schrijft Paulus een brief aan zijn goede vriend Filémon?

 5. Wat doet Paulus als hij vrijgelaten wordt, en wat gebeurt er later met hem?

 6. Wie gebruikt Jehovah om de laatste boeken van de bijbel te schrijven, en wat vertelt het boek Openbaring?

Extra vragen:

 1. Lees Handelingen 28:16-31 en Filippenzen 1:13.

  Hoe gebruikte Paulus zijn tijd terwijl hij in Rome gevangen zat, en welke uitwerking had zijn onwankelbare geloof op de christelijke gemeente? (Hand. 28:23, 30; Fil. 1:14)

 2. Lees Filippenzen 2:19-30.

  Hoe uitte Paulus zijn waardering voor Timótheüs en Epafrodítus, en hoe kunnen wij Paulus navolgen? (Fil. 2:20, 22, 25, 29, 30; 1 Kor. 16:18; 1 Thess. 5:12, 13)

 3. Lees Filémon 1-25.

  1.  Op basis waarvan spoorde Paulus Filémon aan te doen wat juist was, en hoe vormt dit een richtlijn voor ouderlingen in deze tijd? (Filem. 9; 2 Kor. 8:8; Gal. 5:13)

  2.  Hoe laten Paulus’ woorden in Filémon 13, 14 zien dat hij rekening hield met het geweten van anderen in de gemeente? (1 Kor. 8:7, 13; 10:31-33)

 4. Lees 2 Timótheüs 4:7-9.

  Hoe kunnen we net als de apostel Paulus het vertrouwen hebben dat Jehovah ons zal belonen als we tot het einde getrouw blijven? (Matth. 24:13; Hebr. 6:10)

Verhaal 114

Het einde van alle kwaad

 1. Waarom spreekt de bijbel over paarden in de hemel?

 2. Hoe heet Gods oorlog met slechte mensen op aarde, en wat is het doel van deze oorlog?

 3. Wie is op het plaatje Degene die de leiding in de oorlog neemt, waarom draagt hij een kroon, en wat betekent zijn zwaard?

 4. Kijk nog eens naar de verhalen 10, 15 en 33. Waarom moeten we niet verbaasd zijn dat God slechte mensen zal vernietigen?

 5. Hoe laten de verhalen 36 en 76 ons zien dat God slechte mensen zal vernietigen, zelfs als ze zeggen dat ze hem aanbidden?

Extra vragen:

 1. Lees Openbaring 19:11-16.

  1.  Hoe maakt de bijbel duidelijk dat Jezus Christus de ruiter op het witte paard is? (Openb. 1:5; 3:14; 19:11; Jes. 11:4)

  2.  Hoe vormt het bloed waarmee Jezus’ bovenkleed besprenkeld is het bewijs dat zijn overwinning beslissend en volledig is? (Openb. 14:18-20; 19:13)

  3.  Wie maken waarschijnlijk ook deel uit van de legers die Jezus op zijn witte paard volgen? (Openb. 12:7; 19:14; Matth. 25:31, 32)

Verhaal 115

Een nieuw paradijs op aarde

 1. Wat zullen we volgens de bijbel in het aardse paradijs meemaken?

 2. Wat belooft de bijbel aan mensen die in het paradijs zullen wonen?

 3. Wanneer zal Jezus voor deze prachtige verandering zorgen?

 4. Wat deed Jezus toen hij op aarde was om te laten zien wat hij als Koning van Gods koninkrijk zou gaan doen?

 5. Wat zullen Jezus en zijn hemelse mederegeerders doen als ze vanuit de hemel over de aarde regeren?

Extra vragen:

 1. Lees Openbaring 5:9, 10.

  Waarom kunnen we er zeker van zijn dat degenen die tijdens de Duizendjarige Regering over de aarde zullen regeren, meelevende en barmhartige koningen en priesters zullen zijn? (Ef. 4:20-24; 1 Petr. 1:7; 3:8; 5:6-10)

 2. Lees Openbaring 14:1-3.

  Wat betekent het dat de naam van de Vader en de naam van het Lam op het voorhoofd van de 144.000 geschreven staan? (1 Kor. 3:23; 2 Tim. 2:19; Openb. 3:12)

Verhaal 116

Hoe wij eeuwig kunnen leven

 1. Wat moeten we te weten komen als we eeuwig willen leven?

 2. Hoe kunnen we, net als het meisje en haar vriendje en vriendinnetje op het plaatje, meer over Jehovah God en Jezus te weten komen?

 3. Welk andere boek zie je op het plaatje, en waarom moeten we daar vaak in lezen?

 4. Wat is er, behalve over Jehovah en Jezus leren, nog meer nodig om eeuwig leven te krijgen?

 5. Wat leren we uit verhaal 69?

 6. Wat leren we van het goede voorbeeld van de kleine Samuël in verhaal 55?

 7. Hoe kunnen we het voorbeeld van Jezus Christus navolgen, en wat krijgen we dan in de toekomst?

Extra vragen:

 1. Lees Johannes 17:3.

  Hoe laat de bijbel zien dat kennis in zich opnemen van Jehovah God en Jezus Christus meer betekent dan alleen maar feiten uit het hoofd leren? (Matth. 7:21; Jak. 2:18-20; 1 Joh. 2:17)

 2. Lees Psalm 145:1-21.

  1.  Wat zijn enkele van de vele redenen die we hebben om Jehovah te loven? (Ps. 145:8-11; Openb. 4:11)

  2.  Hoe is Jehovah „goed jegens allen”, en hoe moet dit ons steeds dichter tot hem trekken? (Ps. 145:9; Matth. 5:43-45)

  3.  Waar zullen we toe bewogen worden als we van Jehovah houden? (Ps. 119:171, 172, 175; 145:11, 12, 21)