Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 VERHAAL 50

Twee dappere vrouwen

Twee dappere vrouwen

ALS de Israëlieten in nood zijn, roepen zij tot Jehovah. Jehovah antwoordt hierop door hun dappere leiders te geven die hen helpen. De bijbel noemt deze leiders rechters. Jozua was de eerste rechter en enkele rechters die na hem kwamen, waren Othniël, Ehud en Samgar. Maar er zijn ook twee vrouwen die Israël helpen; zij heten Debora en Jaël.

Debora is een profetes. Jehovah deelt haar mee wat de toekomst brengt en dan vertelt zij het volk wat Jehovah gezegd heeft. Debora is ook een rechter. Zij zit onder een bepaalde palmboom in het heuvelland en de mensen komen met hun problemen bij haar om hulp.

In die tijd is Jabin de koning van Kanaän. Hij heeft 900 strijdwagens. Zijn leger is zo sterk dat veel Israëlieten gedwongen worden Jabins knechten te zijn. De aanvoerder van het leger van koning Jabin heet Sisera.

Op een dag laat Debora rechter Barak komen en zij vertelt hem: ’Jehovah heeft gezegd: „Ga met 10.000 man naar de berg Tabor. Daar zal ik Sisera bij je brengen en ik zal je de overwinning over hem en zijn leger geven.”’

Barak zegt tegen Debora: ’Ik ga alleen als jij met me meegaat.’ Debora gaat mee, maar ze zegt tegen Barak: ’De eer voor de overwinning zul jij niet krijgen, want Jehovah zal Sisera in de hand van een vrouw geven.’ En dat gebeurt ook.

Barak daalt van de berg af, Sisera’s soldaten tegemoet. Plotseling veroorzaakt Jehovah een overstroming en veel soldaten van de vijand verdrinken. Maar Sisera springt van zijn wagen en rent weg.

Na een poosje komt hij bij de tent van Jaël. Zij nodigt hem binnen en geeft hem wat melk. Dat maakt hem slaperig en al gauw slaapt hij vast. Dan neemt Jaël een tentpin en slaat die dwars door het hoofd van de slechte man. Later, als Barak komt, laat zij hem de dode Sisera zien! Zo zie je dat Debora’s woorden zijn uitgekomen.

Ten slotte wordt ook koning Jabin gedood, en de Israëlieten hebben weer een poosje rust.