Mijn boek met bijbelverhalen

Veel plezier met de 116 verhalen uit de Bijbel. Ze zijn makkelijk te begrijpen, nauwkeurig, en heel mooi geïllustreerd.

Inleiding

De waargebeurde verhalen uit de Bijbel, het beste boek ter wereld, geven een overzicht van de geschiedenis vanaf de schepping.

VERHAAL 1

Het begin van de schepping

Het scheppingsverhaal in Genesis is begrijpelijk en fascinerend — zelfs voor jonge kinderen.

VERHAAL 2

Een mooie tuin

In Genesis staat dat God de tuin van Eden heel mooi maakte. God wil dat de hele aarde net zo mooi wordt als die tuin.

VERHAAL 3

De eerste man en vrouw

God maakt Adam en Eva en laat ze wonen in de tuin van Eden. Zij zijn het eerste echtpaar.

VERHAAL 4

Waarom zij hun tehuis verloren

Het Bijbelboek Genesis vertelt hoe het oorspronkelijke paradijs verloren ging.

VERHAAL 5

Een hard leven begint

Adam en Eva kregen buiten de tuin van Eden veel problemen. Hadden ze maar naar God geluisterd. Dan hadden ze samen met hun kinderen een gelukkig leven gehad.

VERHAAL 6

Een goede en een slechte zoon

Het verhaal van Kaïn en Abel in het boek Genesis leert ons wat voor mensen we moeten zijn en welke eigenschappen we moeten veranderen voor het te laat is.

VERHAAL 7

Een moedig man

Het voorbeeld van Henoch bewijst dat je het goede kan blijven doen, zelfs als mensen om je heen slechte dingen doen.

VERHAAL 8

Reuzen op de aarde

Genesis hoofdstuk 6 vertelt over reuzen die mensen pijn doen. Die reuzen worden Nefilim genoemd. Dat waren kinderen van engelen die niet meer naar God wilden luisteren, de hemel verlieten en als mensen op de aarde gingen leven.

VERHAAL 9

Noach bouwt een ark

Alleen Noach en zijn gezin overleven de vloed omdat ze naar God luisteren.

VERHAAL 10

De grote Vloed

Mensen lachen Noach uit als hij ze wil waarschuwen. Maar ze lachen niet meer als de vloed komt en de regen uit de hemel stort! Lees hoe Noach, zijn gezin en heel veel dieren gered worden dankzij de ark.

VERHAAL 11

De eerste regenboog

Als je een regenboog ziet, waar moet je dan aan denken?

VERHAAL 12

Bouw van een grote toren

God was niet blij. De straf die hij gaf merken we nu nog steeds.

VERHAAL 13

Abraham — een vriend van God

Waarom verliet Abraham zijn comfortabele huis en ging hij de rest van zijn leven in tenten wonen?

VERHAAL 14

God beproeft Abrahams geloof

Waarom vraagt God aan Abraham om zijn zoon Isaäk te offeren?

VERHAAL 15

Lots vrouw keek om

Wat zij deed kan ons een waardevolle les leren.

VERHAAL 16

Isaäk krijgt een goede vrouw

Waarom was Rebekka een goede vrouw? Kwam dat omdat ze mooi was, of kwam het door iets anders?

VERHAAL 17

Tweelingen die verschilden

Hun vader, Isaäk, hield meer van Esau, maar hun moeder, Rebekka, hield meer van Jakob.

VERHAAL 18

Jakob gaat naar Haran

Jakob trouwde eerst met Lea, ook al hield hij van Rachel.

VERHAAL 19

Jakobs grote gezin

Zijn de twaalf stammen van Israël genoemd naar de twaalf zonen van Jakob?

VERHAAL 20

Dina raakt in moeilijkheden

Het begon allemaal met de verkeerde vrienden.

VERHAAL 21

Jozefs broers haten hem

Waarom zouden sommigen van hen hun eigen broer willen doden?

VERHAAL 22

Jozef komt in de gevangenis

Hij komt niet in de gevangenis omdat hij de wet heeft overtreden, maar omdat hij doet wat goed is.

VERHAAL 23

Farao’s dromen

Er is een verband tussen de zeven koeien en de zeven korenaren.

VERHAAL 24

Jozef beproeft zijn broers

Hoe kan hij weten of zijn broers echt veranderd zijn sinds de tijd dat ze hem als slaaf verkochten?

VERHAAL 25

Verhuizing naar Egypte

Waarom worden de leden van Jakobs familie Israëlieten genoemd in plaats van Jakobieten?

VERHAAL 26

Job is God trouw

Job verliest zijn rijkdom, zijn gezondheid en al zijn kinderen. Wordt Job door God gestraft?

VERHAAL 27

De slechte koning van Egypte

Waarom gaf hij zijn mensen de opdracht om alle pasgeboren Israëlitische jongetjes te doden?

VERHAAL 28

Hoe de baby Mozes werd gered

Zijn moeder vindt een manier om ervoor te zorgen dat haar baby niet vermoord wordt.

VERHAAL 29

Waarom Mozes vluchtte

Als Mozes 40 jaar oud is, denkt hij dat hij de Israëlieten kan redden. Maar dat is niet zo.

VERHAAL 30

De brandende struik

Met een aantal wonderen maakt God aan Mozes duidelijk dat het tijd is om de Israëlieten uit Egypte te leiden.

VERHAAL 31

Mozes en Aäron bij Farao

Waarom luistert Farao niet naar Mozes en laat hij de Israëlieten niet gaan?

VERHAAL 32

De 10 plagen

God brengt 10 plagen over Egypte, omdat de Egyptische heerser Farao koppig is en de Israëlieten niet wil laten gaan.

VERHAAL 33

Doortocht door de Rode Zee

Met Gods kracht scheidt Mozes de Rode Zee en de Israëlieten steken op droge grond over.

VERHAAL 34

Nieuw voedsel

Dit bijzondere eten van God valt uit de hemel

VERHAAL 35

Jehovah geeft zijn wetten

Welke twee wetten zijn groter dan de Tien Geboden?

VERHAAL 36

Het gouden kalf

Waarom zouden mensen een beeld aanbidden dat gemaakt is van gesmolten oorringen?

VERHAAL 37

Een tent voor de aanbidding

In de kleine kamer staat de ark van het verbond.

VERHAAL 38

De 12 verspieders

Tien verspieders vertellen een ander verhaal dan Jozua en Kaleb. Naar wie luisteren de Israëlieten?

VERHAAL 39

Aärons staf bloeit

Hoe kan een stuk hout in één nacht bloemen en rijp fruit krijgen?

VERHAAL 40

Mozes slaat op de rots

Jehovah laat water uit de rots komen, maar is toch boos op Mozes.

VERHAAL 41

De koperen slang

Waarom stuurt God giftige slangen om de Israëlieten te bijten?

VERHAAL 42

Een ezel spreekt

De ezel ziet iets wat Bileam niet kan zien.

VERHAAL 43

Jozua wordt leider

Mozes is nog sterk. Waarom wordt hij dan vervangen door Jozua?

VERHAAL 44

Rachab en de verspieders

Hoe helpt Rachab de twee mannen en wat vraagt ze aan hen?

VERHAAL 45

Doortocht door de Jordaan

Er gebeurt een wonder wanneer de priesters het water in stappen.

VERHAAL 46

De muren van Jericho

Hoe kan een koord ervoor zorgen dat een muur niet instort?

VERHAAL 47

Een dief in Israël

Kan één slechte man een heel volk in de problemen brengen?

VERHAAL 48

De verstandige Gibeonieten

De Gibeonieten misleiden Jozua en de Israëlieten zodat die een belofte maken. De Israëlieten houden zich aan hun belofte.

VERHAAL 49

De zon staat stil

Jehovah doet iets voor Jozua dat hij nog nooit eerder had gedaan en daarna ook niet meer heeft gedaan.

VERHAAL 50

Twee dappere vrouwen

Waarom krijgt Jaël de eer, terwijl het Barak is die het leger van Israël leidt?

VERHAAL 51

Ruth en Naomi

Ruth verlaat haar land om bij Naomi te blijven en Jehovah te dienen.

VERHAAL 52

Gideon en zijn 300 mannen

Jehovah koos de soldaten van dit kleine leger met een bijzondere test.

VERHAAL 53

Jefta’s belofte

Zijn belofte aan Jehovah had ook gevolgen voor zijn dochter.

VERHAAL 54

De sterkste man

Hoe komt Delila het geheim over Simsons kracht te weten?

VERHAAL 55

Een kleine jongen dient God

God gebruikt de kleine Samuël om een krachtige boodschap over te brengen aan Eli, de hogepriester.

VERHAAL 56

Israëls eerste koning

We kunnen een belangrijke les leren van Saul, die eerst door Jehovah werd uitgekozen maar later door hem verworpen werd.

VERHAAL 57

God kiest David uit

Wat ziet God in David dat de profeet Samuël niet ziet?

VERHAAL 58

David en Goliath

David vecht niet alleen met een slinger tegen Goliath. Hij heeft een veel krachtiger wapen.

VERHAAL 59

Waarom David moet vluchten

In het begin is koning Saul blij met David, maar later wordt hij zo jaloers op David dat hij hem wil vermoorden. Waarom?

VERHAAL 60

Abigaïl en David

Abigaïl noemt haar man een dwaas. Zo redt ze, voorlopig, zijn leven.

VERHAAL 61

David wordt koning

Door wat hij doet en weigert te doen, bewijst David dat hij bekwaam is om koning van Israël te zijn.

VERHAAL 62

Moeilijkheden in Davids huis

Door één grote fout veroorzaakt David jarenlang moeilijkheden voor zichzelf en zijn familie.

VERHAAL 63

De wijze koning Salomo

Zal hij de baby echt in tweeën laten snijden?

VERHAAL 64

Salomo bouwt de tempel

Salomo is heel wijs, maar hij laat zich overhalen om iets doms en slechts te doen.

VERHAAL 65

Het koninkrijk wordt verdeeld

Zodra Jeróbeam begint te regeren, zorgt hij ervoor dat het volk Gods wet overtreedt.

VERHAAL 66

De slechte koningin Izébel

Ze doet er alles aan om te krijgen wat ze wil.

VERHAAL 67

Josafat vertrouwt op Jehovah

Waarom zou een leger oorlog gaan voeren met ongewapende zangers voorop?

VERHAAL 68

Twee kinderen leven weer

Kan iemand die gestorven is weer leven? Het is al vaker gebeurd!

VERHAAL 69

Een kind helpt haar meester

Door haar moed gebeurde er een wonder.

VERHAAL 70

Jona en de grote vis

Jona leert te doen wat Jehovah graag wil.

VERHAAL 71

God belooft een paradijs

Het eerste paradijs was klein. Het toekomstige paradijs zal de hele aarde vullen.

VERHAAL 72

God helpt koning Hizkía

In één nacht doodt een engel 185.000 Assyrische soldaten.

VERHAAL 73

Israëls laatste goede koning

Josía doet als tiener iets heel moedigs.

VERHAAL 74

Een man die niet bang is

Jeremia vindt dat hij te jong is om profeet te zijn, maar God weet dat hij het kan.

VERHAAL 75

Vier jongens in Babylon

Ondanks dat ze van hun familie gescheiden zijn, loopt het goed met ze af.

VERHAAL 76

Jeruzalem wordt verwoest

Waarom laat God Jeruzalem verwoesten door de vijanden van het volk Israël?

VERHAAL 77

Zij weigerden te buigen

Zal God de drie gehoorzame jongens uit de brandende oven redden?

VERHAAL 78

Het handschrift op de muur

De profeet Daniël ontcijfert vier geheimzinnige woorden.

VERHAAL 79

Daniël in de leeuwekuil

Daniël krijgt de doodstraf. Had hij dat kunnen vermijden?

VERHAAL 80

Gods volk verlaat Babylon

Toen koning Cyrus van Perzië Babylon veroverde, ging een voorspelling in vervulling. Nu vervult hij een andere.

VERHAAL 81

Op Gods hulp vertrouwen

Omdat de Israëlieten gehoorzaam zijn aan Jehovah, zijn ze ongehoorzaam aan de koning. Zal Jehovah ze helpen?

VERHAAL 82

Mordechaï en Esther

Koningin Vasthi is heel mooi. Maar koning Ahasveros vervangt haar door een andere koningin. Waarom?

VERHAAL 83

De muren van Jeruzalem

Tijdens de herbouw moeten de werkmannen dag en nacht hun wapens bij de hand houden.

VERHAAL 84

Een engel bezoekt Maria

Hij heeft een boodschap van God: Maria krijgt een zoon die voor altijd koning zal zijn.

VERHAAL 85

Jezus in een stal geboren

Hoe komt het dat een toekomstige koning in een stal wordt geboren?

VERHAAL 86

Een ster wijst de weg

Van wie komt de ster die de astrologen de weg wijst? Het antwoord zal je misschien verrassen.

VERHAAL 87

Het kind Jezus in de tempel

Jezus verbaast zelfs de leraren in de tempel

VERHAAL 88

Johannes doopt Jezus

Johannes doopt onvolmaakte mensen. Jezus is volmaakt. Waarom doopt Johannes ook Jezus?

Verhaal 89

Jezus reinigt de tempel

Jezus wordt boos uit liefde voor Jehovah.

VERHAAL 90

De vrouw bij de bron

Hoe kan het water dat Jezus voor haar heeft ervoor zorgen dat ze nooit meer dorst zal hebben?

VERHAAL 91

Jezus onderwijst op een berg

Lees over het mooie onderwijs dat Jezus op een berg gaf.

VERHAAL 92

Jezus wekt doden op

Jezus zegt twee eenvoudige woorden en brengt iemand met Gods kracht tot leven.

VERHAAL 93

Jezus voedt vele mensen

Welke belangrijke les heeft Jezus ons geleerd door met een wonder duizenden mensen te voeden?

VERHAAL 94

Hij houdt van kleine kinderen

Jezus vertelt zijn apostelen dat ze een andere kijk op kinderen moeten hebben en veel van ze kunnen leren.

VERHAAL 95

Hoe Jezus onderwijst

Jezus’ gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is een mooi voorbeeld van de manier waarop hij anderen onderwees.

VERHAAL 96

Jezus geneest de zieken

Waarom verricht Jezus zo veel wonderen?

VERHAAL 97

Jezus komt als koning

Een grote menigte verwelkomt hem. Niet iedereen is daar blij mee.

VERHAAL 98

Op de Olijfberg

Jezus vertelt vier apostelen wat er in onze tijd zou gaan gebeuren.

VERHAAL 99

In een bovenzaal

Waarom moeten volgelingen van Jezus elk jaar een speciale maaltijd organiseren?

VERHAAL 100

Jezus in de hof

Waarom verraadt Judas Jezus met een kus?

VERHAAL 101

Jezus wordt gedood

Als hij aan de paal hangt, belooft hij iets over het paradijs.

VERHAAL 102

Jezus leeft

Een engel rolt de steen voor Jezus’ graf weg. De soldaten zijn diep onder de indruk van wat ze aantreffen.

VERHAAL 103

Achter een gesloten deur

Waarom herkennen Jezus’ volgelingen hem na zijn opstanding niet?

VERHAAL 104

Jezus gaat weer naar de hemel

Voordat Jezus naar de hemel terugkeert, geeft hij zijn volgelingen een belangrijke toewijzing.

VERHAAL 105

Wachten in Jeruzalem

Waarom gaf Jezus met Pinksteren heilige geest aan zijn volgelingen?

VERHAAL 106

Uit de gevangenis bevrijd

De Joodse religieuze leiders gooien de apostelen in de gevangenis vanwege hun prediking, maar God is iets anders van plan.

VERHAAL 107

Stéfanus wordt gestenigd

Terwijl hij wordt gestenigd, zegt Stéfanus iets bijzonders in zijn gebed.

VERHAAL 108

Op weg naar Damaskus

Een fel licht en een stem uit de hemel veranderen het leven van Saulus.

VERHAAL 109

Petrus bezoekt Cornelius

Maakt het God uit wat iemands huidskleur is of uit welk land iemand komt?

VERHAAL 110

Timótheüs helpt Paulus

Timótheus gaat van huis om samen met Paulus een spannende predikingsreis te maken.

VERHAAL 111

Een jongen viel in slaap

Eútychus valt tijdens Paulus’ eerste toespraak in slaap, maar niet tijdens zijn tweede toespraak. Tussendoor gebeurt er iets wonderlijks.

VERHAAL 112

Schipbreuk op een eiland

Paulus ontvangt een hoopvolle boodschap van God op het moment dat alle hoop verloren lijkt.

VERHAAL 113

Paulus in Rome

Hoe kan Paulus zijn werk als apostel voortzetten als hij als gevangene in Rome is?

VERHAAL 114

Het einde van alle kwaad

Waarom stuurt God een leger met Jezus als aanvoerder de oorlog van Armageddon in?

VERHAAL 115

Een nieuw paradijs op aarde

Er is al eens een paradijs op aarde geweest, en er komt weer een paradijs.

VERHAAL 116

Hoe wij eeuwig kunnen leven

Is het voldoende om alleen over Jehovah en Jezus te leren? Wat is er nog meer nodig?

Studievragen voor Mijn boek met bijbelverhalen

Bijbelteksten en vragen die kinderen helpen over de Bijbelverhalen na te denken