L-Aħbar Tajba Skont Marku 3:1-35

  • Raġel b’idu pparalizzata jiġi mfejjaq (1-6)

  • Folla kbira max-xatt (7-12)

  • It-12-il appostlu (13-19)

  • Dagħa kontra l-ispirtu qaddis (20-30)

  • Omm u ħut Ġesù (31-35)

3  Ġesù reġaʼ daħal f’sinagoga, u kien hemm raġel b’idu pparalizzata.*  Għalhekk, il-Fariżej kienu għassa għalih biex jaraw jekk kienx se jfejqu fis-Sabat, ħalli b’hekk ikollhom fuqiex jakkużawh.  U Ġesù qal lir-raġel li kellu idu pparalizzata:* “Qum u ejja fin-nofs.”  Imbagħad staqsiehom: “Skont il-Liġi, x’tistaʼ tagħmel fis-Sabat, affarijiet tajbin jew ħżiena, issalva ħajja jew toqtolha?” Imma huma ma qalu xejn.  Hu wriehom li ma ħax pjaċir u kien imweġġaʼ ħafna minħabba li kienu bla qalb. Hu qal lir-raġel: “Oħroġ idek.” U dan hekk għamel, u idu fieqet.  Xħin raw dan, il-Fariżej ħarġu barra u bdew jiftiehmu maʼ dawk li kienu jappoġġaw lil Erodi biex joqtlu lil Ġesù.  Imma Ġesù telaq lejn il-baħar mad-dixxipli tiegħu, u folla kbira mill-Galilija u mil-Lhudija marru warajh.  Ukoll, marret ħdejh folla kbira minn Ġerusalemm, mill-Idumija, min-naħa l-oħra tal-Ġordan, u minn madwar Tir u Sidon għax semgħet dwar il-ħafna affarijiet li kien qed jagħmel.  U Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu biex jippreparawlu dgħajsa żgħira ħalli n-nies li kien hemm ma jiffollawx fuqu. 10  Peress li kien fejjaq lil ħafna, dawk kollha li kellhom mard serju bdew jiffollaw fuqu biex imissuh. 11  Kull meta l-ispirti ħżiena* kienu jarawh, kienu jintefgħu mal-art quddiemu u jgħajtu: “Int l-Iben t’Alla.” 12  Imma ħafna drabi kien jikkmandahom b’leħen sod biex ma jurux min kien. 13  Hu telaʼ fuq muntanja u laqqaʼ lil xi dixxipli ħdejh. 14  U minnhom għażel* grupp taʼ 12, li semmiehom appostli. Dawn kienu se jkunu miegħu, kien se jibgħathom biex jippritkaw, 15  u kien se jagħtihom l-awtorità biex ikeċċu d-demonji. 16  Dan il-grupp taʼ 12 kienu: Xmun, li semmieh ukoll Pietru, 17  Ġakbu u Ġwanni t-tfal taʼ Żebedew (li semmiehom ukoll Boanerġes, li jfisser it-Tfal tar-Ragħad), 18  Indrì, Filippu, Bartilmew, Mattew, Tumas, Ġakbu bin Alfew, Taddew, Xmun il-Kanani,* 19  u Ġuda l-Iskarjota, li iktar tard ittradieh. Imbagħad Ġesù mar ġo dar, 20  imma hu u d-dixxipli tiegħu ma setgħux jieklu għax reġgħet inġabret folla kbira magħhom. 21  Imma meta dawk li jiġu minnu semgħu x’kien qed jiġri, huma marru biex iwaqqfuh, għax bdew jgħidu: “Dan telaq minn moħħu.” 22  Ukoll, l-iskribi li niżlu minn Ġerusalemm kienu qed jgħidu: “Hu għandu lil Begħelżebub* fih, u qed ikeċċi lid-demonji bis-saħħa tal-mexxej tagħhom.” 23  U wara li għajtilhom ħdejh, hu kellimhom billi tahom dawn l-eżempji: “Kif jistaʼ Satana jkeċċi lil Satana? 24  Saltna tispiċċa jekk in-nies tagħha jiġġieldu bejniethom, 25  u familja titkisser jekk il-membri tagħha jiġġieldu bejniethom. 26  Bl-istess mod, jekk Satana jiħodha kontra tiegħu nnifsu u dawk li huma miegħu jiġġieldu bejniethom, hu ma jkollux saħħa u jispiċċa. 27  Fil-fatt, ħadd ma jistaʼ jidħol ġo dar taʼ xi ħadd b’saħħtu u jisirqu, jekk l-ewwel ma jorbtux. 28  Naċċertakom li n-nies kollox jinħafrilhom, ikunu xi jkunu d-dnubiet li jagħmlu jew id-dagħa* li jidgħu. 29  Imma kull min jidgħi kontra l-ispirtu qaddis, Alla ma jaħfirlux u jibqaʼ ħati għal dejjem.” 30  Hu qal dan għax kienu qed jgħidu: “Għandu spirtu ħażin* fih.” 31  Ommu u ħutu waslu u bagħtu lil xi ħadd biex jgħajjatlu, waqt li huma baqgħu barra. 32  Peress li kien hemm folla bilqiegħda madwaru, qalulu: “Hemm ommok u ħutek jistaqsu għalik barra.” 33  Imma hu wiġibhom: “Min huma ommi u ħuti?” 34  Imbagħad hu ħares lejn dawk li kienu bilqiegħda madwaru u qal: “Dawn huma ommi u ħuti! 35  Il-familja tiegħi huma dawk li jagħmlu dak li jrid Alla.”

Noti taʼ taħt

Letteralment “niexfa.”
Letteralment “niexfa.”
Letteralment “mhux nodfa.”
Jew “inkariga.”
Jew “iż-żeluż.”
Titlu għal Satana.
Letteralment “mhux nadif.”