L-Aħbar Tajba Skont Marku 1:1-45

  • Ġwanni l-Għammied jipprietka (1-8)

  • Jitgħammed Ġesù (9-11)

  • Ġesù jiġi ttantat minn Satana (12, 13)

  • Ġesù jibda jipprietka fil-Galilija (14, 15)

  • L-ewwel dixxipli li għażel Ġesù (16-20)

  • Jiġi mkeċċi spirtu ħażin (21-28)

  • Ġesù jfejjaq ħafna nies f’Kafarnahum (29-34)

  • Jitlob f’post imwarrab (35-39)

  • Jiġi mfejjaq raġel bil-ġdiem (40-45)

1  Il-bidu tal-aħbar tajba dwar Ġesù Kristu, l-Iben t’Alla.  Hemm miktub: “Qed nibgħat il-messaġġier tiegħi qablek. Hu se jippreparalek it-triq.”* Bħalma hu miktub fil-ktieb tal-profeta Isaija:  “Instemaʼ leħen fid-deżert: ‘Ippreparaw it-triq taʼ Ġeħova!* Irranġaw it-triq biex jgħaddi minnha.’”  Ġwanni l-Għammied kien fid-deżert. Hu kien qed jgħallem lin-nies biex jitgħammdu ħalli juru li qed jiddispjaċihom u jinħafrulhom id-dnubiet.  U n-nies kollha tal-Lhudija u taʼ Ġerusalemm kienu qed imorru għandu. Hu kien qed jgħammidhom* fix-Xmara Ġordan, u huma kienu qed jammettu quddiem kulħadd id-dnubiet tagħhom.  Ġwanni kien jilbes ħwejjeġ magħmulin mis-suf tal-ġemel u ċinturin tal-ġilda. Hu kien jiekol ġurati u għasel li jsib fid-deżert.  Hu kien jipprietka: “Warajja ġej xi ħadd aqwa minni, u jien lanqas biss jixraqli nħoll il-lazz tas-sandli tiegħu.  Jien ngħammidkom bl-ilma, imma hu se jgħammidkom bl-ispirtu qaddis.”  F’dak iż-żmien, Ġesù wasal minn Nazaret tal-Galilija u tgħammed fil-Ġordan minn Ġwanni. 10  U malli telaʼ mill-ilma, hu ra s-sema tinfetaħ u l-ispirtu nieżel fuqu bħal ħamiema. 11  Hu semaʼ vuċi mis-sema tgħid: “Int Ibni l-maħbub. Jien ferħan ħafna bik.”* 12  U l-ispirtu mmotivah mill-ewwel biex imur fid-deżert. 13  Għalhekk, hu baqaʼ fid-deżert għal 40 jum, u hemmhekk ġie ttantat minn Satana. Ukoll, kien hemm annimali slavaġ, imma l-anġli kienu jieħdu ħsiebu.* 14  Wara li Ġwanni ġie arrestat, Ġesù mar il-Galilija jipprietka l-aħbar tajba t’Alla 15  u jgħid: “Iż-żmien importanti wasal, u s-Saltna t’Alla* hi qrib. Għandkom tindmu u jkollkom fidi fl-aħbar tajba.” 16  Waqt li kien miexi ħdejn il-Baħar tal-Galilija, hu ra lil Xmun u lil ħuh Indrì jitfgħu x-xbieki tagħhom fil-baħar, għax huma kienu sajjieda. 17  U Ġesù qalilhom: “Ejjew warajja, u jien nagħmilkom sajjieda tan-nies.” 18  Huma mill-ewwel telqu x-xbieki tagħhom u marru warajh. 19  Wara li mexa ftit ieħor, hu ra lil Ġakbu u Ġwanni, it-tfal taʼ Żebedew, waqt li kienu fid-dgħajsa tagħhom isewwu x-xbieki. 20  Hu għajtilhom malajr u huma ħallew lil missierhom Żebedew fid-dgħajsa mal-ħaddiema u marru warajh. 21  U huma marru Kafarnahum. Hekk kif beda s-Sabat, Ġesù mar fis-sinagoga u beda jgħallem. 22  In-nies baqgħu mbellhin bil-mod kif jgħallem, għax hu għallimhom bħal wieħed li għandu l-awtorità biex jagħmel dan, u mhux bħall-iskribi. 23  Dak il-ħin, fis-sinagoga tagħhom kien hemm raġel li kellu spirtu ħażin* fih, u beda jgħajjat: 24  “X’għandna x’naqsmu miegħek, Ġesù n-Nazzarenu? Jaqaw ġejt biex teqridna? Naf li int il-Qaddis t’Alla.” 25  Imma Ġesù kkmandah b’leħen sod: “Oqgħod kwiet u oħroġ minnu!” 26  U l-ispirtu ħażin* għajjat kemm felaħ u ġiegħel lir-raġel jitriegħed ħafna,* u wara ħareġ minnu. 27  In-nies tant baqgħu mistagħġbin li bdew jgħidu: “Il-mod kif jgħallem hu differenti! Hu għandu l-qawwa li jkeċċi l-ispirti ħżiena,* u dawn jobduh.” 28  Għalhekk, in-nies kollha fir-reġjun tal-Galilija malajr saru jafu dwaru. 29  Wara li telqu mis-sinagoga, Ġesù mar maʼ Xmun u Indrì d-dar tagħhom. Magħhom marru wkoll Ġakbu u Ġwanni. 30  Issa l-kunjata taʼ Xmun kienet fis-sodda bid-deni, u marru jgħidu dwar dan lil Ġesù mill-ewwel. 31  Hu mar ħdejha, qabdilha idha, u għenha tqum. Id-deni niżel għalkollox, u bdiet tagħmlilhom xi ħaġa x’jieklu. 32  Iktar tard, meta niżlet ix-xemx, in-nies bdew jiħdulu lil kull min kien ma jiflaħx u lil kull min kellu xi demonju fih. 33  U n-nies tal-belt inġabru kollha quddiem il-bieb. 34  Hu fejjaq ħafna nies li kellhom mard differenti u keċċa ħafna demonji. Imma hu ma ħalliex lid-demonji jitkellmu, għax kienu jafu li hu l-Kristu.* 35  L-għada, hu qam kmieni waqt li kien għadu d-dlam, mar f’post imwarrab, u beda jitlob. 36  Imma Xmun u d-dixxipli l-oħra marru jfittxuh. 37  Meta sabuh qalulu: “Kulħadd qed ifittxek.” 38  Imma qalilhom: “Ejja mmorru xi mkien ieħor, fl-irħula viċin, ħalli nipprietka hemm ukoll, għax għalhekk ġejt.” 39  Hu mar mal-Galilija kollha jipprietka fis-sinagogi u jkeċċi d-demonji. 40  Hemm mar għandu raġel bil-ġdiem, niżel għarkopptejh, u talbu bil-ħniena: “Naf li tistaʼ tfejjaqni, jekk tixtieq.” 41  U Ġesù ġietu ħniena minnu, messu, u qallu: “Iva nixtieq. Fiq.” 42  Hu fieq mill-ġdiem mill-ewwel u sar nadif. 43  Qabel ma r-raġel telaq, Ġesù wissieh b’mod ċar: 44  “Qis li ma tgħid lil ħadd, imma mur għand il-qassis biex jarak u agħmel offerta bħalma kkmanda Mosè biex turi li int nadif.” 45  Imma wara li telaq, ir-raġel beda jitkellem dwar dan kull fejn mar. Tant hu hekk li Ġesù ma setax jidħol f’belt bil-kwiet, allura qagħad barra f’postijiet imwarrbin. Imma n-nies xorta baqgħu jmorru għandu minn kullimkien.

Noti taʼ taħt

Dan il-kliem hu kkwotat minn Malakija 3:1.
Jew “jgħaddashom; iniżżilhom għalkollox.”
Jew “Jien approvajtek.”
Jew “jaqduh.”
Jew “il-Gvern (it-Tmexxija) t’Alla.” Ara Termini tal-Bibbja Spjegati.
Letteralment “mhux nadif.”
Letteralment “mhux nadif.”
Letteralment “qabbad aċċessjoni lir-raġel.”
Letteralment “mhux nodfa.”
Jew forsi “kienu jafu min kien.”