Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

Berita Baik yang Disampaikan oleh Lukas

Bab

Rangka Kandungan

 • 1

  • Kepada Teofilus (1-4)

  • Kelahiran Yohanes Pembaptis dinubuatkan Gabriel (5-25)

  • Kelahiran Yesus dinubuatkan Gabriel (26-38)

  • Maria melawat Elisabet (39-45)

  • Maria menyanjung Yehuwa (46-56)

  • Yohanes lahir dan diberi nama (57-66)

  • Nubuat Zakharia (67-80)

 • 2

  • Kelahiran Yesus (1-7)

  • Malaikat berdiri di hadapan gembala (8-20)

  • Sunat dan penyucian (21-24)

  • Simeon melihat Kristus (25-35)

  • Hana bercakap tentang anak itu (36-38)

  • Kembali ke Nasaret (39, 40)

  • Di Rumah Tuhan ketika berumur 12 tahun (41-52)

 • 3

  • Yohanes mula berkhidmat (1, 2)

  • Perkhabaran Yohanes tentang pembaptisan (3-20)

  • Pembaptisan Yesus (21, 22)

  • Salasilah Yesus Kristus (23-38)

 • 4

  • Iblis menggoda Yesus (1-13)

  • Yesus mula menginjil di Galilea (14, 15)

  • Yesus tidak diterima di Nasaret (16-30)

  • Di rumah ibadat di Kapernaum (31-37)

  • Ibu mentua Simon dan orang lain disembuhkan (38-41)

  • Orang ramai menemui Yesus di tempat sunyi (42-44)

 • 5

  • Banyak ikan ditangkap; murid-murid pertama (1-11)

  • Pesakit kusta disembuhkan (12-16)

  • Lelaki lumpuh disembuhkan (17-26)

  • Yesus memanggil Lewi (27-32)

  • Soalan tentang puasa (33-39)

 • 6

  • Yesus, ‘Tuan hari Sabat’ (1-5)

  • Lelaki yang tangannya lumpuh disembuhkan (6-11)

  • 12 orang rasul (12-16)

  • Yesus mengajar dan menyembuhkan (17-19)

  • Berbahagialah; malanglah (20-26)

  • Mengasihi musuh (27-36)

  • Jangan lagi menghakimi (37-42)

  • Dikenal melalui perbuatan (43-45)

  • Rumah di atas batu; rumah tanpa asas (46-49)

 • 7

  • Iman pegawai tentera (1-10)

  • Anak balu di Nain dibangkitkan (11-17)

  • Yohanes Pembaptis dipuji (18-30)

  • Generasi yang degil dikutuk (31-35)

  • Wanita berdosa diampuni (36-50)

   • Perumpamaan tentang penghutang (41-43)

 • 8

  • Para wanita menolong Yesus (1-3)

  • Perumpamaan tentang petani (4-8)

  • Mengapa Yesus guna perumpamaan (9, 10)

  • Perumpamaan tentang petani dijelaskan (11-15)

  • Pelita tidak ditutup (16-18)

  • Ibu dan adik-adik Yesus (19-21)

  • Yesus meredakan ribut (22-25)

  • Roh jahat diusir ke dalam babi (26-39)

  • Anak Yairus; wanita yang menyentuh jubah Yesus (40-56)

 • 9

  • Arahan tentang kerja menginjil (1-6)

  • Herodes bingung kerana Yesus (7-9)

  • 5,000 lelaki diberi makanan (10-17)

  • “Guru ialah Kristus” (18-20)

  • Kematian Yesus dinubuatkan (21, 22)

  • Murid Yesus yang sejati (23-27)

  • Rupa Yesus berubah (28-36)

  • Anak yang dirasuk disembuhkan (37-43a)

  • Kematian Yesus dinubuatkan sekali lagi (43b-45)

  • Bertengkar tentang siapa yang terbesar (46-48)

  • Yang tidak melawan kita berpihak kepada kita (49, 50)

  • Penduduk pekan Samaria enggan menyambut Yesus (51-56)

  • Cara mengikut Yesus (57-62)

 • 10

  • Yesus mengutus 70 orang murid (1-12)

  • Malanglah penduduk kota yang tidak bertaubat (13-16)

  • 70 orang murid kembali (17-20)

  • Bapa dipuji kerana berkenan kepada orang yang rendah hati (21-24)

  • Perumpamaan tentang lelaki Samaria (25-37)

  • Yesus melawat Marta dan Maria (38-42)

 • 11

  • Cara berdoa (1-13)

   • Doa contoh (2-4)

  • Roh jahat diusir dengan kuasa suci Tuhan (14-23)

  • Roh jahat kembali (24-26)

  • Kebahagiaan sejati (27, 28)

  • Tanda Yunus (29-32)

  • Pelita tubuh (33-36)

  • Malanglah pemimpin agama yang bermuka dua (37-54)

 • 12

  • Ragi orang Farisi (1-3)

  • Takutlah akan Tuhan, bukan manusia (4-7)

  • Mengaku diri sebagai murid Kristus (8-12)

  • Perumpamaan tentang lelaki kaya yang bodoh (13-21)

  • Jangan khuatir lagi (22-34)

   • Kawanan kecil (32)

  • Berjaga-jaga (35-40)

  • Hamba yang setia; hamba yang tidak setia (41-48)

  • Bukan kedamaian, tetapi perpecahan (49-53)

  • Perlu memahami apa yang berlaku (54-56)

  • Menyelesaikan pertikaian (57-59)

 • 13

  • Bertaubat atau binasa (1-5)

  • Perumpamaan tentang pokok ara yang tidak berbuah (6-9)

  • Wanita bongkok disembuhkan pada hari Sabat (10-17)

  • Perumpamaan tentang biji sawi dan ragi (18-21)

  • Berusaha memasuki pintu yang sempit (22-30)

  • Herodes, “si licik” (31-33)

  • Yesus meratapi Yerusalem (34, 35)

 • 14

  • Lelaki yang tubuhnya bengkak disembuhkan pada hari Sabat (1-6)

  • Jadilah tetamu yang rendah hati (7-11)

  • Jemput orang yang tidak mampu (12-14)

  • Perumpamaan tentang tetamu yang berdalih (15-24)

  • Erti menjadi murid Yesus (25-33)

  • Garam hilang rasa masinnya (34, 35)

 • 15

  • Perumpamaan tentang bebiri yang sesat (1-7)

  • Perumpamaan tentang wang yang hilang (8-10)

  • Perumpamaan tentang anak yang sesat (11-32)

 • 16

  • Perumpamaan tentang hamba yang tidak jujur (1-13)

   • ‘Setia dalam perkara kecil dan besar’ (10)

  • Hukum Musa dan Kerajaan Tuhan (14-18)

  • Perumpamaan tentang lelaki kaya dan Lazarus (19-31)

 • 17

  • Tersandung, memaafkan, beriman (1-6)

  • Hamba yang tidak layak dipuji (7-10)

  • 10 orang pesakit kusta disembuhkan (11-19)

  • Kedatangan Kerajaan Tuhan (20-37)

   • Kerajaan Tuhan “dalam kalangan kamu” (21)

   • ‘Ingat akan isteri Lot’ (32)

 • 18

  • Perumpamaan tentang balu yang tidak putus asa (1-8)

  • Orang Farisi dan pemungut cukai (9-14)

  • Yesus dan anak-anak (15-17)

  • Soalan pemimpin yang kaya (18-30)

  • Kematian Yesus dinubuatkan sekali lagi (31-34)

  • Pengemis buta pulih penglihatannya (35-43)

 • 19

  • Yesus melawat Zakheus (1-10)

  • Perumpamaan tentang 10 mina (11-27)

  • Yesus memasuki Yerusalem (28-40)

  • Yesus menangisi Yerusalem (41-44)

  • Yesus menyucikan Rumah Tuhan (45-48)

 • 20

  • Kuasa Yesus dicabar (1-8)

  • Perumpamaan tentang peladang yang jahat (9-19)

  • Tuhan dan Kaisar (20-26)

  • Soalan tentang pembangkitan (27-40)

  • Adakah Kristus anak Daud? (41-44)

  • Amaran tentang jurutulis hukum (45-47)

 • 21

  • Sumbangan balu miskin (1-4)

  • TANDA BAGI APA YANG AKAN BERLAKU (5-36)

   • Peperangan, gempa bumi dahsyat, wabak, kebuluran (10, 11)

   • Yerusalem dikepung oleh tentera (20)

   • Waktu yang ditetapkan bagi bangsa-bangsa (24)

   • Kedatangan Anak Manusia (27)

   • Perumpamaan tentang pokok ara (29-33)

   • Teruslah berjaga-jaga (34-36)

  • Yesus mengajar di Rumah Tuhan (37, 38)

 • 22

  • Para imam berkomplot membunuh Yesus (1-6)

  • Persiapan untuk Paska terakhir (7-13)

  • Perjamuan Malam Tuan diasaskan (14-20)

  • ‘Pengkhianatku ada di meja ini’ (21-23)

  • Pertengkaran besar tentang siapa yang terbesar (24-27)

  • Yesus membuat perjanjian untuk sebuah kerajaan (28-30)

  • Penyangkalan Petrus dinubuatkan (31-34)

  • Perlu bersedia; dua bilah pedang (35-38)

  • Doa Yesus di atas Gunung Zaitun (39-46)

  • Yesus ditangkap (47-53)

  • Petrus menyangkal Yesus (54-62)

  • Yesus diejek (63-65)

  • Di hadapan Majlis Orang Yahudi (66-71)

 • 23

  • Di hadapan Pilatus dan Herodes (1-25)

  • Yesus dan dua penjenayah digantungkan pada tiang (26-43)

   • ‘Kamu akan bersamaku di Firdaus’ (43)

  • Kematian Yesus (44-49)

  • Yesus dimakamkan (50-56)

 • 24

  • Yesus dibangkitkan (1-12)

  • Dalam perjalanan ke Emaus (13-35)

  • Menampakkan diri kepada murid-muridnya (36-49)

  • Yesus naik ke syurga (50-53)