Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

Buku Imamat

Bab

Rangka Kandungan

 • 1

  • Korban bakar (1-17)

 • 2

  • Korban bijirin (1-16)

 • 3

  • Korban pendamaian (1-17)

   • Jangan makan lemak atau darah (17)

 • 4

  • Korban dosa (1-35)

 • 5

  • Perbuatan dosa dan korban yang dituntut (1-6)

   • Melaporkan dosa orang lain (1)

  • Korban daripada orang miskin (7-13)

  • Korban ganti rugi bagi dosa yang tidak disengajakan (14-19)

 • 6

  • Korban ganti rugi lain (1-7)

  • Peraturan tentang korban (8-30)

 • 7

  • Peraturan tentang korban (1-21)

   • Korban ganti rugi (1-10)

   • Korban pendamaian (11-21)

  • Dilarang makan lemak atau darah (22-27)

  • Bahagian milik imam (28-36)

  • Kesimpulan tentang korban (37, 38)

 • 8

  • Pelantikan imam keturunan Harun (1-36)

 • 9

  • Harun mempersembahkan korban (1-24)

 • 10

  • Api daripada Yehuwa membunuh Nadab dan Abihu (1-7)

  • Peraturan bagi imam tentang makan dan minum (8-20)

 • 11

  • Binatang haram dan tidak haram (1-47)

 • 12

  • Penyucian selepas bersalin (1-8)

 • 13

  • Peraturan tentang kusta (1-46)

  • Kulapuk pada pakaian (47-59)

 • 14

  • Penyucian daripada kusta (1-32)

  • Penyucian bagi rumah yang terkena kulapuk (33-57)

 • 15

  • Lelehan yang menyebabkan seseorang najis (1-33)

 • 16

  • Hari Pengampunan Dosa (1-34)

 • 17

  • Khemah suci, tempat mempersembahkan korban (1-9)

  • Dilarang makan darah (10-14)

  • Peraturan tentang bangkai binatang yang dijumpai (15, 16)

 • 18

  • Hubungan seks yang dilarang (1-30)

   • Jangan meniru orang Kanaan (3)

   • Hubungan seks dengan saudara-mara dilarang (6-18)

   • Semasa haid (19)

   • Hubungan sejenis (22)

   • Hubungan seks dengan binatang (23)

   • Jangan menajiskan diri supaya tidak diusir (24-30)

 • 19

  • Hukum-hukum tentang kesucian (1-37)

   • Cara menuai hasil (9, 10)

   • Bertimbang rasa terhadap orang pekak dan orang buta (14)

   • Fitnah (16)

   • Jangan berdendam (18)

   • Amalan sihir dikutuk (26, 31)

   • Dilarang membuat tatu (28)

   • Menghormati orang tua (32)

   • Cara memperlakukan orang asing (33, 34)

 • 20

  • Menyembah Molekh; mencari bomoh (1-6)

  • Tetap suci dan hormati ibu bapa (7-9)

  • Perbuatan seks tidak bermoral, hukuman mati (10-21)

  • Tetap suci agar tidak diusir (22-26)

  • Bomoh atau tukang tilik mesti dihukum mati (27)

 • 21

  • Imam harus suci (1-9)

  • Imam agung tidak boleh menajiskan diri (10-15)

  • Imam tidak boleh mempunyai kecacatan (16-24)

 • 22

  • Kesucian para imam dan makanan suci (1-16)

  • Hanya korban yang tidak bercela diterima (17-33)

 • 23

  • Perayaan dan hari suci (1-44)

   • Sabat (3)

   • Paska (4, 5)

   • Perayaan Roti Tidak Beragi (6-8)

   • Mempersembahkan hasil pertama (9-14)

   • Perayaan Menuai (15-21)

   • Cara menuai hasil (22)

   • Perayaan Tiupan Trompet (23-25)

   • Hari Pengampunan Dosa (26-32)

   • Perayaan Pondok Daun (33-43)

 • 24

  • Minyak untuk pelita (1-4)

  • Roti yang dipersembahkan kepada Tuhan (5-9)

  • Orang yang mengutuk nama Tuhan direjam (10-23)

 • 25

  • Tahun Sabat (1-7)

  • Tahun Pembebasan (8-22)

  • Harta dikembalikan kepada pemilik (23-34)

  • Cara memperlakukan orang miskin (35-38)

  • Hukum tentang hamba (39-55)

 • 26

  • Jauhi penyembahan berhala (1, 2)

  • Berkat untuk orang yang patuh (3-13)

  • Hukuman untuk orang yang tidak patuh (14-46)

 • 27

  • Menebus sesuatu yang telah diikrarkan (1-27)

  • Apa yang dipersembahkan tanpa syarat kepada Yehuwa (28, 29)

  • Cara menebus 10 peratus yang dikhaskan untuk Tuhan (30-34)