NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Oktobra 2015

Ho hitanao ao ny lahatsoratra hianarana manomboka ny 30 Novambra ka hatramin’ny 27 Desambra 2015.

“Hajao Hatrany” ny Olona toy Ireny

Iza avy ireo mpanampy ny komity eo anivon’ny Filan-kevi-pitantanana? Inona no ataony?

Hitanao ve hoe Manampy Anao ny Tanan’i Jehovah?

Inona no tian’ny Baiboly holazaina amin’ny hoe ‘tanan’Andriamanitra’?

“Ampitomboy ny Finoanay”

Nahoana no tsy ho vitantsika irery ny hanatanjaka ny finoantsika?

TANTARAM-PIAINANA

Tsy Nanenenany ny Safidy Nataony Tamin’izy Tanora

Tsy nivadika tamin’i Jehovah i Nikolai Dubovinsky, na dia norarana aza ny Vavolombelon’i Jehovah tany amin’ny Firaisana Sovietika teo aloha. Nanao asa mafy noho ny tany am-ponja izy.

Mifantoha Amin’ny Fanompoana An’i Jehovah

Nisy zavatra nolazain’ny Tilikambo Fiambenana, efa ho 60 taona lasa izay, ary hita fa tena marina ilay izy.

Saintsaino Foana ny Tenin’i Jehovah sy ny Zavatra Noforoniny

Mbola ho afaka hisaintsaina ny Tenin’Andriamanitra ve ianao na dia rehefa tsy manana Baiboly aza?

TANTARAM-PIAINANA

Ny Manakaiky An’Andriamanitra no Tsara Amiko

Tsy nitombo intsony i Sarah Maiga tamin’izy sivy taona. Lasa nifandray akaiky tamin’Andriamanitra anefa izy.

“Mino ny Teny Rehetra Reny Ireo Mbola Tsy dia Nandia Fiainana”

Inona no hanampy anao hamantatra hoe tsaho na fitaka na tsy tena marina ny fanazavana na vaovao iray azonao?