NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Jona 2015

Ho hitanao ao ny lahatsoratra hianarana manomboka ny 27 Jolay ka hatramin’ny 30 Aogositra 2015.

Miseho Amin’ny Alalan’i Kristy ny Herin’Andriamanitra

Nahasoa ny olona tany Israely fahiny ny fahagagana nataon’i Jesosy. Voaporofo avy tamin’izy ireny koa anefa fa kely sisa dia hanao zavatra tsara be ho an’ny olombelona izy.

Tia Olona Izy

Inona no toetran’i Jesosy niharihary rehefa nanao fahagagana izy?

Azo Atao ve ny Hadio Fitondran-tena Foana?

Miresaka zavatra 3 hanampy antsika tsy hieritreri-dratsy ny Baiboly.

“Vitan’i Kingsley ve dia Tsy ho Vitako?”

Sarotra be tamin’i Kingsley ny hoe hanao anjara dimy minitra, nefa vitany ilay izy.

Mampihatra ny Voalazan’ilay Vavaka Modely ve Ianao? Fizarana 1

Nahoana no hoe “Rainay” no nolazain’i Jesosy tao amin’ilay vavaka modely fa tsy hoe “Raiko”?

Mampihatra ny Voalazan’ilay Vavaka Modely ve Ianao? Fizarana 2

Tsy tokony ho sakafo fotsiny no angatahintsika rehefa mivavaka isika hoe: “Omeo anay anio izay hanina sahaza anay anio.” Fa inona koa?

“Mila Miaritra Ianareo”

Inona avy ireo zavatra efatra omen’i Jehovah antsika mba hanampiana antsika hiaritra?

Tadidinao Ve?

Novakinao tsara ve ireo Tilikambo Fiambenana faramparany? Jereo àry raha tadidinao izay novakinao.