Tala mambu

Tala ntu mia mambu

Nkand’a Luvaiku

Kapu

Mambu Mena mo

 • 1

  • Aneyisaele bawokele muna Engipito (1-7)

  • Faro obangikidi Aneyisaele (8-14)

  • Awutisi a mimpumina Nzambi bavukisi e mioyo (15-22)

 • 2

  • Luwutuku lwa Mose (1-4)

  • Mwan’ankento a Faro okitwidi Mose se mwan’andi ansansi (5-10)

  • Mose otinini kuna Midiani, osompanene yo Sipora (11-22)

  • Nzambi owidi e bumu kia Aneyisaele (23-25)

 • 3

  • Mose ye finti fia nsende fialemanga (1-12)

  • Yave osasidi e nkumbu Andi (13-15)

  • Yave ovene luludiku kwa Mose (16-22)

 • 4

  • Sinsu tatu ina Mose kafwete songa (1-9)

  • Mose uyimwene vo kafwana ko (10-17)

  • Mose ovutukidi kuna Engipito (18-26)

  • Mose okutakene yo Arone (27-31)

 • 5

  • Mose yo Arone vana ntadisi a Faro (1-5)

  • Lubangamu lusakidi (6-18)

  • Isaele ifungidi Mose yo Arone makasi (19-23)

 • 6

  • Nsilu a luvevoko uvutukilu (1-13)

   • Nkumbu a Yave ke itomene zayakana ko (2, 3)

  • Luvila lwa Mose yo Arone (14-27)

  • Mose wele diaka kwa Faro (28-30)

 • 7

  • Yave okumikini Mose (1-7)

  • Nkau a Arone ukitukidi se nioka yanene (8-13)

  • Vuku 1: maza makitukidi se menga (14-25)

 • 8

  • Vuku 2: mazundu (1-15)

  • Vuku 3: mbu (16-19)

  • Vuku 4: mbwanzi (20-32)

   • Muna Ngosene ke mulweke vuku ko (22, 23)

 • 9

  • Vuku 5: twelezi ifwidi (1-7)

  • Vuku 6: mavumbu muna wantu ye bulu (8-12)

  • Vuku 7: mvul’a matadi (13-35)

   • Faro omona nkum’a Nzambi (16)

   • Nkumbu Yave isamunua (16)

 • 10

  • Vuku 8: makonko (1-20)

  • Vuku 9: tombe (21-29)

 • 11

  • Vuku kia kumi kisamwinu (1-10)

   • Aneyisaele bafwete lomba lekwa ya palata ye wolo (2)

 • 12

  • Nkinzi a Nduta usikidisu (1-28)

   • Menga mafwete zazilwa muna malunzi ma mwelo (7)

  • Vuku 10: wana antete bavondelo (29-32)

  • Lubantiku lwa mpaika  (33-42)

   • E mvu 430 mifokokele (40, 41)

  • Luludiku muna dia e Nduta (43-51)

 • 13

  • Konso mwan’ayakala wantete kwa Yave kavuilu (1, 2)

  • Nkinzi a Mbolo Zakondwa Mfuna (3-10)

  • Konso mwan’ayakala wantete oyekwelo kwa Yave (11-16)

  • Isaele ifidilu kuna Mbu a Mbwaki (17-20)

  • Lunzi dia tuti ye dia tiya (21, 22)

 • 14

  • Isaele ilweke kuna mbu (1-4)

  • Faro olakamene Isaele (5-14)

  • Isaele isaukidi o Mbu a Mbwaki (15-25)

  • Esi Engipito badimukini muna mbu (26-28)

  • Isaele ikwikidi muna Yave (29-31)

 • 15

  • Mose yo nkung’a nsundidi wa Isaele (1-19)

  • Mireyame ovutudinge muna nkunga (20, 21)

  • Maza mandudi makitukidi se manzenzo (22-27)

 • 16

  • Nkangu uyidimini mu kuma kia madia (1-3)

  • Yave owidi e ngidima (4-12)

  • Nzambi ovene yimbimbi ye mâna (13-21)

  • Ke mukala mâna ko muna Lumbu kia Vundu (22-30)

  • Mâna ilundilu se luyindwilu (31-36)

 • 17

  • Ngidima vana Korebe mu kuma kia kondwa kwa maza (1-4)

  • Maza mavaikidi muna tadi (5-7)

  • Aneyamaleke banuanisi Isaele, kansi batufakeso (8-16)

 • 18

  • Yitero yo Sipora balweke (1-12)

  • Luludiku lwa Yitero mu tumbika afundisi (13-27)

 • 19

  • Vana Mongo a Sinai (1-25

   • Isaele ikala se kintinu kia anganga (5, 6)

   • Nkangu uvawilu mu wanana yo Nzambi (14, 15)

 • 20

  • Nsiku Kumi (1-17)

  • Mambu mamwesa Isaele o wonga (18-21)

  • Tuludiku mu kuma kia nsambila (22-26)

 • 21

  • Nzengo za mfundisa kwa Isaele (1-36)

   • Mu kuma kia ntaudi a Nyibere (2-11)

   • Mu kuma kia muntu ovangidi nkwandi e mbi (12-27)

   • Mu kuma kia bulu (28-36)

 • 22

  • Nzengo za mfundisa kwa Isaele (1-31)

   • Mu kuma kia mwivi (1-4)

   • Mu kuma kia muntu ofwasidi mpatu angani (5, 6)

   • Mu kuma kia futa lekwa yo mfumu a lekwa (7-15)

   • Mu kuma kia yakala ovukumwini nkento (16, 17)

   • Mu kuma kia nsambila ye unsongi muna mambu ma lumbu ke lumbu (18-31)

 • 23

  • Nzengo za mfundisa kwa Isaele (1-19)

   • Mu kuma kia mavangu mambote ye mansongi (1-9)

   • Mu kuma kia lumbu ya vundu ye nkinzi (10-19)

  • Mbasi ifila Isaele (20-26)

  • Vua e nsi yo sikidisa e mingilu (27-33)

 • 24

  • Nkangu utambulwidi vo ulunda e kangu (1-11)

  • Mose kuna Mongo a Sinai (12-18)

 • 25

  • Nkayilu mu kuma kia saba (1-9)

  • Nkela (10-22)

  • Meza (23-30)

  • Zangikilwa kia minda (31-40)

 • 26

  • Saba (1-37)

   • Nlele mia saba (1-14)

   • Valanganza ya mabaya ye telamesenua (15-30)

   • Rido (31-37)

 • 27

  • Ziku dia lukau lwa ngioka (1-8)

  • Yanzala (9-19)

  • Mazi ma zangikilwa kia minda (20, 21)

 • 28

  • Mvuatu mia kinganga (1-5)

  • Kidukula (6-14)

  • Babu kia tulu (15-30)

   • Urimi ye Tumimi (30)

  • Yunga kiakondwa o moko (31-35)

  • Mpu a nlele yo lukandala lwa wolo (36-39)

  • Mvuatu miankaka mia kinganga (40-43)

 • 29

  • Ntumbikilu ya anganga (1-37)

  • Lukau lwa lumbu ke lumbu (38-46)

 • 30

  • Ziku dia ndumbu (1-10)

  • Ntangilu a nkangu, nzimbu za luyambulwilu lwa masumu (11-16)

  • Longa diampwena dia nsongo dia kuyisukilwila (17-21)

  • Mpila ya vangila mazi mankusa (22-33)

  • Mpila ya vangila ndumbu avauka (34-38)

 • 31

  • Akwa umbangu bazadisu yo mwand’a Nzambi (1-11)

  • Lumbu kia Vundu, sinsu vana vena Nzambi ye Isaele (12-17)

  • Babu yole ya matadi (18)

 • 32

  • Basambidi teke kia mwan’a ngombe a wolo (1-35)

   • Mose owidi nkung’a kinzenza (17, 18)

   • Mose owudidi e babu ya nsiku (19)

   • Anelevi basongele kwikizi muna Yave (26-29)

 • 33

  • Babembwelo kwa Nzambi (1-6)

  • Saba kia wananina kuna mbazi a ndo (7-11)

  • Mose olombele kamona o nkembo a Yave (12-23)

 • 34

  • Babu yankaka ya matadi ikubikilu (1-4)

  • Mose omwene o nkembo a Yave (5-9)

  • Mambu ma kangu mavutukilu (10-28)

  • Ndose a Mose ikezimini (29-35)

 • 35

  • Tuludiku mu kuma kia Lumbu kia Vundu (1-3)

  • Nkayilu mu kuma kia saba (4-29)

  • Besalele yo Oliabe bazadisu yo mwanda (30-35)

 • 36

  • Nkangu uvene nkayilu lutila una wavavuanga (1-7)

  • Ntungilu a saba (8-38)

 • 37

  • Bavangidi e nkela (1-9)

  • Meza (10-16)

  • Zangikilwa kia minda (17-24)

  • Ziku dia ndumbu (25-29)

 • 38

  • Ziku dia lukau lwa ngioka (1-7)

  • Longa diampwena dia nsongo (8)

  • Yanzala (9-20)

  • Lutangu lwa lekwa ya saba (21-31)

 • 39

  • Mpangilu a mvuatu mia kinganga (1)

  • Kidukula (2-7)

  • Babu kia tulu (8-21)

  • Yunga kiakondwa o moko (22-26)

  • Mvuatu miankaka mia kinganga (27-29)

  • Lukandala lwa wolo (30, 31)

  • Mose ofimpidi e saba kitungilu (32-43)

 • 40

  • Saba kitelameso (1-33)

  • Nkembo a Yave uzele muna saba (34-38)