Tala mambu

Tala ntu mia mambu

A7-A

Mambu Mamfunu Mavangama Muna Zingu kia Yesu ova Ntoto—Mana Mavangama Vitila Yesu Kayantika e Salu Kiandi

Ndandani za Mambu mena muna Nsangu Zambote Zasoneka Antumwa

E babu ilende betela ina ye mapa zisonganga e nkangalu ye salu kia umbangi kia Yesu. E nzila zina mu mapa ke zau kikilu ko kaviokela, kansi zunga kaka zisonganga. E sinsu “t.” kisongele vo “tezo kia.”

Mana Mavangama Vitila Yesu Kayantika e Salu Kiandi

NTANGWA

FULU

DIAMBU

MATAI

MAKU

LUKA

YOANE

Mvu wa 3 V.T.K.

Yerusaleme, tempelo

Mbasi Ngambiele osakwidi luwutuku lwa Yoane wa Mvubi kwa Zakariya

   

1:5-25

 

t. mvu wa 2 V.T.K.

Nazarete; Yuda

Mbasi Ngambiele osakwidi luwutuku lwa Yesu kwa Maria; Maria okingwidi Elisabete wa yitu kiandi

   

1:26-56

 

Mvu wa 2 V.T.K.

Zunga kia miongo mia Yuda

Yoane wa Mvubi owutukidi yo vewa e nkumbu; Zakariya osakwidi; Yoane muna makanga

   

1:57-80

 

Mvu wa 2 V.T.K., t. Okut. ya mvu wa 1

Beteleme

Yesu owutukidi; “e Diambu diakituka se nitu”

1:1-25

 

2:1-7

1:1-5, 9-14

Lukufi ye Beteleme; Beteleme

Mbasi osakwidi nsangu zambote kwa avungudi; ambasi bakembelele Nzambi; avungudi bakingwidi o nsedia

   

2:8-20

 

Beteleme; Yerusaleme

Yesu ozengelo (muna lumbu kia 8); mase mandi bansunzwidi muna tempelo (vioka lumbu 40)

   

2:21-38

 

Mvu wa 1 V.T.K. yovo mvu wa 1 T.K.

Yerusaleme; Beteleme; Engipito; Nazarete

Nkingula ya afimpi a ntetembwa; batinini kuna Engipito; Erodi ovondese yingiana-ngiana; bakatukidi muna Engipito yo kwenda zingila kuna Nazarete

2:1-23

 

2:39, 40

 

Mvu wa 12 T.K., Nduta

Yerusaleme

Yesu una ye mvu 12 oyuvulanga alongi muna tempelo

   

2:41-50

 
 

Nazarete

Ovutukidi kuna Nazarete; okwamanene sakalela mase; olongokele salu kia vala nti; Maria owutidi diaka wana yá amakala yo wana amakento (Mat 13:55, 56; Mak 6:3)

   

2:51, 52

 

Mvu wa 29, masanza

Makanga, Nkoko a Yodani

Yoane wa Mvubi oyantikidi salu kiandi

3:1-12

1:1-8

3:1-18

1:6-8, 15-28