Tala mambu

Tala ntu mia mambu

B15

Manaka ma Ayibere

NISANI (ABIBI) Malusu—Abidi

14 Lumbu kia Nduta

15-21 Mbolo Zakondwa Mfuna

16 Lukau lwa mbongo antete

Yodani ozalanga mu kuma kia mvula, mvul’ampembe

Bale

ÍYARE (ZIU) Abidi—Mayu

14 Kunim’a Nduta

Lubantiku lwa nsungi a mbangala, e zulu dikiele

Witi

SIVANI Mayu—Yuni

6 Nkinzi a Tumingu (Pentikosti)

Mbangazi a sivu, zulu dikiele

Witi, bundu yantete ya nsanda

TAMUZE Yuni—Yuli

 

Mbangazi iwokele, e lowa diwokele

Uva zantete

AB Yuli—Agositu

 

Mbangazi yisakidi

Bundu ya sivu

ELULE Agositu—Setemba

 

Mbangazi yakinu

Uva, bundu ya dinsongwa ye nsanda

TISIRI (ATANE) Setemba—Okutoba

1 Sika e mpungi

10 Luyambulwilu lwa masumu

15-21 Nkinzi a Sudi

22 Lukutakanu lwampwena

E sivu kifokokele, mvula ziyantikidi

Nsungi ya vata ntoto

KESVANE (BULE) Okutoba—Novemba

 

Mawanga ma mvula

Bundu ya Olive

KISILEU Novemba—Desemba

25 Nkinzi a Lusunzulu

Mvula ziwokele, mvula za matadi, miongo mizele ye mbungezi

Lunga-lunga mameme mu nsungi a kiozi

TEBETE Desemba—Yanuali

 

Kiozi kisakidi, nsungi a mvula, miongo mizele ye mbungezi

Titi isavukidi

SEBATE Yanuali—Fevelelo

 

Kiozi kikulukidi, mvula zakinu

Amande isavukidi

ADA Fevelelo—Malusu

14, 15 Pureme

Miandazi miwokele ye mvula za matadi

Nti a nsing’a lino

VEADARE Malusu

I ngonde yakudikilwanga nkumbu 7 muna mvu 19