Tala mambu

Aleke yo Matoko

O malongi ma Bibila malenda kusadisa mu sunda e nkakalakani yo longoka mambu mekusadisa muna zingu. a

a E nkumbu zankaka za wantu bayikilu mu malongi mama zisobelo.

YUVU YA ALEKE

E Mvuatu Miame Adieyi Misonganga mu Kuma Kiame?

Zaya una olenda vengela mambu tatu mambi mefilanga wantu mu vuata mu mpila yambi.

YUVU YA ALEKE

E Mvuatu Miame Adieyi Misonganga mu Kuma Kiame?

Zaya una olenda vengela mambu tatu mambi mefilanga wantu mu vuata mu mpila yambi.

Yuvu ya Aleke

Yuvu ina matoko ye ndumba beyuvulanga mu kuma kia vukana, akundi, se ye ngudi, sikola, ye mankaka.

Mana Aleke Bevovanga

Nanga onwananga ye mpasi zina kwamwene ntete ko. Tala una akundi aku besundilanga zo.

Video ya Muntu Ovanganga Fwaniswa

Nga wabwila kala diambu dina kwazaya ko dina olenda vanga ko? Avo mvutu zaku elo, video zazi zilenda kusadisa mu sunda o mambu mana aleke bewanananga mau.

Malongi ma Aleke

Malongi mama malenda kusadisa mu soneka mambu mekulwakila muna zingu kiaku.

Lufimpu lwa Bibila

Nieteka lusansu lwa Nkand’a Nzambu lukusadisa mu badikila mana otanganga nze ngeye omwene mo.

Mvutu za Yuvu 10 Beyuvulanga Aleke

Longoka luludiku ye mambu mamfunu mekusadisa mu sikila muna zingu.

Lusadisu mu Longoka e Bibila

Nga diampasi dikalnga kwa ngeye mu vovela oma ma lukwikilu lwaku? Sadila malongi mama kimana wakalanga ye vuvu yo zaya una olenda sasila kwa akaka mana okwikilanga.