Luvaiku 35:1-35

  • Tuludiku mu kuma kia Lumbu kia Vundu (1-3)

  • Nkayilu mu kuma kia saba (4-29)

  • Besalele yo Oliabe bazadisu yo mwanda (30-35)

35  Kuna kwalanda, Mose okutakese nkangu awonso wa Isaele, ubavovese vo: “Omama i mambu kakanikini o Yave mafwete vangwa:+  Lumbu sambanu nusala konso salu, kansi e lumbu kiansambwadi kikala se kiavauka kwa yeno, i kiasabala, lumbu kia vundu emvimba kwa Yave.+ Konso ndiona osala salu muna lumbu kiaki, vondwa kevondwa.+  Muna Lumbu kia Vundu, ke nufwete lunga tiya ko muna konso fulu nuzingilanga.”  I bosi, Mose ovovese diaka nkangu awonso wa Isaele vo: “I wau wuwu kakanikini o Yave:  ‘Nukutika lukau vovo nuina mu kuma kia Yave.+ Konso ndiona wina yo ntim’amvevo+ yambula katwasa lukau kwa Yave: wolo, palata, nsongo,  nsinga mia bule, nsinga mia mika mia se kia nduwa, nsinga mia mbwaki akongola, lino yambote, mika mia nkombo,+  nkanda mia mameme ma makoko miavubwa mu se kiambwaki, nkanda mia takasi,* mabaya ma akasia,  mazi ma minda, balasamu ya vangila mazi mankusa* ye ndumbu ansunga,+  matadi ma onise ye matadi mankaka mesiwa muna kidukula+ ye muna babu kia tulu.*+ 10  “‘Yambula akwa umbangu*+ awonso vovo nuina beza yo vanga e lekwa yawonso ina Yave kakanikini, 11  i sia vo: saba yo nlele andi ye fukilwa kiandi, kangilwa yandi ye valanganza ya mabaya, mbindi zandi, malunzi mandi, telamesenua yandi; 12  Nkela+ ye mbindi zandi,+ fukwa,+ rido+ yakakidila; 13  meza+ ye mbindi zandi ye sadilwa yandi yawonso ye mbolo za lutambiku;+ 14  zangikilwa kia minda+ mu kuma kia ntemo ye sadilwa yandi ye minda miandi yo mazi ma minda;+ 15  ziku dia yokela ndumbu+ ye mbindi zandi; mazi mankusa* ye ndumbu ansunga;+ rido ya mwelo a saba; 16  ziku dia lukau lwa ngioka+ ye yangilwa kia nsongo, mbindi zandi ye sadilwa yandi; longa diampwena ye vuandisilwa kiandi;+ 17  rido ya yanzala,+ malunzi mandi ye telamesenua yandi; rido ya mwelo a yanzala; 18  mpalu za saba ye mpalu za yanzala ye nsinga miandi;+ 19  mvuatu miatoma tungwa+ miasadila muna nzo avauka, mvuatu miavauka mu kuma kia Arone+ wa nganga ye mvuatu mia wan’andi mu sala se anganga.’” 20  Muna kuma kiaki, nkangu awonso wa Isaele ukatukidi vana ndose a Mose. 21  I bosi, awonso ana e ntima miau miabafila+ ye awonso ana bakala yo ntim’amvevo, batwese tukau twau kwa Yave mu kuma kia saba kia wananina, mu kuma kia salu yandi yawonso ye mu kuma kia mvuatu miavauka. 22  Bakwamanene kwiza, akala kumosi ye akento, awonso ana o ntim’au wabafila, batwese bindikilwa ya mvuatu ya wolo,* nlunga mia matu, mpeto ye lekwa yankaka yaviengesela nitu, kumosi ye lekwa yankaka ya wolo. Yau awonso basunzwidi tukau twau* twa wolo kwa Yave.+ 23  Awonso bakala ye nsinga mia bule, nsinga mia mika mia se kia nduwa, nsinga mia mbwaki akongola,* lino yambote, mika mia nkombo, nkanda mia mameme ma makoko miavubwa mu se kia mbwaki ye nkanda mia takasi,* batwese yo. 24  Awonso ana bavene lukau lwa palata ye nsongo batwese lukau lwalu kwa Yave, awonso ana bakala ye mabaya ma akasia mu kuma kia salu yawonso ya saba, batwese mo. 25  Akento awonso akwa umbangu+ basietele nsinga muna moko mau, batwese mina basietele: nsinga mia bule, nsinga mia mika mia se kia nduwa, nsinga mia mbwaki akongola* ye lino yambote. 26  Akento awonso ana e ntima miau miabafila, basietele mika mia nkombo. 27  Akuluntu batwese matadi ma onise ye matadi mankaka mesiwa muna kidukula ye muna babu kia tulu.*+ 28  Batwese mpe balasamu ye mazi mu kuma kia minda ye mu kuma kia mazi mankusa*+ ye ndumbu ansunga.+ 29  Akala awonso ye akento ana ntima miau miabafila, batwese lekwa mu kuma kia salu kina o Yave kakanikina muna Mose vo kiasalwa; Aneyisaele batwese yo se lukau lwa mvevo kwa Yave.+ 30  I bosi, Mose ovovese Aneyisaele vo: “Tala, Yave osolele Besalele wa kanda dia Yuda, wa mwan’a Uri, wa ntekolo a Kure.+ 31  Nzambi unzadisi yo mwand’andi, umvene ngangu, umbakuzi yo zayi wa salu yamoko ya mpila mu mpila 32  kimana kabandula e fwaniswa, kasadila muna wolo, palata ye nsongo, 33  kazenga matadi mantalu yo sia mo muna simbininua, kasala salu ya mpila zawonso ya umbangu ya mabaya. 34  Otudidi muna ntim’andi ye muna ntim’a Oliabe+ wa musi kanda dia Dani, wa mwan’a Akisamake, e ngangu za longa wantu ankaka. 35  Oyandi ubazadisi ye ngangu*+ mu sala salu ya mpila zawonso yamoko, tunga fwaniswa muna nlele, vanga nlele muna nsinga mia bule, nsinga mia mika mia se kia nduwa, nsinga mia mbwaki akongola,* lino yambote yo sala e salu yamoko ya mpila mu mpila. O wantu awaya bevanga salu ya mpila mu mpila yo vanga nkubika za salu ya mpila zawonso.

Mvovo vana yand'a lukaya

Yovo “mbw’a mbu.”
I sia vo, mazi masadilwanga muna tumbika muntu.
Yovo “kintulu.”
Mvovo wa sina: “ntim’a ngangu.”
I sia vo, mazi masadilwanga muna tumbika muntu.
I sia vo, pengele ya wolo yaviengeswa.
Yovo “tukau twa zunganisa.”
Yovo “mbwaki-mbwaki.”
Yovo “mbw’a mbu.”
Yovo “mbwaki-mbwaki.”
Yovo “kintulu.”
I sia vo, mazi masadilwanga muna tumbika muntu.
Mvovo wa sina: “ntim’a ngangu.”
Yovo “mbwaki-mbwaki.”