Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Indèks Topik Warta Penting 2019

Indèks Topik Warta Penting 2019

Artikel-artikel lan sasi terbité

WARTA PENTING ÉDHISI WULANGAN

ALKITAB

 • Gulungan Kuna sing Akhiré Isa ”Kebukak”, Jun.

ARTIKEL LIYANÉ

 • Carané Bèn Ora Kejiret karo Siasaté Sétan (pornografi), Jun.

 • Kapan Sinagogé Mulai Ana? Feb.

 • Perjalanan Numpak Kapal ing Jaman Mbiyèn, Apr.

 • Tugasé Para Pengurus ing Jaman Alkitab, Nov.

ARTIKEL PELAJARAN

 • ”Aja Kuwatir, Awit Aku Iki Allahmu,” Jan.

 • Aja Niru Cara Mikiré Wong-Wong ing Donya Iki, Mei

 • ”Aku Ndelok Ana Kumpulan Gedhé Wong Akèh,” Sep.

 • Ana Wektu kanggo Kerja lan kanggo Istirahat, Des.

 • Apa Njenengan Bener-Bener Kenal karo Yéhuwah? Des.

 • Apa Njenengan Tenanan Nindakké Tugas Pelayanan? Apr.

 • Apa Sebabé Perlu Nduduhké Sikap Seneng Ngajèni? Feb.

 • Apa sing Kudu Awaké Dhéwé Tindakké ing ”Dina-Dina Pungkasan”? Okt.

 • Apa sing Ngalangi Aku kanggo Dibaptis? Mar.

 • Carané Bèn Sinauné Isa Nyenengké lan Ana Manfaaté, Mei

 • Digunakké Yéhuwah kanggo Nindakké Kepénginané, Okt.

 • Éntuk Bantuan saka Roh Suci, Nov.

 • Katresnan lan Keadilan ing Donya sing Bejat Iki, Mei

 • Katresnan lan Keadilan ing Jamané Bangsa Israèl, Feb.

 • Katresnan lan Keadilan ing Jemaat Kristen, Mei

 • ”Kita Ora Nyerah,” Agt.

 • Kudu Manut karo Yéhuwah, Sep.

 • Mbantu Anak-Anak Bèn Dadi Sayang karo Yéhuwah, Des.

 • Muji Yéhuwah ing Jemaat, Jan.

 • Nduduhké Rasa Perduli karo Perasaané Wong Liya, Mar.

 • Nduduhké Rasa Perduli Wektu Nginjil, Mar.

 • Nduduhké Watak sing Alus lan Nyenengké Yéhuwah, Feb.

 • Nginjil marang Wong-Wong sing Ora Nduwé Agama, Jul.

 • Nglawan Roh-Roh Jahat Nganggo Bantuané Yéhuwah, Apr.

 • ’Ngrubuhké Cara Mikir sing Ora Cocog karo Pangertèn bab Gusti Allah,’ Jun.

 • Ngupaya Bèn Katresnané Saya Lubèr, Agt.

 • Nguwatké Korban Pelècèhan Sèksual, Mei

 • Nguwatké Wong-Wong sing Lagi Susah Atiné, Jun.

 • Nindakké Keputusan-Keputusan sing Wis Digawé, Nov.

 • ”Padha Lungaa lan Dadèkna Wong-Wong . . . Muridku,” Jul.

 • ”Padha Mrénéa. Aku Bakal Nggawé Kowé Seger Manèh,” Sep.

 • ”Padha Ngati-atia Supaya Ora Ana sing Njiret Kowé,” Jun.

 • Pembébasan kanggo Kabèh Umaté Yéhuwah, Des.

 • Percaya karo Yéhuwah Wektu Lagi Susah Atiné, Jun.

 • Piyé Carané Njaga Ati? Jan.

 • Rungokna Yéhuwah, Mar.

 • Siap-Siap Ngadhepi Penganiayaan, Jul.

 • Sinau Sipat-sipaté Raja Kratoné Allah saka Perjamuan sing Sederhana, Jan.

 • Sing Isa Disinaoni saka Buku Kaimaman, Nov.

 • Sing Kudu Ditindakké Nèk Ngalami Perubahan Tugas, Agt.

 • Sipat-Sipat sing Nggawé Awaké Dhéwé Teka ing Perhimpunan lan Acara Pèngetan, Jan.

 • Terus Akrab karo Para Sedulur, Nov.

 • Terus Manut karo Wulangan sing Bener soal Kematian, Apr.

 • Terus Ngabdi Mung marang Yéhuwah, Okt.

 • Terus Ngentèni Tekané Armagédon, Sep.

 • Terus Njaga ”Tamèng” Imané Awaké Dhéwé, Nov.

 • Tetep Ngabdi Senajan Dilarang karo Pamréntah, Jul.

 • Tetep Setya Bèn Isa Slamet saka ”Sengsara Gedhé”, Okt.

 • Tetepa Setya marang Yéhuwah, Feb.

 • Tirunen Yésus Bèn Isa Tetep Ngrasa Ayem, Apr.

 • ”Wong-Wong sing Ngrungokké Kowé” Isa Dislametké, Agt.

 • Yéhuwah Nggatèkké Umaté sing Rendah Hati, Sep.

PENGALAMAN

 • Berkahé Yéhuwah Ngluwihi sing Tak Bayangké (M. Tonak), Jul.

 • Nemokké ”Mutiara sing Aji Banget” (W. lan P. Payne), Apr.

 • Warisan Rohani Nggawé Aku Semangat Ngabdi (W. Mills), Feb.

PITAKONANÉ SING MACA

 • Apa sebabé wong wédok sing diperkosa ”ing ara-ara [utawa, njaba kutha] isa dianggep ora bersalah, padahal ora ana wong liya sing dadi seksiné? (PT. 22:25-27), Des.

 • Pas Sétan omong-omongan karo Hawa ing Èden, apa dhèwèké lagi ngajarké soal jiwa sing ora isa mati? (Pd. 3:4), Des.

SEKSI-SEKSI YÉHUWAH

 • 1919—Satus Taun Kepungkur, Okt.

 • Anggota Pengurus Pusat sing Anyar (K. Cook, Jr.), Jan.

SIPAT-SIPAT LAN URIPÉ WONG KRISTEN

 • Iman—Nggawé Awaké Dhéwé Tetep Cedhak karo Yéhuwah, Agt.

 • Kabecikan—Carané Bèn Nduwé Sipat Kuwi, Mar.

 • Terusa Bersyukur, Des.

 • Tetep Seneng Wektu Ngadhepi Situasi Apa Waé (Yohanes Pembaptis), Agt.

YÉHUWAH

 • Apa Gusti Allah Ngekèki Peringatan Sakdurungé? Okt.

 • Kata ”Amin” Dianggep Penting, Mar.

YÉSUS KRISTUS

 • Apa Yésus Bener-Bener Ngorbanké Uripé kanggo Aku? Jul.

WARTA PENTING ÉDHISI UMUM

 • Apa Sebabé Kudu Tetep Semangat Urip? No. 2

 • Apa Urip Iki Mung Kaya Ngéné Waé? No. 3

 • Carané Isa Kenal Gusti Allah No. 1