مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

آیا شیطان وجود دارد؟‏

آیا شیطان وجود دارد؟‏

 پاسخ به سؤالات خوانندگان

آیا شیطان وجود دارد؟‏

کتاب مقدّس تعلیم می‌دهد که شیطان ابلیس حقیقتاً وجود دارد.‏ منتقدان کتاب مقدّس عقیده به وجود ابلیس را مورد تمسخر قرار می‌دهند.‏ آن‌ها می‌گویند که شیطان،‏ پلیدی درون انسان‌هاست.‏

از این که نظرات مختلفی در بارهٔ هویت شیطان وجود دارد نباید تعجب کرد.‏ برای مثال:‏ تبهکار اثر انگشتش را پاک می‌کند تا از خود مدرک جرمی باقی نگذارد و با این کار هویت خود را پنهان می‌کند تا به تخلّفات خود ادامه دهد.‏ شیطان نیز تبهکاری ماهر است که پشت پرده،‏ فساد را ترویج می‌دهد.‏ عیسی به وضوح نشان داد که «رئیس این جهان» شیطان است،‏ یعنی کسی که مسئول شرارت و پلیدی این دنیاست.‏ —‏ یوحنّا ۱۲:‏۳۱‏.‏

شیطان چگونه به وجود آمد؟‏ خدا او را فرشته‌ای کامل آفرید.‏ اما این فرشته خواست که انسان‌ها او را پرستش کنند نه خدا را.‏ او با راه دادن این تمایل نادرست در دل خود به ابلیس مبدّل شد.‏ گفتگوی شیطان با عیسی که در کتاب مقدّس نگاشته شده است خصوصیت جاه‌طلبانهٔ این فرشتهٔ یاغی را آشکار کرده است.‏ شیطان طالب این بود که عیسی او را پرستش کند.‏ —‏ متّیٰ ۴:‏۸،‏ ۹‏.‏

همچنین در کتاب ایّوب،‏ شیطان نیّت خود را در گفتگویی با خدا نمایان ساخت.‏ در آن ماجرا معلوم گشت که شیطان برای آن که انسان‌ها را از خدا دور سازد از هیچ کاری دریغ نمی‌کند.‏ —‏ ایّوب ۱:‏۱۳-‏۱۹؛‏ ۲:‏۷،‏ ۸‏.‏

کتاب مقدّس روشن می‌سازد که یَهُوَه خدا و عیسی مسیح با شیطان گفتگو کردند.‏ آن‌ها مطمئناً با درون انسان‌ها یا درون خود صحبت نمی‌کردند.‏ به علاوه،‏ غیرممکن است که خدا و عیسی در خود پلیدی داشته باشند!‏ پس به وضوح می‌توان دید که شیطان وجود دارد.‏ او فرشتهٔ شریری است که برای یَهُوَه خدا و عیسی هیچ احترامی قائل نبوده و نیست.‏

اَعمال فاسد انسان‌ها گواهی است بر وجود شیطان ابلیس.‏ در حالی که بسیاری از انسان‌ها از گرسنگی رو به مرگند،‏ ملت‌ها اجازه می‌دهند که مازاد مواد غذایی‌شان فاسد گردد.‏ آن‌ها در پی جمع کردن سلاح‌های شیمیایی و اتمی هستند تا یکدیگر را نابود کنند و همواره محیط زیست را آلوده می‌سازند.‏ اکثر مردم تشخیص نمی‌دهند که پشت این اَعمال مخرّب چه کسی است.‏

کتاب مقدّس آشکار می‌سازد که شیطان ذهن مردم را کور کرده است.‏ (‏۲قُرِنتیان ۴:‏۴‏)‏ شیطان برای فریب دادن مردم از سازمانی استفاده می‌کند که از چشم بشر پنهان است.‏ او «رئیس دیوها» یعنی فرشتگان شریر است.‏ (‏متّیٰ ۱۲:‏۲۴‏)‏ همان طور که رئیس سازمانی تبهکار می‌تواند بدون آشکار کردن هویت خود با رهبریِ سازمانش به تبهکاری بپردازد،‏ شیطان نیز از سازمان نامرئی خود که از فرشتگان شریر متشکل شده است استفاده می‌کند تا بر انسان‌ها نفوذ داشته باشد.‏

حقیقتاً باید قدردان باشیم که کتاب مقدّس از هویت اصلی ابلیس و سازمانش پرده برمی‌دارد!‏ پس دانش کتاب مقدّس به ما کمک می‌کند تا جلوی نفوذ ابلیس را بگیریم.‏ کتاب مقدّس هشدار می‌دهد:‏ «خدا را اطاعت نمایید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد.‏» —‏ یعقوب ۴:‏۷‏.‏