مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

‏«وقتِ معین» نزدیک است

‏«وقتِ معین» نزدیک است

 ‏«وقتِ معین» نزدیک است

شاگردان عیسی همچون حَبَقُّوق پیامبر مشتاق بودند تا پایان مصیبت‌ها را ببینند.‏ وقتی متوجه شدند که حکومت خدا برای حل مشکلات بشر چه کارهایی انجام می‌دهد از عیسی چنین سؤال کردند:‏ «به ما بگو این وقایع کِی روی خواهد داد و نشانهٔ آمدن تو [به عنوان پادشاه] و پایان این عصر چیست؟‏» (‏متّیٰ ۲۴:‏۳‏،‏ ه‍ن‏)‏ عیسی در پاسخ به آنان گفت فقط یَهُوَه خدا از زمان دقیق تسلّط این حکومت بر زمین آگاه است.‏ (‏متّیٰ ۲۴:‏۳۶؛‏ مَرقُس ۱۳:‏۳۲‏)‏ با این حال،‏ عیسی و دیگر پیامبران وقایعی را پیشگویی کردند که نشان‌دهندهٔ نزدیکی حکومت خداست.‏ —‏ به کادر سمت چپ مراجعه شود.‏

حقیقتاً که هرروزه شاهد چنین وقایعی هستیم!‏ عیسی همچنین پیشگویی کرد که در سراسر جهان کتاب مقدّس آموزش داده خواهد شد.‏ او گفت:‏ «به این بشارتِ ملکوت در تمام عالَم موعظه خواهد شد تا بر جمیع امّت‌ها شهادتی شود؛‏ آنگاه انتها خواهد رسید.‏» —‏ متّیٰ ۲۴:‏۱۴‏.‏

امروزه چنین فعالیتی در سطح جهان صورت می‌گیرد.‏ بیش از هفت میلیون شاهد یَهُوَه در ۲۳۶ کشور در بارهٔ حکومت خدا به مردم تعلیم می‌دهند.‏ آن‌ها به مردم کمک می‌کنند تا مطابق با معیارهای خدای مهربان زندگی کنند.‏ شما را تشویق می‌کنیم تا در بارهٔ حکومت خدا اطلاعات بیشتری کسب کنید.‏ بدین شکل امید واقعی را برای زندگی ابدی در دنیای بدون درد و رنج به دست خواهید آورد.‏

‏[کادر در صفحهٔ ٨]‏

آیاتی که به روزهای آخر اشاره می‌کند

متّیٰ ۲۴:‏۶،‏ ۷؛‏ مکاشفه ۶:‏۴

‏• جنگ‌های بی‌سابقه

متّیٰ ۲۴:‏۷؛‏ مَرقُس ۱۳:‏۸

‏• زمین‌لرزه‌های عظیم

‏• قحطی‌ها

لوقا ۲۱:‏۱۱؛‏ مکاشفه ۶:‏۸

‏• بیماری‌های واگیردار

متّیٰ ۲۴:‏۱۲

‏• افزایش بی‌قانونی

‏• سرد شدن محبت

مکاشفه ۱۱:‏۱۸

‏• به تباهی کشیده شدن زمین

۲تیموتاؤس ۳:‏۲

‏• طمّاع و پول‌دوست

‏• نامطیع والدین

‏• خودپرست

۲تیموتاؤس ۳:‏۳

‏• بی‌عاطفه

‏• کینه‌دل و ناسازگار

‏• ناپرهیزکار

‏• نفرت از نیکویی

۲تیموتاؤس ۳:‏۴

‏• دوست داشتن عشرت بیشتر از خدا

۲تیموتاؤس ۳:‏۵

‏• ادعای ریاکاران بسیاری به مسیحی بودن

متّیٰ ۲۴:‏۵،‏ ۱۱؛‏ مَرقُس ۱۳:‏۶

‏• ظهور بسیاری از پیامبران دروغین

متّیٰ ۲۴:‏۹؛‏ لوقا ۲۱:‏۱۲

‏• اذیت و آزار مسیحیان حقیقی

متّیٰ ۲۴:‏۳۹

‏• بی‌اعتنایی انسان‌ها به هشدارهای کتاب مقدّس

‏[تصویر در صفحهٔ ٨]‏

در تمام جهان شاهدان یَهُوَه به مردم در بارهٔ حکومت خدا تعلیم می‌دهند