مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتابی باستانی که تا به امروز باقی مانده است

کتابی باستانی که تا به امروز باقی مانده است

 کتابی باستانی که تا به امروز باقی مانده است

کتاب مقدّس در طول تاریخ بیش از هر کتاب دیگری توزیع شده است و انتشار آن تخمیناً به ۴٬۸ میلیارد نسخه رسیده است.‏ فقط در سال ۲۰۰۷ بیش از ۶۴٬۶۰۰٬۰۰۰ نسخه تولید شده است.‏ در همان سال،‏ انتشار پرفروش‌ترین کتاب داستانی در اوّلین چاپ ۱۲ میلیون نسخه بوده است.‏

کتاب مقدّس در طی تاریخ از میان خطرات بزرگی عبور کرده است.‏ این کتاب بارها توقیف و سوزانده شده است.‏ همچنین مترجمان آن اغلب سرکوب و کشته شده‌اند.‏ مخالفت‌های شدید تهدیدی برای کتاب مقدّس بوده است اما خطری دیگر نیز آن را تهدید کرده است.‏ چه خطری؟‏ پوسیدگی تدریجی!‏

کتاب مقدّس مجموعه‌ای از ۶۶ کتاب الهام‌شده است.‏ اوّلین کتاب‌های آن بیش از ۳۰۰۰ سال پیش نوشته و جمع‌آوری شده است.‏ نگارندگان و نسخه‌برداران،‏ این کتاب را بر موادی ناپایدار از قبیل کاغذ پاپیروس و چرم نگاشته‌اند.‏ تا کنون هیچ یک از نسخه‌های اصلی یافت نشده است.‏ اما هزاران رونوشت قدیمی کتاب مقدّس از دل خاک بیرون کشیده شده‌اند؛‏ برخی از این یافته‌ها،‏ بخش کوچک و برخی نیز بخش بزرگی از این مجموعه بوده است.‏ برای مثال،‏ قدمت تکه‌ای از انجیل یوحنّا به چندین دهه بعد از نوشتهٔ اصلی آن برمی‌گردد.‏

چرا بقای نسخه‌های کتاب مقدّس تا به امروز قابل توجه است؟‏ کتاب مقدّسی که امروزه در اختیار داریم تا چه حد با آنچه نگارندگان کتاب مقدّس نگاشته‌اند تطابق دارد؟‏

چه بر سر متون تاریخی دیگر آمده است؟‏

بقای کتاب مقدّس بسیار استثنایی است چرا که بسیاری از متن‌های تاریخی دنیا باقی نمانده است.‏ برای مثال،‏ مردم فینیقیه طی هزارهٔ قبل از میلاد همسایهٔ اسرائیلیان بودند.‏ این تاجران دریایی،‏ سیستم الفبای فنیقی را در سراسر نواحی دریای مدیترانه گسترش دادند.‏ آن‌ها همچنین از تجارت کاغذ پاپیروس با مصریان و یونانیان سود بسیاری بردند.‏ با وجود این،‏ مجلّهٔ نشنال جئوگرافیک بیان می‌کند که «نوشته‌های آن‌ها که اکثراً بر کاغذ پاپیروس بود نابود شده است —‏ بنابراین آنچه از فنیقی‌ها می‌دانیم بر اساس گزارش دشمنان آن‌هاست.‏ طبق گزارشات به دست آمده،‏ فنیقی‌ها ادبیات بسیار غنی‌ای داشتند،‏ اما تمام آن آثار در دوران باستان نابود شده است.‏»‏

در مورد متون مصر باستان چه می‌توان گفت؟‏ خط تصویری که مصریان بر دیوارهای معبد یا مکان‌های دیگر حک یا نقاشی کرده بودند امروزه بسیار مشهور است.‏ همچنین مصریان باستان در ساختن کاغذ پاپیروس شناخته شده‌اند.‏ با این حال،‏ باستان‌شناسی به نام کِنِت اندرسون کیتچن در رابطه با متون مصری بر کاغذ پاپیروس می‌گوید:‏ «تخمین زده شده است که ۹۹ درصد کاغذهای پاپیروس متعلّق به ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد تا دوران یونانی-‏رومی کاملاً از بین رفته است.‏»‏

در مورد متون رومی که بر کاغذ پاپیروس نگاشته‌شده  چه می‌توان گفت؟‏ به مثالی توجه کنید.‏ بر طبق کتابِ «مدارک ارتش روم بر کاغذ پاپیروس» (‏انگل‍.‏)‏ سربازان رومی ظاهراً سه بار در سال حقوق دریافت می‌کردند و حوالهٔ آن بر روی کاغذ پاپیروس گزارش می‌شد.‏ تخمین زده شده است که طی ۳۰۰ سال،‏ از زمان حکومت آوگوستوس،‏ سزار روم (‏۲۷ ق.‏م.‏-‏۱۴ م.‏)‏ تا حکومت دیوکلِتیانوس،‏ امپراتور روم (‏۲۸۴-‏۳۰۵ م.‏)‏ حدود ۲۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ حواله نوشته شده باشد.‏ از این حواله‌ها چه تعدادی باقی مانده است؟‏ فقط دو برگه از آن‌ها باقی مانده است که هنوز خوانا می‌باشد.‏

چرا فقط تعداد کمی از این متون تاریخی باقی مانده است؟‏ مواد ناپایدار مانند کاغذ پاپیروس و چرم در مناطق مرطوب به سرعت پوسیده می‌شود.‏ در آنکِر بایبِل دیکشنری آمده است:‏ «وضعیت آب و هوا باعث می‌شد که مدارک پاپیروس آن زمان [هزارهٔ قبل از میلاد] پایدار نماند.‏ فقط مدارکی محفوظ می‌ماند که در صحرای خشک و در غار یا پناهگاهی بوده باشد.‏»‏

در بارهٔ متون کتاب مقدّس چه می‌توان گفت؟‏

کتاب‌های اصلی کتاب مقدّس نیز بر روی موادی نوشته شده‌اند که فنیقی‌ها،‏ مصریان و رومیان استفاده می‌کردند.‏ پس چرا متون کتاب مقدّس محفوظ مانده است؟‏ پرفسور جِیمز کوگِل یک دلیل آن را مطرح می‌کند.‏ او می‌گوید که متن کتاب مقدّس از روی نسخه‌های اصلی «بارها و بارها نسخه‌برداری شده است،‏ حتی در دورانی که کتاب مقدّس نگاشته می‌شد.‏»‏

آیا مقایسهٔ ترجمه‌های جدید کتاب مقدّس با متون باستانی آن،‏ فرقی دیده می‌شود؟‏ پرفسور هولیو تربویه بَرِرا عضو تیم کارشناسانی است که مسئول تحقیق و انتشار متون باستانی معروف به طومارهای دریای مرده می‌باشد.‏ او گفت:‏ «انتقال متن عبرانی کتاب مقدّس به طور چشمگیری دقیق صورت گرفته است که هیچ یک از ادبیات کلاسیک یونانی و لاتین را نمی‌شود با آن مقایسه کرد.‏» فرِدریک بروس،‏ محقق بنام می‌گوید:‏ «شواهد بیشتری برای متون عهد جدید موجود است تا برای ادبیات کلاسیک یونانی و رومی‌ای که هیچ کس درستی آن‌ها را زیر سؤال نمی‌برد.‏» او در ادامهٔ سخن خود می‌گوید:‏ «اگر عهد جدید مجموعه‌ای از کتاب‌های غیرمذهبی بود کسی در مورد صحّت آن شک نمی‌کرد.‏» کتاب مقدّس حقیقتاً کتاب بی‌نظیری است.‏ آیا برای خواندن آن وقت می‌گذارید؟‏ —‏ ۱پِطْرُس ۱:‏۲۴،‏ ۲۵‏.‏

‏[ت‍نکتهٔ برجسته‌شده در صفحهٔ ١٣]‏

‏«انتقال متن عبرانی کتاب مقدّس به طور چشمگیری دقیق صورت گرفته است که هیچ یک از ادبیات کلاسیک یونانی و لاتین را نمی‌شود با آن مقایسه کرد.‏» —‏ پرفسور هولیو تربویه بَرِرا

‏[تصاویر در صفحهٔ ١۴]‏

امروزه تقریباً ۶۰۰۰ دست‌نوشتهٔ متون عبرانی یا عهد قدیم و تقریباً ۵۰۰۰ دست‌نوشتهٔ متون یونانی یا عهد جدید موجود است

‏[سطرهای اعتبار]‏

Left: Todd Bolen/​Bible Places.com; right: Shrine of the Book, Israel Museum, Jerusalem

‏[صاحب امتیاز تصویر ١۳]‏

From the book The Parallel Bible, The Holy Bible, 1885