مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

حکومتی که مشکلات را از میان می‌برد

صلحی که پایان نخواهد داشت

صلحی که پایان نخواهد داشت

سازمان ملل متحد ایدهٔ «شهروندی جهانی» را ترویج می‌دهد.‏ اهداف این سازمان شامل توسعهٔ مشارکت جهانی،‏ حفظ حقوق بشر و محافظت از محیط‌زیست و سیّارهٔ ماست.‏ در فصلنامهٔ شرح وقایع سازمان ملل * ماهر ناصر،‏ دلیل نیاز شهروندی جهانی را چنین بیان می‌کند:‏ «تغییرات اقلیمی،‏ جرایم سازمان‌یافته،‏ افزایش نابرابری‌ها،‏ مهاجرت‌های جمعی،‏ تروریسم جهانی،‏ بیماری‌های واگیردار» و مشکلاتی مشابه به مرز و بوم خاصّی محدود نمی‌شود.‏

برخی حتی ایده‌ای فراتر از این داشته‌اند و خواهان حکومتی جهانی بوده‌اند.‏ از جمله فیلسوف،‏ شاعر و سیاستمدار ایتالیایی دانته (‏۱۳۲۱-‏۱۲۶۵)‏ و فیزیکدان معروف آلبرت اینشتین (‏۱۹۵۵-‏۱۸۷۹)‏.‏ دانته معتقد بود در دنیایی که سیاست‌های مختلف در آن چنددستگی ایجاد کرده است،‏ صلحی ماندگار ممکن نیست.‏ او این گفتهٔ عیسی مسیح را نقل‌قول کرد:‏ «هر سلطنتی که در آن تفرقه بیفتد،‏ نابود خواهد شد.‏»—‏لوقا ۱۱:‏۱۷‏.‏

کمی بعد از جنگ جهانی دوم پس از دو بمباران هسته‌ای،‏ اینشتین در نامه‌ای سرگشاده به مجمع عمومی سازمان ملل نوشت:‏ «سازمان ملل باید با پایه‌گذاری حکومتی جهانی،‏ به‌سرعت شرایط ضروری را به منظور امنیت بین‌الملل فراهم کند.‏»‏

اما آیا سیاستمداران و سران چنین حکومت مقتدر و قدرتمندی صلاحیت لازم را خواهند داشت و از فساد و ظلم دور خواهند ماند یا رویه‌ای مشابه دیگر سیاستمداران در پیش خواهند گرفت؟‏ این پرسش‌ها گفتهٔ لرد اَکتون،‏ تاریخ‌نگار بریتانیایی را تداعی می‌کند:‏ «قدرت به فساد می‌انجامد و قدرت مطلق به فساد مطلق.‏»‏

برای این که خانوادهٔ بشری بتواند از صلح و هماهنگی واقعی برخوردار شود باید متحد باشد.‏ اما چگونه می‌توان به این هدف رسید؟‏ آیا اصلاً امکان‌پذیر است؟‏ به گفتهٔ کتاب مقدّس چنین خواهد شد،‏ اما نه از طریق حکومتی جهانی به حکمرانی سیاستمداران فاسد.‏ در واقع خداوند تنها کسی است که حق دارد بر مخلوقاتش حکمرانی کند.‏ او با پایه‌گذاری حکومتی جهانی صلح و امنیت واقعی را برقرار خواهد کرد.‏ این حکومت،‏ چه حکومتی است؟‏ در کتاب مقدّس چنین نامیده شده است:‏ «پادشاهی خدا.‏»—‏لوقا ۴:‏۴۳‏.‏

‏«پادشاهی تو بیاید»‏

عیسی در دعایی که به دعای نمونه معروف است این حکومت را در نظر داشت و چنین دعا کرد:‏ «پادشاهی تو بیاید.‏ خواست تو .‏ .‏ .‏ بر زمین نیز انجام شود.‏» (‏مَتّی ۶:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ بله،‏ می‌توان اطمینان داشت که پادشاهی خدا،‏ خواست خدا را بر زمین اعمال می‌کند،‏ نه خواست انسان‌های خودخواه و تشنهٔ قدرت را.‏

پادشاهی خدا «پادشاهی آسمان‌ها» نیز خوانده شده است.‏ (‏مَتّی ۵:‏۳‏)‏ به چه دلیل؟‏ چون این حکومت از آسمان بر زمین حکمرانی می‌کند.‏ این که حکومتی نه از زمین بلکه از آسمان اعمال قدرت کند،‏ به چه معنی است؟‏ در واقع این حکومتِ جهانی نیازی به پشتیبانی مالی و اقتصادی مردم ندارد.‏ این امر برای تابعین این حکومت چقدر مایهٔ تسلّی و دلگرمی است.‏

همان طور که از واژهٔ «پادشاهی» استنباط می‌شود،‏ حکومت خدا،‏ حکومتی پادشاهی است.‏ پادشاه این حکومت عیسی مسیح است و خداوند چنین منصب و اقتداری به او بخشیده است.‏ کتاب مقدّس در مورد او می‌گوید:‏

  • «سلطنت بر دوش او خواهد بود و .‏ .‏ .‏ افزونی فرمانروایی و صلح او را پایانی نخواهد بود.‏»—‏اِشَعْیا ۹:‏۶،‏ ۷‏.‏

  • «حکومت و جلال و پادشاهی به او داده شد،‏ تا تمامی قومها و ملتها و زبانها او را خدمت کنند.‏ .‏ .‏ .‏ پادشاهی او زایل نخواهد شد.»—‏دانیال ۷:‏۱۴‏.‏

  • «پادشاهی دنیا متعلّق به خداوند ما و مسیح او شده است.‏»—‏مکاشفه ۱۱:‏۱۵‏.‏

دعای عیسی تحقق خواهد یافت و این حکومت پادشاهی کاملاً خواست خدا را بر زمین برقرار خواهد کرد.‏ تحت این حکومت ما انسان‌ها می‌آموزیم که چگونه از سیّاره‌مان مراقبت کنیم تا بار دیگر حیات و طبیعت،‏ سالم و عاری از هر گونه آلودگی شود.‏

از همه فراتر این که پادشاهی خدا تابعینش را آموزش خواهد داد.‏ تمامی آنان معیاری یکسان را خواهند آموخت.‏ هیچ اختلاف و تفرقه‌ای وجود نخواهد داشت.‏ در اِشَعْیا ۱۱:‏۹ آمده است:‏ «هیچ آسیب و ویرانی نخواهد بود،‏ زیرا چنانکه آبها دریا را می‌پوشاند،‏ جهان از شناخت خداوند پر خواهد شد.‏»‏

مردم در سراسر زمین در اتحاد و صلح با یکدیگر خواهند بود،‏ آنچه سازمان ملل قادر به انجامش نبوده است.‏ در مزمور ۳۷:‏۱۱ آمده است که ساکنان زمین از صلح و سلامتی فراوان برخوردار خواهند شد.‏ در آن زمان کلماتی مثل:‏ جنایت،‏ آلودگی،‏ فقر،‏ جنگ در دایرهٔ لغات ما وجود نخواهد داشت.‏ اما چه زمانی چنین خواهد شد؟‏ چه زمانی پادشاهی خدا حکمرانی‌اش را بر کل زمین آغاز خواهد کرد؟‏ چگونه چنین خواهد کرد؟‏ شما چگونه می‌توانید از حکمرانی او بهره برید؟‏ در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.‏

^ UN Chronicle