انجیل مَتّی ۵‏:‏۱‏-‏۴۸

۵  وقتی عیسی آن جمعیت زیاد را دید،‏ از دامنهٔ کوهی بالا رفت و آنجا نشست.‏ بعد شاگردانش پیش او آمدند.‏ ۲  عیسی برای تعلیم دادن به آن‌ها شروع به صحبت کرد و گفت:‏ ۳  ‏«شاد و سعادتمندند کسانی که از نیاز روحانی‌شان آگاهند،‏* چون از برکت‌های پادشاهی خدا بهره‌مند خواهند شد.‏* ۴  ‏«شاد و سعادتمندند کسانی که غمگین و عزادارند،‏ چون آن‌ها دلگرمی و تسلّی پیدا خواهند کرد.‏ ۵  ‏«شاد و سعادتمندند کسانی که خُلق و خوی ملایمی دارند،‏* چون زمین مال آن‌ها خواهد شد.‏* ۶  ‏«شاد و سعادتمندند کسانی که گرسنه و تشنهٔ عدالتند،‏ چون سیر خواهند شد.‏ ۷  ‏«شاد و سعادتمندند کسانی که رحمت و دلسوزی نشان می‌دهند،‏ چون به آن‌ها هم رحمت و دلسوزی نشان داده خواهد شد.‏ ۸  ‏«شاد و سعادتمندند کسانی که دلشان پاک است،‏ چون آن‌ها خدا را خواهند دید.‏* ۹  ‏«شاد و سعادتمندند کسانی که صلحجو هستند،‏ چون آن‌ها فرزندان* خدا نامیده خواهند شد.‏ ۱۰  ‏«شاد و سعادتمندند کسانی که به خاطر کارهای خوب و درستشان آزار می‌بینند،‏ چون از برکت‌های پادشاهی خدا بهره‌مند خواهند شد.‏* ۱۱  ‏«هر وقت مردم به خاطر من به شما توهین می‌کنند،‏ آزار می‌رسانند و از روی بدخواهی دروغ‌های زیاد دربارهٔ شما می‌گویند،‏ شاد باشید.‏ ۱۲  بله،‏ بی‌نهایت شاد و خوشحال باشید،‏ چون پاداشی که خدا برایتان در نظر دارد* خیلی بزرگ است.‏ یادتان باشد که به پیامبران گذشته هم به همین شکل آزار رساندند.‏ ۱۳  ‏«شما در این دنیا مثل نمک هستید.‏* اگر نمک خاصیتش را از دست بدهد،‏ چطور می‌شود خاصیتش را به آن برگرداند؟‏ نمکی که طعم و خاصیت ندارد،‏ به درد هیچ کاری نمی‌خورد.‏ فقط باید آن را دور ریخت تا زیر پای مردم لگدمال شود.‏ ۱۴  ‏«شما نور دنیایید؛‏ مثل شهری هستید که روی کوهی بنا می‌شود و نمی‌توان آن را پنهان کرد.‏ ۱۵  مردم چراغ را روشن نمی‌کنند تا آن را زیر سبد* بگذارند،‏ بلکه آن را روی چراغدان می‌گذارند تا نورش بر همهٔ کسانی که در خانه هستند بتابد.‏ ۱۶  به همین شکل،‏ بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای خوبتان را ببینند و پدر آسمانی‌تان را تمجید کنند.‏ ۱۷  ‏«فکر نکنید که آمده‌ام تا شریعت موسی و نوشته‌های بقیهٔ انبیا را باطل کنم.‏ من نیامده‌ام تا آن‌ها را باطل کنم،‏ بلکه آمده‌ام تا آن‌ها را تکمیل کنم و به تحقق برسانم.‏ ۱۸  مطمئن باشید* که حتی اگر آسمان و زمین هم از بین بروند،‏ هیچ حرف یا نقطه‌ای از شریعت از بین نخواهد رفت تا این که هر چه در آن نوشته شده به تحقق برسد.‏ ۱۹  پس اگر کسی از کوچک‌ترین حکم شریعت سرپیچی کند و به دیگران هم یاد بدهد که این کار را بکنند،‏ از همه کوچک‌تر شمرده می‌شود و برای همین،‏ از برکت‌های پادشاهی خدا* بهره‌مند نخواهد شد.‏* اما کسی که از احکام خدا اطاعت کند و آن‌ها را به دیگران تعلیم دهد،‏ بزرگ شمرده می‌شود و برای همین،‏ از برکت‌های پادشاهی خدا بهره‌مند خواهد شد.‏* ۲۰  این را هم به شما می‌گویم که اگر از عالمان دین و فَریسیان درستکارتر* نباشید،‏ غیرممکن است که بتوانید از برکت‌های پادشاهی خدا بهره‌مند شوید.‏* ۲۱  ‏«شنیده‌اید که در قدیم به مردم گفته می‌شد:‏ ‹قتل نکنید و هر کسی که مرتکب قتل شود،‏ باید در دادگاه جوابگو باشد.‏› ۲۲  اما من به شما می‌گویم که اگر کسی از هم‌ایمانش* خشمگین شود و خشم را از دلش ریشه‌کن نکند،‏ باید در دادگاه جوابگو باشد؛‏ و اگر کسی از روی نفرت به هم‌ایمانش* ناسزا بگوید،‏ باید در دادگاه عالی جوابگو باشد.‏ اما اگر کسی به هم‌ایمانش* بگوید،‏ ‹ای احمق،‏ ای آدم نفرت‌انگیز،‏›‏* خودش را در این خطر می‌اندازد که در آتش درّهٔ هِنّوم* بیفتد.‏ ۲۳  ‏«پس اگر هدیه‌ای داری و می‌خواهی آن را روی مذبح به خدا تقدیم کنی،‏ ولی همان لحظه یادت بیاید که هم‌ایمانت* از دست تو ناراحت است،‏ ۲۴  هدیه‌ات را همان جا جلوی مذبح بگذار و اول برو و با هم‌ایمانت* صلح و آشتی کن و بعد برگرد و هدیه‌ات را تقدیم کن.‏ ۲۵  ‏«اگر کسی از دست تو شکایت کند و تو را به دادگاه بکشد،‏ سعی کن قبل از رسیدن به دادگاه،‏ هر چه زودتر اختلافت را با او حل کنی،‏ وگرنه ممکن است او تو را به قاضی بسپرد و قاضی تو را به مأمور دادگاه تحویل دهد و در نهایت به زندان بیفتی.‏ ۲۶  اگر به زندان افتادی،‏ مطمئن باش که تا ریال آخر* را نپردازی،‏ از زندان آزاد نمی‌شوی.‏ ۲۷  ‏«شنیده‌اید که گفته شده،‏ ‹زنا* نکن.‏› ۲۸  ولی من به شما می‌گویم که اگر کسی طوری به زنی نگاه کند که میل همخواب شدن با او در دلش ایجاد شود،‏* همان لحظه در دلش با او زنا کرده است.‏ ۲۹  پس اگر چشم راستت تو را به گناه می‌کشاند،‏* آن را درآور و دور بینداز،‏ چون بهتر است یکی از اعضای بدنت را از دست بدهی تا این که تمام بدنت به درّهٔ هِنّوم* انداخته شود!‏ ۳۰  اگر دست راستت تو را به گناه می‌کشاند،‏ آن را قطع کن و دور بینداز،‏ چون بهتر است یکی از اعضای بدنت را از دست بدهی تا این که تمام بدنت به درّهٔ هِنّوم* انداخته شود!‏ ۳۱  ‏«به علاوه گفته شده،‏ ‹اگر کسی بخواهد زنش را طلاق دهد،‏ کافیست طلاقنامه‌ای بنویسد و به او بدهد.‏› ۳۲  اما من به شما می‌گویم که اگر کسی زنش را به دلیلی غیر از عمل نامشروع جنسی* طلاق دهد،‏ او را در موقعیتی قرار می‌دهد که ممکن است مرتکب زنا شود؛‏ مردی هم که با آن زن ازدواج کند مرتکب زنا می‌شود.‏ ۳۳  ‏«همچنین شنیده‌اید که در قدیم به مردم گفته می‌شد:‏ ‹قسم دروغ نخورید و به هر قولی که به یَهُوَه* می‌دهید،‏ وفا کنید.‏› ۳۴  اما من به شما می‌گویم که به هیچ وجه قسم نخورید؛‏ نه به آسمان که تخت پادشاهی خداست،‏ ۳۵  و نه به زمین که زیرپایی اوست،‏ و نه به اورشلیم که شهر پادشاه بزرگ* است.‏ ۳۶  به سر خود هم قسم نخورید،‏ چون نمی‌توانید حتی یک تار موی آن را سفید یا سیاه کنید.‏ ۳۷  بلهٔ شما همیشه بله باشد و نَهٔ شما همیشه نَه،‏* چون اگر بیشتر از این چیزی بگویید،‏ تحت تأثیر شیطان* قرار گرفته‌اید.‏ ۳۸  ‏«شنیده‌اید که گفته شده،‏ ‹چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان.‏› ۳۹  ولی من می‌گویم اگر کسی به تو بدی کند،‏ با او درگیر نشو؛‏* حتی اگر کسی به طرف راست صورتت سیلی بزند،‏ طرف چپ را هم جلو ببر تا به آن سیلی بزند.‏ ۴۰  اگر کسی برای گرفتن پیراهنت تو را به دادگاه بکشاند،‏ ردایت را هم به او بده.‏ ۴۱  اگر کسی* تو را مجبور کند که برای حمل بارش یک کیلومتر* با او بروی،‏ دو کیلومتر با او برو.‏ ۴۲  اگر کسی از تو چیزی خواست،‏ به او بده؛‏ و اگر از تو قرض خواست،‏ او را دست خالی روانه نکن.‏ ۴۳  ‏«شنیده‌اید که گفته شده،‏ ‹باید به همسایه‌ات* محبت کنی و از دشمنت نفرت داشته باشی.‏› ۴۴  ولی من به شما می‌گویم،‏ همیشه به دشمنانتان محبت کنید و از دعا کردن برای کسانی که به شما آزار می‌رسانند دست نکشید.‏ ۴۵  با این کارها نشان می‌دهید که فرزندان* پدر آسمانی‌تان هستید،‏ چون او آفتابش را بر همه می‌تاباند،‏ چه بر خوبان،‏ چه بر شریران؛‏ او بارانش را هم بر همه می‌باراند،‏ چه بر درستکاران،‏ چه بر بدکاران.‏ ۴۶  اگر فقط به کسانی محبت کنید که به شما محبت می‌کنند،‏ آیا لایق هستید که از خدا پاداش بگیرید؟‏ مگر مأموران مالیات همین کار را نمی‌کنند؟‏ ۴۷  اگر فقط به دوستان* خودتان سلام کنید،‏ آیا کار فوق‌العاده‌ای کرده‌اید؟‏ مگر ملت‌های دیگر همین کار را نمی‌کنند؟‏ ۴۸  پس در ابراز محبت،‏ کامل باشید،‏* درست همان طور که پدر آسمانی‌تان کامل است.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «کسانی که می‌دانند به خدا نیاز دارند.‏» تحت‌اللفظی:‏ «کسانی که گدای روحند.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «چون پادشاهی آسمان‌ها به آن‌ها تعلّق دارد.‏»‏
یا:‏ «فروتن هستند.‏»‏
یا:‏ «زمین را به ارث خواهند برد.‏»‏
فعل «دیدن» گاهی به معنی شناختن و درک کردن هم است.‏ با یوحنا ۱۴:‏۹ مقایسه شود.‏
تحت‌اللفظی:‏ «پسران.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «چون پادشاهی آسمان‌ها به آن‌ها تعلّق دارد.‏»‏
یا:‏ «پاداشی که در آسمان برایتان در نظر گرفته شده.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «شما نمک زمین هستید.‏»‏
منظور سبد یا پیمانه‌ای برای اندازه‌گیری محصولات خشک،‏ از قبیل غلات است.‏
یا:‏ «آمین،‏ به شما می‌گویم.‏» عیسی بارها از این عبارت استفاده کرد تا نشان دهد گفته‌هایش کاملاً درست است.‏
تحت‌اللفظی:‏ «پادشاهی آسمان‌ها.‏»‏
یا:‏ «نسبت به پادشاهی خدا کوچک‌ترین شمرده خواهد شد.‏»‏
یا:‏ «نسبت به پادشاهی خدا بزرگ شمرده خواهد شد.‏»‏
یا:‏ «عادل‌تر.‏»‏
یا:‏ «به پادشاهی خدا وارد شوید.‏»‏
مکانی برای سوزاندن زباله‌ها در بیرون شهر اورشلیم؛‏ رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «بی‌فایده.‏» کسی که این اصطلاح را به کار می‌بُرد،‏ در واقع به مخاطبش می‌گفت که بی‌حیثیت است و به ضدّ خدا سرکشی کرده است.‏
تحت‌اللفظی:‏ «برادرش.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «برادرش.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «برادرش.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «برادرت.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «برادرت.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «آخرین کُدرانتِس.‏» رجوع به ضمیمهٔ ب۱۴.‏
منظور خیانت به همسر است.‏
یا:‏ «شهوت در دلش به وجود آید.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «باعث لغزشت می‌شود.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
رجوع به واژه‌نامه:‏ «کارهای نامشروع جنسی.‏»‏
رجوع به ضمیمهٔ الف۵.‏
منظور از «پادشاه بزرگ» خداست.‏
منظور این است که به هر چه می‌گویید پای‌بند باشید و همیشه حقیقت را بگویید.‏
یا:‏ «آن شریر.‏»‏
یا:‏ «با او مقابله نکن.‏»‏
منظور کسی است که اختیاراتی داشت.‏
یا:‏ «میل.‏» منظور میل رومی است که در آن زمان ۱۴۷۹ متر بود.‏
یا:‏ «همنوعت.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «پسران.‏»‏
یا:‏ «برادران.‏»‏
یا:‏ «محبتتان را به طور کامل نشان دهید.‏»‏