مَتّی ۵‏:‏۱‏-‏۴۸

 • موعظهٔ بالای کوه ‏(‏۱-‏۴۸‏)‏

  • شروع تعالیم عیسی در بالای کوه ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • نُه نکته در مورد سعادت ‏(‏۳-‏۱۲‏)‏

  • نمک و نور ‏(‏۱۳-‏۱۶‏)‏

  • آمدن عیسی برای به تحقق رساندن شریعت ‏(‏۱۷-‏۲۰‏)‏

  • پند در خصوص خشم ‏(‏۲۱-‏۲۶‏)‏‏،‏ زنا ‏(‏۲۷-‏۳۰‏)‏‏،‏ طلاق ‏(‏۳۱،‏ ۳۲‏)‏‏،‏ سوگند ‏(‏۳۳-‏۳۷‏)‏‏،‏ انتقام ‏(‏۳۸-‏۴۲‏)‏‏،‏ محبت به دشمنان ‏(‏۴۳-‏۴۸‏)‏

۵  عیسی چون آن جمعیت بزرگ را دید از دامنهٔ کوه بالا رفت و در آنجا نشست.‏ سپس شاگردانش نزد او آمدند.‏ ۲  آنگاه عیسی لب به سخن گشود و شروع به تعلیم آنان کرد و گفت:‏ ۳  ‏«خوشا به حال کسانی که به نیاز روحانی خود آگاهند؛‏* زیرا پادشاهی آسمان‌ها* به آنان تعلّق دارد.‏ ۴  ‏«خوشا به حال ماتم‌دیدگان؛‏ زیرا تسلّی خواهند یافت.‏ ۵  ‏«خوشا به حال کسانی که خُلق و خویی ملایم دارند؛‏* زیرا زمین را به میراث خواهند برد.‏ ۶  ‏«خوشا به حال آنان که گرسنه و تشنهٔ عدالتند؛‏* زیرا سیر خواهند شد.‏ ۷  ‏«خوشا به حال رحیمان؛‏ زیرا به آنان رحم خواهد شد.‏ ۸  ‏«خوشا به حال آنان که دلی پاک دارند؛‏ زیرا خدا را خواهند دید.‏ ۹  ‏«خوشا به حال آنان که برای برقراری صلح می‌کوشند؛‏* زیرا فرزندان* خدا خوانده خواهند شد.‏ ۱۰  ‏«خوشا به حال آنان که به سبب درستکاری آزار دیده‌اند؛‏ زیرا پادشاهی آسمان‌ها به آنان تعلّق دارد.‏ ۱۱  ‏«خوشا به حال شما،‏ وقتی مردم به خاطر من به شما ناسزا گویند،‏ به شما آزار رسانند و انواع دروغ‌های بدخواهانه علیه‌تان به زبان آورند.‏ ۱۲  آنان به پیامبرانِ پیش از شما نیز اینچنین آزار رساندند.‏ پس شاد باشید و وجد نمایید؛‏ زیرا پاداشتان نزد خدا* عظیم است.‏ ۱۳  ‏«شما نمک دنیایید.‏* حال اگر نمک خاصیتش را از دست دهد،‏ چگونه می‌توان خاصیتش را به آن بازگرداند؟‏ آن دیگر برای هیچ کاری قابل استفاده نخواهد بود،‏ جز برای بیرون ریختن تا پایمال مردم شود.‏ ۱۴  ‏«شما نور دنیایید.‏ نمی‌توان شهری را که بر کوه واقع است،‏ پنهان کرد.‏ ۱۵  چراغ را نمی‌افروزند که زیر سرپوش* قرار دهند،‏ بلکه آن را روی پایه می‌گذارند تا نورش بر همهٔ اهالی خانه بتابد.‏ ۱۶  به همین ترتیب،‏ شما نیز بگذارید نورتان بر مردم بتابد تا کارهای نیکتان را ببینند و پدر آسمانی شما را تمجید کنند.‏ ۱۷  ‏«فکر نکنید آمده‌ام تا شریعت یا نوشته‌های انبیا را فسخ کنم.‏ من نیامده‌ام تا آن‌ها را فسخ کنم،‏ بلکه آمده‌ام تا آن‌ها را به تحقق رسانم.‏ ۱۸  به‌راستی* به شما می‌گویم،‏ حتی اگر آسمان و زمین هم از میان برود،‏ یک نقطه یا یک حرف شریعت از میان نخواهد رفت،‏ بلکه همه به تحقق خواهد رسید.‏ ۱۹  پس،‏ هر که یکی از کوچک‌ترینِ این احکام را زیر پا گذارد و به دیگران نیز تعلیم دهد که چنان کنند،‏ لایق وارد شدن به پادشاهی آسمان‌ها نخواهد بود.‏* اما هر که این احکام را به جا آورد و تعلیم دهد،‏ لایق وارد شدن به پادشاهی آسمان‌ها خواهد بود؛‏* ۲۰  زیرا به شما می‌گویم که اگر از علمای دین و فَریسیان درستکارتر* نباشید،‏ به هیچ وجه وارد پادشاهی آسمان‌ها نخواهید شد.‏ ۲۱  ‏«شنیده‌اید که در ایّام گذشته به مردم گفته شده بود:‏ ‹قتل مکن و هر که قتل کند در محکمه پاسخگو خواهد بود.‏› ۲۲  اما من به شما می‌گویم،‏ هر که از برادر خود خشمگین شود و خشم را در دل خود نگاه دارد،‏ در محکمه پاسخگو خواهد بود؛‏ هر که به برادر خود سخنی اهانت‌آمیز* گوید،‏ باید در شورای عالی* جوابگو باشد و هر که برادر خود را ‹ابله فرومایه!‏›‏* بخواند در معرض افتادن در آتش درّهٔ هِنّوم* خواهد بود.‏ ۲۳  ‏«پس اگر هدیهٔ خود را به مذبح بیاوری و در آنجا به یاد آوری که برادرت از تو آزرده‌خاطر است،‏ ۲۴  هدیه‌ات را در مقابل مذبح رها کن و نخست برو و با برادرت صلح نما و سپس،‏ بازگشته هدیه‌ات را تقدیم کن.‏ ۲۵  ‏«اختلافت را با شاکی خود،‏ پیش از رسیدن به محکمه تا هنوز فرصت باقی است،‏ حل کن؛‏ مبادا شاکی قضاوت را به قاضی بسپارد،‏ قاضی تو را به دست مأمور محکمه دهد و به زندان افکنده شوی.‏ ۲۶  به‌راستی به تو می‌گویم تا پشیزِ* آخر را نپردازی،‏ یقیناً از زندان آزاد نخواهی شد.‏ ۲۷  ‏«شنیده‌اید که گفته شده بود:‏ ‹زنا* مکن.‏› ۲۸  اما من به شما می‌گویم هر که به گونه‌ای به زنی چشم بدوزد که شهوت در دلش برانگیخته شود،‏ همان دم در دل خود با او زنا کرده است.‏ ۲۹  پس،‏ اگر چشم راستت باعث لغزشت می‌شود،‏ آن را درآور و دور انداز؛‏ زیرا برایت بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا این که تمام بدنت به درّهٔ هِنّوم* افکنده شود.‏ ۳۰  همچنین اگر دست راستت باعث لغزشت می‌شود،‏ آن را قطع کن و به دور انداز؛‏ زیرا برایت بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا این که تمام بدنت به درّهٔ هِنّوم* انداخته شود.‏ ۳۱  ‏«همچنین گفته شده بود:‏ ‹هر که زن خود را طلاق دهد باید به او طلاق‌نامه‌ای بدهد.‏› ۳۲  اما من به شما می‌گویم هر که زن خود را به دلیلی غیر از عمل نامشروع جنسی* طلاق دهد،‏ او را در موقعیتی قرار می‌دهد که ممکن است مرتکب زنا شود و هر که با چنین زنی ازدواج کند،‏ زنا می‌کند.‏ ۳۳  ‏«همچنین شنیده‌اید که در ایّام گذشته به مردم گفته شده بود:‏ ‹به سوگند خود عمل کن و به نذرهای خود به یَهُوَه* پای‌بند باش.‏› ۳۴  اما من به شما می‌گویم،‏ ابداً سوگند مخورید،‏ نه به آسمان؛‏ زیرا تخت خداست،‏ ۳۵  نه به زمین؛‏ زیرا کرسی زیر پای اوست و نه به اورشلیم؛‏ زیرا شهر پادشاه بزرگ است.‏ ۳۶  به سر خود نیز سوگند مخورید؛‏ زیرا نمی‌توانید یک تار موی آن را سفید یا سیاه کنید.‏ ۳۷  بله‌تان فقط بله و نَه‌تان فقط نه باشد؛‏* چون سخنی بیش از این،‏ از آن شریر* است.‏ ۳۸  ‏«شنیده‌اید که گفته شده بود:‏ ‹چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان.‏› ۳۹  اما من به شما می‌گویم،‏ با آدم شرور مقابله مکن،‏ بلکه اگر کسی به گونهٔ راست تو سیلی زد،‏ گونهٔ دیگرت را هم به سوی او آور.‏* ۴۰  اگر شخصی می‌خواهد تو را برای گرفتن جامه‌ات* به محکمه بکشاند،‏ ردای خود را هم به او بده.‏ ۴۱  اگر مأموری تو را وادار کند که برای خدمتی یک کیلومتر* بروی،‏ دو کیلومتر با او برو.‏ ۴۲  اگر کسی از تو چیزی خواهد،‏ به او عطا کن و اگر کسی از تو قرضی* بخواهد،‏ از وی روی مگردان.‏ ۴۳  ‏«شنیده‌اید که گفته شده بود:‏ ‹همسایه‌ات* را محبت کن و از دشمنت نفرت داشته باش.‏› ۴۴  اما من به شما می‌گویم،‏ دشمنان خود را محبت نمایید و برای کسانی که آزارتان می‌دهند،‏ دعا کنید ۴۵  تا فرزندان* پدر آسمانی خود باشید؛‏ زیرا او آفتابش را بر انسان‌های بد و خوب می‌تاباند و بارانش را بر انسان‌های درستکار* و بدکار می‌باراند؛‏ ۴۶  زیرا اگر فقط به کسانی محبت کنید که به شما محبت می‌کنند،‏ آیا لایق پاداش هستید؟‏ آیا خراجگیران نیز چنین نمی‌کنند؟‏ ۴۷  اگر فقط به برادرانتان سلام گویید،‏ آیا کار فوق‌العاده‌ای کرده‌اید؟‏ آیا قوم‌های دیگر نیز چنین نمی‌کنند؟‏ ۴۸  پس شما اینچنین کامل باشید،‏ همان طور که پدر آسمانی شما کامل است.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «کسانی که به نیاز خود به هدایت الٰهی آگاهند»؛‏ تحت‌اللفظی:‏ «کسانی که گدای روحند».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «پادشاهی خدا».‏
یا:‏ «کسانی که فروتنند».‏
یا:‏ «آنانی که گرسنه و تشنهٔ به جا آوردن خواست خدا هستند».‏
یا:‏ «خوشا به حال صلح‌جویان».‏
تحت‌اللفظی:‏ «پسران».‏
‏«نزد خدا» تحت‌اللفظی:‏ «در آسمان‌ها».‏
تحت‌اللفظی:‏ «زمین هستید».‏
در اینجا منظور سبد یا پیمانه‌ای است که برای اندازه‌گیری مقدار محصولات خشک،‏ مثل غلات استفاده می‌شد.‏
تحت‌اللفظی:‏ «آمین»؛‏ به یونانی آمِن؛‏ عیسی بارها این واژه را برای تأکید بر درستی مطلق و اعتبار کامل کلامش به کار برده است.‏
‏«لایق وارد شدن به پادشاهی آسمان‌ها نخواهد بود» تحت‌اللفظی:‏ «در پادشاهی آسمان‌ها کوچک‌ترین خوانده خواهد شد».‏
‏«لایق وارد شدن به پادشاهی آسمان‌ها خواهد بود» تحت‌اللفظی:‏ «در پادشاهی آسمان‌ها بزرگ خوانده خواهد شد».‏
یا:‏ «عادل‌تر».‏
به یونانی راکا؛‏ مشتق‌شده از واژه‌ای عبری به معنی تهی‌مغز است.‏
منظور سَنهِدرین یهودی است.‏
به یونانی مُره؛‏ به کار بردن این اصطلاح،‏ مخاطب را فاقد حیثیت و سرکش بر ضدّ خدا معرفی می‌کرد.‏
مکانی برای سوزاندن زباله‌ها در خارج شهر اورشلیم؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏.‏
به یونانی کُدرانتِس؛‏ سکه‌ای با ارزشِ بسیار ناچیز.‏
منظور خیانت به همسر است.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
به یونانی پُرنیا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
منظور این است که به آنچه می‌گویید پای‌بند باشید یا حقیقت را بگویید.‏
منظور شیطان است.‏
مقصود از سیلی بر گونه زدن،‏ توهین به شخص یا تحریک کردن او به دعواست.‏
یا:‏ «جامهٔ زیرینت».‏
یا:‏ «میل»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «میل».‏
منظور قرض دادن بدون بهره است.‏
‏«همسایه» ترجمهٔ واژه‌ای یونانی است که به مفهوم همنوع نیز می‌باشد.‏
تحت‌اللفظی:‏ «پسران».‏
یا:‏ «عادل».‏