اِشَعْیا ۱۱‏:‏۱‏-‏۱۶

  • حکومت عادلانهٔ شاخه‌ای از کُندهٔ یَسا ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

    • گرگ کنار برّه می‌نشیند ‏(‏۶‏)‏

    • زمین از دانش در مورد خدا پر می‌شود ‏(‏۹‏)‏

  • جمع‌آوری باقی‌ماندگان ‏(‏۱۱-‏۱۶‏)‏

۱۱  شاخه‌ای از کُندهٔ یَسا رشد خواهد کرد،‏و جوانه‌ای از ریشهٔ او میوه می‌دهد.‏ ۲  او از روح یَهُوَه پر خواهد شد.‏این روح به او حکمت و فهم،‏و توانایی هدایت و قدرت و دانش خواهد داد،‏و در او احترام به یَهُوَه* ایجاد خواهد کرد.‏ ۳  احترام به یَهُوَه* برایش لذّت‌بخش خواهد بود.‏ او کسی را از روی ظاهر قضاوت نخواهد کرد،‏و کسی را از روی حرف‌های دیگران تأدیب نخواهد کرد.‏ ۴  او فقیران و بیچارگان را با انصاف قضاوت خواهد کرد،‏و فروتنان را با عدالت تأدیب خواهد کرد.‏ او با سخنانش ساکنان زمین را مجازات می‌کند؛‏ سخنانی که مثل چوب تنبیه از دهانش بیرون می‌آید.‏او شریران را با نفس* دهان خود خواهد کشت.‏ ۵  عدالت و وفاداری،‏ او را قوی و استوار خواهد کرد،‏مثل کمربندی که به کمر بسته شده است.‏ ۶  گرگ کنار برّه خواهد نشست،‏*و پلنگ کنار بزغاله دراز خواهد کشید.‏گاو* و گوساله و شیر* با هم راه خواهند رفت،‏*و پسر بچه‌ای آن‌ها را هدایت خواهد کرد.‏ ۷  گاو و خرس در کنار هم غذا خواهند خورد،‏و بچه‌هایشان کنار هم خواهند خوابید.‏ شیر هم مثل گاو علف خواهد خورد.‏ ۸  بچهٔ شیرخواره کنار لانهٔ مار کبرا بازی خواهد کرد،‏و بچه‌ای که از شیر گرفته شده،‏ دست روی لانهٔ افعی خواهد گذاشت.‏ ۹  هیچ کدام از این‌ها خطری در کوه مقدّس من ایجاد نخواهند کرد و خرابی به بار نمی‌آورند،‏چون همان طور که دریا پر از آب است،‏تمام زمین از دانش در مورد یَهُوَه پر خواهد شد.‏ ۱۰  در آن روز ریشهٔ یَسا علامتی* برای مردم می‌شود.‏ ملت‌ها برای راهنمایی پیش او خواهند رفت،‏*و مکان سکونت* او باشکوه خواهد شد.‏ ۱۱  در آن روز یَهُوَه بار دیگر،‏ یعنی برای بار دوم دستش را دراز خواهد کرد تا قدرتش را نشان دهد و کسانی را که از قومش باقی مانده‌اند از آشور،‏ مصر،‏ فَتروس،‏ کوش،‏ عیلام،‏ شِنعار،‏* حَمات و همهٔ جزیره‌ها برگرداند.‏ ۱۲  او علامتی* برای ملت‌ها بلند خواهد کرد و اسرائیلیانی را که تبعید شده‌اند و یهودیانی را که پراکنده شده‌اند،‏ از چهار گوشهٔ زمین جمع خواهد کرد.‏ ۱۳  آن وقت،‏ اِفرایِم دست از حسادت برمی‌دارد،‏و دشمنان یهودا از بین خواهند رفت.‏ اِفرایِم دیگر به یهودا حسادت نمی‌کند؛‏یهودا هم دیگر با اِفرایِم دشمنی نمی‌کند.‏ ۱۴  آن‌ها برای حمله به فلسطی‌ها با سرعت از بالای کوه‌ها به طرف غرب خواهند رفت.‏هر دو با هم قوم‌های طرف شرق را غارت می‌کنند،‏ اَدومیان و موآبیان را شکست می‌دهند،‏و عَمّونیان را تحت سلطهٔ خود درمی‌آورند.‏ ۱۵  یَهُوَه خلیج دریای مصر را باز خواهد کرد.‏*او دستش را به طرف رود فُرات بلند می‌کند،‏ و با نَفَس* سوزانش آب هفت شاخهٔ رود فُرات را خشک خواهد کرد،‏*تا قوم بتوانند با صندل از آن بگذرند.‏ ۱۶  همان طور که او برای بیرون آوردن اسرائیلیان از مصر شاهراهی باز کرد،‏برای برگرداندن باقی‌ماندهٔ قومش از آشور هم شاهراهی باز خواهد کرد.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «ترس از یَهُوَه داشته باشد.‏»‏
یا:‏ «ترس از یَهُوَه.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «روح.‏»‏
یا:‏ «برای مدتی ساکن خواهد شد.‏»‏
یا:‏ «حیوانی چاق و پروار.‏»‏
یا:‏ «شیر جوان یال‌دار.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «گوساله و شیر با هم غذا خواهند خورد.‏»‏
یا:‏ «علامتی روی یک تیرک.‏»‏
یا:‏ «به دنبال او خواهند گشت تا از او راهنمایی بخواهند.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «استراحتگاه.‏»‏
همان سرزمین بابِل.‏
یا:‏ «علامتی روی یک تیرک.‏»‏
یا:‏ «دهانهٔ خلیج دریای مصر را به دو قسمت تقسیم خواهد کرد.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «روح.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «رود فُرات را به هفت شاخهٔ کم‌عمق تقسیم خواهد کرد.‏»‏